Hoppa till huvudinnehåll
Av
Nationalekonom

Kan ett land gå i konkurs?

Kan Grekland verkligen gå i konkurs? Frågan aktualiseras av att landet inte kan betala vare sig sina skulder eller räntan på skulderna.


Ett land kan inte gå i konkurs på samma sätt som ett företag. När ett företag inte kan betala sina skulder, måste ägarna lämna det. Eventuella tillgångar delas mellan fordringsägarna och företaget upphör att existera. Ett land kan inte upphöra att existera. Och ett land anses alltid kunna beskatta sin befolkning så att lånen kan betalas.

Ett land som trots det inte kan betala sina skulder kan ställa in betalningarna. Men det innebär att landet stängs av från nya lån. För tex Grekland skulle det skapa problem. Statens inkomster skulle visserligen kunna öka genom att särskilt de rika och de stora företagen skulle kunna tvingas betala skatt. Då skulle staten kunna betala sina utgifter – löner, pensioner, vård, utbildning etc – inom landet.

Men i dag har Grekland större import än export, dvs köper varor i utlandet på kredit. Ingen skulle ge Grekland den krediten om landet ställde in sina betalningar. Ofta har länder löst det problemet genom att devalvera sin valuta vilket gör exporten billigare och importen dyrare. Det kan Grekland inte göra med euron, som är gemensam valuta för 17 länder.

Dessutom vill fordringsägarna – bankerna – inte att betalningarna ställs in, och till sin hjälp har de nu Internationella Valutafonden (IMF) och EU genom den så kallade europeiska räddningsfonden, vilka lånar ut pengar till Grekland på det att bankerna skall bli skadeslösa.

Men dessa lån sker på hårda villkor: avskedanden, löne- och pensionssänkningar, utförsäljning av offentligt ägda företag och annan egendom. Skulle Grekland trots det inte lyckas betala IMF och EU-fonden, så får skattebetalarna i de länder som är medlemmar i IMF och EMU stå för fiolerna.

En lösning är att bankerna tvingas gå med på nedskrivning av sina fordringar. De folkliga protesterna mot försämringar kan göra att det politiska priset blir för högt.

Bertil Kilner