Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesskribent

Offentliganställdas förbund, Sydafrika

Flera sydafrikanska förbund fanns på plats på Fackliga världsfederationens kongress. Ett av dem är Nehawu.


– Vi organiserar offentliganställda inom vård, utbildning, service och den statliga sektorn. Nehawu är med över 200.000 medlemmar den näst största organisationen inom Sydafrikanska fackföreningskongressen (Cosatu), säger Sidney Kgara.

De offentliganställdas Nehawu har liksom andra förbund inom Cosatu tagit flera viktiga strider under de senaste åren.

– 2007 drev vi den största och längsta strejken hittills och 2010 var det nya strejker. Vi har genom dessa säkrat viktiga krav på bostadsbyggande och hälsovård bland annat, men vad det gäller löneökningar fick vi inte igenom allt.

• Hur ser ni på den politik som den ANC-ledda regeringen driver?
– Från 1994 till 2007 förde regeringen en nyliberal ekonomisk politik, som ledde till ökade klasskillnader, ökad fattigdom och arbetslöshet. Men det har därefter skett en vänstervridning i regeringen. Det är ingen enkel och rak process, den går snarare fram och tillbaka. Vänstervridningen beror på arbetarklassen kamp, men kanske än mer på mobiliseringen från Cosatu och Sydafrikas kommunistparti.

Cosatu är inte anslutet till WFTU, men tre av dess medlemsorganisationer är det. Förutom Nehawu har Metallarbetarnas nationella förbund och Ceppwawu, som organiserar kemi-, energi- och pappersarbetare, blivit medlemmar i WFTU.

– Cosatu har allt mer förlorat förtroendet för Internationella fackliga samordningen (ITUC). Kanske kan vi ansluta Cosatu till WFTU på nästa kongress, säger Sidney Kgara.