Hoppa till huvudinnehåll
Av
Gymnasielärare

”USA:s vapen orsakar missbildningar i Irak”

Antalet cancerfall och missbildningar har ökat dramatiskt i irakiska Falluja sedan 2004. Professor Chris Busby säger att det beror på USA:s användning av uranvapen.


Att uran används för att framställa atombomber är väl känt. Men allt är inte kärnvapen. Det har blivit allt vanligare att uran också förekommer i andra typer av moderna vapen. Genom att blanda upp ammunition med tungt utarmat uran vill militärerna öka vapnens slagkraft.

Det är ett allmänt erkänt faktum att USA har använt uranvapen under krigen i Irak, på Balkan och i Afghanistan. Det bekräftas av Totalförsvarets forskningsinstitut. Professor Chris Busby från Storbritannien har undersökt uranvapnens hälsoeffekter i över femton år.

– Vi har sett en hög frekvens av kromosomförändringar hos Gulfkrigsveteranerna, säger Chris Busby på besök i Sverige. Ovanligt många fall av cancer och leukemi. Gulfkrigssyndromet omskrevs redan 1996. Soldater som deltog i krigen på Balkan uppvisar liknande symtom.

Chris Busby håller föredrag på Socialistiskt Forum i Stockholm. Det lilla rummet är packat med folk. Alla får inte plats, många får hänga i dörren. Mötet är organiserat av bland andra Iraksolidaritet och FiB/Kulturfront.

– När en robot med utarmat uran träffar sitt mål och exploderar sprids minimala radioaktiva partiklar genom luften, fortsätter han. Partiklarna är så små att de likt en gas kan tränga in genom skinnet och kroppens vävnader. Det går inte skydda sig.

Professor Chris Busby menar att det är mycket farligare att exponeras för intern strålning än från externa källor. Den interna strålningen koncentreras till enskilda delar av kroppen där den gör stor skada. Detta trots att kroppens radioaktiva medelvärde kan se ut att vara lågt.

Ett av de blodigaste slagen under det senaste Irakkriget stod i staden Falluja under 2004. I slutet av året krossade de USA-ledda ockupationsstyrkorna med stor och systematisk brutalitet de sista upprorsfickorna i staden.

Med all sannolikhet användes uranvapen i Falluja. Ovanligt många cancerfall har bekräftats av officiella brittiska källor. För att bringa klarhet i saken beslöt sig professor Chris Busby att bege sig dit och undersöka saken.

Tillsammans med medarbetare gjorde han utifrån vetenskapliga kriterier en fältstudie i Falluja. De skrämmande resultaten har publicerats och diskuterats i olika internationella facktidskrifter. Bland annat i den svenska Läkartidningen.

– Vi fann en kraftig ökning av antalet cancerfall, berättar Chris Busby. Särskilt tydlig när det gäller leukemi, bröst- och lymfcancer. Förekomsten av cancer hos barn är tolv gånger så vanligt i Falluja jämfört med hos barn på andra håll i Mellanöstern.

Chris Busby kunde visa otäcka bilder på missbildningar som dykt upp hos många nyfödda barn i området. Den ojämna könsfördelningen mellan nyfödda pojkar och flickor är också belägg som talar för genetiska skador.

Men de många cancerfallen och missbildningarna behöver i sig inte bero på uran. Det skulle kunna finnas andra orsaker. För att komma till klarhet lät professor Chris Busby undersöka lämningar av uran i Fallujabornas hårväxt. Resultat har bekräftat de värsta farhågorna.

– Vi fann signifikant höga förekomster av uran hos människor med långt hår i Falluja, konstaterar han. Tre gånger så mycket som i Israel och sex gånger så mycket som i Sverige. De värden som går att datera till år 2004 talar för 60 gånger så mycket uran som i Sverige.

Till de mer anmärkningsvärda fynden hör att Chris Busby inte enbart registrerat utarmat, utan även anrikat uran i sina studier. Anrikat uran används i traditionella kärnvapen, men det finns inget som tyder på att sådana i någon mening använts i Falluja.

– Det skulle kunna handla om något nytt slags vapen, förklarar Chris Busby. Men oavsett vilket kan vi inte sanera människor. De bär på den radioaktiva smittan, deras kroppar är förorenade vilket kommer att föras över till deras avkommor.

USA:s användning av uranvapen, vit fosfor och andra kemiska vapen i Irak borde helt klart klassas som ett krigsbrott. Världen måste få veta och de skyldiga ställas till ansvar. Professor Chris Busby lovar att fortsätta sitt outtröttliga arbete.
Fakta

”USA:s vapen orsakar missbildningar i Irak”

Cancer i Falluja
 • Relativ risk att drabbas av olika former av cancer i Falluja under åren 2005-2010 jämfört med i Egypten (1999) eller Jordanien (1996-2001). Cancertyp: x gånger större:
 • All slags cancer 4,4
 • All slags cancer (barn 0-14 år) 12,6
 • Bröstcancer (alla åldrar) 5,3
 • Bröstcancer (0-44 år) 9,7
 • Leukemi (alla åldrar) 22,2
 • Leukemi (0-35 år) 38,5
 • Lymfcancer (alla åldrar) 4,3
 • Lymfcancer (0-35 år) 9,2
 • Hjärntumör (alla åldrar) 7,4
 • Källa: Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005-2009 av Chris Busby, Malak Hamadan and Enteser Ariabi publicerad i International Journal of Environmental Research and Public Health nr 7, 2010.
Olika typer av uran
 • Naturligt uran: Radioaktiv metall. Ett av naturens allra tyngsta grundämnen. Används till olika kärnprocesser.
 • Anrikat uran: För att kunna använda naturligt uran måste det anrikas. Till civil kärnkraft används låganrikat och till militära kärnvapen höganrikat uran. Anrikningen är en kostsam process.
 • Utarmat uran: Den avfallsprodukt som blir över när naturligt uran har anrikats. Brinner explosivt och sprids i form av extremt små partiklar som förmår att tränga igenom kläder och kroppsvävnad. Utarmat uran är giftigt och angriper skelett och njurar.
 • Utarmat uran förekommer framför allt i stridsvagnsprojektiler och har använts under båda Irakkrigen, på Balkan och i Afghanistan.