Hoppa till huvudinnehåll

Allégårdens öde ännu ovisst

– Vi vill värna om Allégården och försöka säkerställa att man kan fortsätta under så goda förhållanden som möjligt, säger Joakim Berlin (S), som samtidigt inte utesluter att den populära seniormötesplatsen ska drivas av ett ”socialt företag” istället för i offentlig regi.

Joakim Berlin (S), till höger, mötte demonstranterna utanför resursnämndens kontor.
Artur Szandrowski

För en månad sedan gick vänner av Allégårdens café i Göteborg ut i protest för att få behålla sin älskade mötesplats. Caféet, som än så länge drivs i offentlig regi, hotas nämligen av stadens borgerliga politiker, som hellre vill se att verksamheten läggs ut på entreprenad.

Detta är besökarna starkt emot. De kräver att caféet är kvar i sin nuvarande form, med bland annat personal och lokalvård finansierat av offentliga medel.

Protesten satte press på politikerna i Social resursnämnd och ärendet bordlades. Beskedet möttes med försiktig glädje och kallades för en ”tillfällig delseger” av demonstranterna.

Nu närmar sig resursnämndens nästa möte. Proletären kontaktar Joakim Berlin (S), ledamot i social resursnämnd, som yrkade för en återremittering i februari.

Hur kommer ni agera?

– Vi tycker att Allégården är så pass viktig, så vi vill värna den och försöka säkerställa att man kan fortsätta under så goda förhållanden som möjligt. Vi är inte emot att man måste effektivisera stödet till den, med nya sätt att bedriva caféverksamheten men det måste ske i samråd med föreningslivet där. Men detta går nog inte att göra under 2019.

Nya sätt att bedriva caféverksamheten? Det låter som att ni inte utesluter privata aktörer?

– Vi tänker i så fall mer av typen ”socialt företag” än privata entreprenörer, sådana som kan driva det och hjälpa föreningen samtidigt, inte något vanligt företag. Men det har vi inte tagit ställning till och det måste ske i samförstånd med föreningarna.

Men föreningarna där tycker ju att det är bra som det är nu. Det sades väl rätt tydligt i och med protesten…?

– Jo, men sen har vi haft dialog med dem och vi har sagt att vi måste följa budgeten som helhet. Det måste ju ske förändringar och effektiviseringar så småningom, men det vi ser är att det borde finnas utrymme för samförstånd, vi är helt emot att gå in och säga ”så ska det vara”.

Effektiviseringar är ju ett knepigt ord… brukar inte det bara innebära nedskärningar?

– Det är inte det vi eftersträvar. Vi menar att man bör samverka ännu med föreningarna om hur föreningarna kan stötta verksamheten.

Men ni är väl emot att det ska drivas av volontärer?

– Ska verksamheten upprätthållas så kan det inte bara vara volontärer, vi är emot att kärnverksamheten av caféet ska drivas volontärt.

Socialdemokraterna vill nu ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur verksamheten kan drivas framöver. De har ännu inte hunnit prata ihop sig med de andra partierna, men Joakim Berlin menar att det troligtvis finns liknande tankegångar bland de rödgrönrosa i staden.

En del hänger därför på Demokraterna. Proletären har sökt ledamoten Mariette Risberg (D) för en kommentar.

Den 25 mars har resursnämnden sitt nästa möte. Veckan innan håller Allégårdens pensionärsförening ett planeringsmöte under rubriken: ”Bara tillsammans kan vi rädda Allégården – men hur?”