Hoppa till huvudinnehåll

Hamnarbetarförbundet kommer inte gå upp i Transport

Sveriges Hamnars nya policy är ett allvarligt hot mot skyddsarbetet i hamnarna, konstaterade Hamnarbetarförbundet på onsdagens presskonferens. Men några stridsåtgärder är inte aktuella i nuläget, och trots samtal mellan förbunden är Transports utspel om att HF skulle upplösa sig självt grundlöst.

Hamnarbetarförbundet har suttit i samtal med Transport och LO, men en sammanslagning av de två fackförbunden är otänkbart så länge Hamnarbetarförbundets medlemsdemokrati inte bevaras, enligt Erik Helgeson (tv). De andra på bilden är Magnus Hagman och Josef Völgyi, förtroendevalda från Helsingborg respektive Stockholm.
Jenny Tedjeza

Medieintresset för Hamnarbetarförbundets presskonferens idag var stort. Det berodde troligen på Transportarbetareförbundets utspel från igår kväll, där de framförde sin tolkning av den rådande situationen: Att Hamnarbetarförbundet ska teckna hängavtal på Transports avtal för att på sikt gå upp i Transport. Upplösa Hamnarbetarförbundet helt enkelt.

En och annan hamn-vd som också letat sig till presskonferensen fick besviket konstatera att Transport haft fullständigt fel.

Erik Helgeson från HF:s förbundsstyrelse höll i presskonferensen och bekräftade att det har förts samtal mellan de två förbunden och LO. Men för Hamnarbetarförbundet är det otänkbart att binda sig vid fredsplikt i ett avtal de inte har möjlighet att påverka innehållet i.

Därför avfärdar Hamnarbetarförbundet det förslag som LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson och LO/TCO Rättsskydds Dan Holke skickat till förbundet.

Förslaget innebär också, enligt Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse, att de skulle tvingas att upplösa sig själv och gå in i Transport eftersom Transport inte är beredda att tillåta den medlemsdemokrati som råder i Hamnarbetarförbundet.

Jenny Tedjeza / Henrik Collvin, förtroendevald från Malmö.
– Vi har hoppats på ett sammangående länge, säger Henrik Collvin, ordförande i Hamnarbetarförbundets avdelning 30 i Malmö, till Proletären. Men vi tänker inte göra det på det sättet som Transport vill. Direktdemokratin är ju anledningen till att vi är med i Hamnarbetarförbundet.

Josef Völgyi, förtroendevald i avdelning 1 i Stockholm, är inne på samma spår.

– Visst kan vi gå samman men då ska det vara på lika villkor, och vi ska få behålla vår direktdemokrati. Att våra förtroendevalda själva jobbar i hamnen är också en viktig princip som vi måste hålla fast vid.

En del av presskonferensen handlade om arbetsköparförbundet Sveriges Hamnars policy, som Proletären tidigare skrivit om, och som nu håller på att implementeras i alla hamnar i Sverige.

Fakta

Vad menar Hamnarbetarförbundet?

Hamnarbetarförbundet ställer sig positiva till att skriva under ett rikstäckande kollektivavtal med fredsplikt, ett likadant som det Transport har. Men Hamn säger nej till att skriva på ett hängavtal till Transports avtal med Sveriges Hamnar, eftersom ett sådant ger förbundet mindre inflytande.  

Hamnarbetarförbundet kan också tänka sig att ingå i en förhandlingskartell med Transport, och på så sätt uppträda som en enad facklig part. Något liknande försökte man i avtalsrörelsen 2008, men då skrev Transport ändå på ett avtal utan att tillfråga Hamnarbetarförbundet. 

Hamnarbetarförbundet ställer sig också positiva till samtal om en framtida sammanslagning mellan Hamn och Transport, men inte om det inte garanterar Hamns direktdemokrati. Något sådant kan Transport inte gå med på eftersom det skulle bryta mot både deras och LO:s stadgar. 

Policyn går ut på att Hamnarbetarförbundets valda skyddsombud inte längre erkänns av arbetsköparna, och att förbundet utestängs från all samverkan i arbetsmiljöarbetet. Hamnarbetarförbundet får inte heller godkänt betald facklig tid för sina valda företrädare, man kommer inte kallas till förhandlingar, och man har inte längre tillgång till några fackliga lokaler inne på hamnområdena.

Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse tolkar policyn som en provokation för att få hamnarbetarna att gå ut i konflikt. Något som, enligt Erik Helgeson, inte kommer att hända:

– Det finns ingen anledning att låta motparten bestämma hur och när vi ska slåss för att bli en fullvärdig avtalspart.

Jenny Tedjeza / Josef Völgyi, förtroendevald från Stockholm.
Att arbetsköparna ger sig på skyddsarbetet ser Hamnarbetarförbundet som särskilt allvarligt och väldigt riskfyllt, särskilt med tanke på den höga arbetsbelastningen som råder i hamnarna idag.

Josef Völgyi delar Erik Helgesons oro.

– Det här är väldigt allvarligt. Vi arbetar i en farlig miljö och jag är orolig. I värsta fall kommer det här att kosta människoliv.