Hoppa till huvudinnehåll

USA:s ekonomi: Skulder, arbetslöshet och fattigdom

I sitt tal om nationens tillstånd påstod Donald Trump att USA:s ekonomi går starkt framåt. Verkligheten är dock en annan.

Uppemot 40 miljoner lever i fattigdom i USA.
Pixabay

Nyligen levererade USA:s president Donald Trump sitt tal om nationens tillstånd, ”state of the union”. Det var ett tal ägnat som upptakt till den kommande presidentvalskampanjen –  allt var rosenrött: stark ekonomisk tillväxt, sjunkande arbetslöshet, starkt minskande fattigdom och så vidare.

Låt oss undersöka verkligheten. Trump har tidigare utlovat en tillväxt i ekonomin (ökning av bruttonationalprodukten) för 2019 på minst tre procent, kanske fyra, fem eller sex procent. Nu steg den med 2,3 procent. Och det trots enorma stimulanser: skattesänkningar för de rika med 1.500 miljarder dollar och ett kraftigt ökat statligt budgetunderskott (ny statlig skuldsättning). 

Bruttonationalprodukten (BNP) steg med 850 miljarder dollar till priset av att statsskulden ökade med 1.230 miljarder dollar. Exporten ökade med 1,4 procent samtidigt som importen sjönk med 11,6 procent – båda sakerna ökar BNP, som ändå inte nådde målet.

Men det är inte bara staten som lånat för att öka efterfrågan och på sätt få tillväxt i ekonomin. Delstaterna, kommunerna och inte minst konsumenterna, som svarar för cirka 70 procent av BNP, lånar som om ingen morgondag fanns.

Den totala skuldsättningen i USA uppgår för närvarande till över 70.000 miljarder dollar. Därav är statsskulden drygt 23.000 miljarder dollar, motsvarande 108 procent av BNP. I Sverige motsvarar statsskulden cirka 30 procent av BNP.

De privata investeringarna sjönk med över sex procent förra året – kapitalisterna fattar att utvecklingen är ohållbar.

Trump hävdade vidare att arbetslösheten sjunkit kraftigt, och nu uppgår till 3,6 procent, cirka 5,7 miljoner människor. Men då räknar han bara dem som aktivt sökt jobb de senaste veckorna. Inte alla som vill ha heltid, men nu tvingas till deltids- och temporära jobb, eller alla dem som tröttnat på att söka jobb, för då blir siffran drygt 6,9 procent, enligt cnbc.com.

Dessutom sitter 2,3 miljoner människor i fängelse, och de räknas överhuvudtaget inte in, vare sig i arbetskraften eller som arbetslösa – även om en hel del utnyttjas som slavarbetskraft i privata fängelser. Om de 1,3 miljoner militärerna i aktiv tjänst skulle bli civila skulle det spä på arbetslösheten ytterligare.

Fattigdomen är också en känslig fråga för makthavarna. 2018 skrev FN:s specielle rapportör om extrem fattigdom, Philip Alston, att 40 miljoner i USA lever i fattigdom, och att fem miljoner lever i ”tredjevärlden-förhållanden”.

Samma år skrev statliga US Census Bureau, att fattigdomen nu fallit till 11,8 procent av befolkningen, cirka 38 miljoner människor. Den 5 februari, dagen efter Trumps anförande, hävdade den demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez vid ett framträdande siffran 40 miljoner fattiga.