Hoppa till huvudinnehåll
Av
jenny.tedjeza@proletaren.se

Sveriges mesta abortmotståndare

Ruth Nordström är en kvinna med många strängar på sin lyra. Jurist, pastor, ledarskribent och vd. Men abortmotståndet är i princip den enda låt hon spelar.

De senaste veckorna har Ruth Nordström dykt upp i medierna som juridiskt ombud för barnmorskan Ellinor Grimmark som med en dåres envishet driver frågan om att hon i sitt yrke ska slippa befatta sig med aborter.

Med hänvisning till skrivningen om samvetsfrihet i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna vill hon förändra den svenska lagstiftningen så att vårdpersonal kan välja att avstå från arbetsuppgifter som strider mot deras religiösa eller moraliska övertygelse.

Staten ska inte kunna tvinga människor att utföra aborter, lyder argumentet. Vilket naturligtvis bara är dravel. Ingen har tvingat Ellinor Grimmark att bli barnmorska och därmed har ingen heller tvingat henne att utföra aborter.

Ellinor Grimmarks fall handlar inte om vårdpersonalens rättigheter utan om att nagga den svenska abortlagstiftningen i kanten. Att förändra diskussionen kring abortfrågan med slutmålet att begränsa kvinnors rätt att själva välja om och när de ska bli föräldrar.

I Sverige finns en bred enighet om rätten till abort. Bland riksdagspartierna är det bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som programmatiskt vill begränsa aborträtten i någon form. Och de rabiata abortmotståndarna har hittills mest setts som marginaliserade dårar som står på stan och viftar med bilder på aborterade foster.

Ellinor Grimmarks fall innebär att abortmotståndarna har ändrat taktik och valt bort skrämselpropagandan till förmån för juridiken.

I förra veckan avslöjade Ekot att fallet Ellinor Grimmark är en del i ett större internationellt arbete för att begränsa aborträtten. Bakom kampanjen står den amerikanska organisationen Alliance Defending Freedom (ADF), ett nätverk av jurister som driver konservativt kristna frågor och som sedan 2012 även har en avdelning i Europa. Abortmotståndet står naturligtvis högt på dagordningen.

Ellinor Grimmarks fall befinner sig just nu i Arbetsdomstolen efter att hon har förlorat både hos Diskrimineringsombudsmannen och Jönköpings tingsrätt. Målsättningen är att frågan om samvetsfrihet ska behandlas i Europadomstolen och att Sverige, där Europakonventionen sedan 1995 är lag, ska tvingas erkänna vårdanställdas rätt att vägra utföra aborter.

När denna spricka i aborträtten väl är på plats är banan sopad för den inhemska anti-abortlobbyn. Samvetsfrihet innebär att varje enskild barnmorska kan göra sig till domare över kvinnor som är oönskat gravida.

I Italien, där samvetsfrihet redan tillämpas, vägrar en stor majoritet av läkarna att utföra aborter, vilket innebär att aborträtten i praktiken är mycket begränsad.

Ellinor Grimmarks juridiska ombud Ruth Nordström är grundare av Människorättsjuristerna som precis som ADF driver rättsfall utifrån en konservativt kristen värdegrund.

Efter Ekots avslöjande i förra veckan publicerade Människorättsjuristerna ett pressmeddelande på sin hemsida där de förnekar att ADF driver Ellinor Grimmarks fall som en del av en kampanj för samvetsfrihet.

ADF sägs bara ha bidragit med ett rättsutlåtande och donerat pengar till den crowdfundingkampanj som startades för att betala Grimmarks rättegångskostnader.
Men Ruth Nordström har själv i intervjuer berättat att hon tidigare har arbetat för ADF med religionsfrihetsfrågor och nu är deras samarbetspartner.

Så sent som i oktober förra året medverkade Nordström på ett seminarium om samvetsfrihet i Bryssel arrangerat av ADF.

ADF beskriver dessutom Ellinor Grimmarks mål som sitt eget. ”Vi är beredda att ta det här målet hela vägen till Europadomstolen, om det blir nödvändigt”, står det att läsa i en artikel på ADF Internationals hemsida. ADF refererar också till Nordström som ”vår allierade jurist”.

Så även om Ruth Nordström inte direkt bryter mot det åttonde budordet, så slirar hon rejält på sanningen.

Efter att ha varit styrelseledamot i Sveriges mest etablerade antiabortorganisation, Ja till livet, är Ruth Nordström numera vd för stiftelsen Provita som säger sig värna människovärdet. ”Ett barn är ett barn oavsett hur stort eller litet det är.”

Provita ger ut tidningen Liv och rätt, med Ruth Nordström som ansvarig utgivare, och driver hjälpjouren Livlinan för kvinnor som funderar på att genomgå en abort.

På Youtube kan man hitta en ”upplysningsfilm” med manus av Ruth Nordström där en kvinna som är oönskat gravid till slut hamnar i Livlinans trygga famn och kan fatta det riktiga beslutet att behålla barnet.

Klippet är som en brevfilm från 90-talets ungdomsprogram Bullen, fast med en värdekonservativ twist.

I ett annat klipp dyker Ruth Nordström upp som pastor i Livets ord i Uppsala där hon predikar tacksamhet inför en entusiastisk församling.

I ytterligare ett klipp debatterar Nordström mot RFSU i SVT och tycker att barn i grundskolan inte ska prata om sex. Hon passar även på att predika avhållsamhet för de unga kvinnorna i debattstudion: ”Din sexualitet är fin och dyrbar och något du ska skydda.”

När Ruth Nordström har en stund över på väg mellan rättssalen, kyrkan och strategimöten med ADF skriver hon moralkakor i den kristna tidningen Världen idag.

I nära nog varje sammanhang som handlar om abortmotstånd i Sverige dyker Ruth Nordström upp. Genom att kombinera sin reaktionära religiösa övertygelse med en smart och polerad juristfasad kan hon nu ge sig på den svenska abortlagstiftningen, trots att opinionen för en lagändring är i det närmaste obefintlig. Nordström och hennes anhang är en liten grupp fanatiker som med förstärkning från en organisation baserad i USA faktiskt riskerar att rasera vad den svenska kvinnorörelsen har byggt upp.

Den pågående antiabortkampanjen visar att ingenting är vunnet för evigt. Nu gäller bredast möjliga uppslutning kring den för jämställdheten så avgörande aborträtten.