Hoppa till huvudinnehåll
Av
patrik.paulov@proletaren.se

Obama varnas för falsk information om kemvapenattack

USA:s ”bevis” för att den syriska regeringen använt kemiska vapen i Damaskus 21 augusti ifrågasätts från flera håll. Tolv tidigare anställda inom USA:s militärmakt och underrättelsetjänst varnar för att attacken var en provokation från oppositionella med målet att få USA att gå till anfall.


Allt sedan de första protesterna genomfördes i Syrien i mars 2011 har medierapporteringen varit fylld av förvrängningar, överdriver och rena lögner. Det har förekommit alltifrån falska bilder och filmer till rapporter om händelser som aldrig ägt rum.

När USA och ett fåtal länder förbereder ett militärt angrepp på Syrien finns det anledning att vara än mer försiktig till vad som rapporteras. Som på beställning lägger västliga underrättelsetjänster och regeringar fram ”bevis” för vad som hände i de östra förorterna i Damaskus 21 augusti. Alla ”bevis” pekar i riktning mot att den syriska regeringen eller regeringsarmén bär ansvaret för en attack med kemiska vapen som orsakat många dödsoffer.

Utanför maktens korridorer hörs allt fler kritiska röster. Tolv tidigare militärer och underrättelseagenter, flera med högt uppsatta positioner inom US Army, NSA och CIA, har skrivit till Barack Obama för att varna honom för att han försetts med falska underrättelseuppgifter.

”…den mest trovärdiga informationen visar att Bashar al-Assad INTE är ansvarig för den kemiska incident som dödade och skadade syriska civila 21 augusti”, skriver de i en promemoria till Obama.

Thomas Drake (NSA), Philip Geraldi (CIA), Ann Wright (US Army) och övriga författare till PM:et konstaterar att någon form av kemisk attack ägt rumt. Men de riktar misstankarna åt ett annat håll.

Uppgifter från allt fler källor, varav merparten är knutna till den syriska oppositionen och deras anhängare, tyder på att detta var en planerad attack av den syriska oppositionen och dess uppbackare i Saudiarabien och Turkiet. Med syftet att få USA att gå till militärt anfall.

De tolv personerna ingår en organisation för tidigare och nuvarande yrkesverksamma inom USA:s underrättelsevärld kallad Veteran Intelligence Professional for Sanity (VIPS).

Det är inte första gången som organisationen varnar en amerikansk pre-sident för att lita till underrättelser som har mer att göra med politik än fakta. När utrikesminister Colin Powell i februari 2003 hållit sitt berömda tal i FN:s generalförsamling och ”bevisat” för världen att Irak har både massförstörelsevapen och ondskefulla avsikter reagerade VIPS.

I ett PM till George W Bush pekade de på de uppenbart lögnaktiga uppgifter som Powell presenterade som fakta. De rådde Bush att inte bara lyssna på dem som redan är fast beslutna att gå i krig.

Nu ger de Obama samma råd. De ”bevis” Vita huset lagt fram är politiska dokument som maskerats som underrättelsematerial. Två personer som särskilt kritiseras är CIA-chefen John Brennan samt NSA-chefen James Clapper.

I PM:et till Obama lyfts flera uppgifter fram som pekar på att oppositionella, inte regeringen ligger bakom användandet av kemiska vapen.

Till exempel började de väststödda rebellerna i Turkiet redan en vecka innan gasattacken att förbereda sig för att större militär offensiv mot den syriska regeringsarmén. Underrättelseagenter från Qatar, Turkiet och USA informerade om att händelser som får kriget att vända till oppositionens fördel är på gång och kommer att följas av amerikanska bombningar.

I samband med gasattacken distribuerades också stora mängder vapen till rebellgrupperna.

De tolv agenterna och militärerna pekar också på Israels intressen i konflikten och varför israelerna vill att USA ska börja bomba. Vad Israel önskar är en militär attack som ska bidra till att förlänga kriget, där varken den syriska regeringen eller jihadistrebellerna vinner.

Så länge kriget fortgår, och ju större den etnisk-religiösa splittringen i Mellanöstern blir, desto tryggare är situationen för Israel.

De tankar som författarna av PM:et för fram är inte på något sätt unika. Bland de som ifrågasätter sanningshalten i ”bevisen” mot Syriens regering finns såväl experter på kemiska vapen som icke krigsivrande politiker världen över men också ledande syriska oppositionella.