Hoppa till huvudinnehåll

8 mars: ”Låt oss elda under vår vrede!”

Ingrid Frejd, sjuksköterska, medlem i Kommunistiska Partiet och representant för 8 mars-kommittén, drog hem stora applåder som huvudtalare på Internationella kvinnodagsdemonstrationen i Göteborg. Proletären publicerar här hennes tal.

Omkring 2000 personer demonstrerade på Internationella kvinnodagen i Göteborg.
Proletären

Systrar, kamrater och vänner
 
Det är häftigt att se er här idag. Men det är också sorgligt att vi måste ha en ”internationell dag”, där vi uppmärksammar kampen för kvinnors rättigheter. Men så är det.

Så länge det patriarkala förtrycket av kvinnan finns kvar och gör avtryck i vår vardag måste vi finnas kvar och kämpa tillsammans. Vi måste bli arga och förbannade över orättvisorna och gemensamt ta kamp mot detta förtryck.
 
Tillsammans måste vi elda under vår vrede. Och det finns många saker att bli arg och upprörd över.

Varje dag är den patriarkala strukturen synlig. Den är synlig när vi öppnar vårt lönebesked. Skillnader i lön mellan kvinnor och män beror på att i mycket högre utsträckning jobbar inom låglöneyrken som vården och omsorgen, och att kvinnor oftare tvingas arbeta deltid för att få ihop det så kallade livspusslet.

Men även när man räknar bort faktorer som ålder, yrke, arbetstid och utbildning finns det ändå kvar en löneskillnad på kvinnor och män på 4,5 procent. Verkligheten när man ska betala räkningar, boendekostnaden eller handla mat i affären räknar dock inte bort faktorer som yrke, arbetstid, ålder eller utbildning, utan då handlar det om vad för pengar man faktiskt har att röra sig med.

Den disponibla inkomsten – där är skillnaden ännu större. 2019 hade kvinnor 77 procent av männens disponibla inkomst. Kvinnors löner måste höjas!

Detta är en orättvisa som drabbar kvinnor för att vi är kvinnor. Tillsammans måste vi elda under vår vrede och skapa en förändring för att få bort denna orättvisa, och det går.

Sjuksköterskor i New York strejkade och fick 19 procents lönelyft. Sjuksköterskor och vårdanställda har strejkat för 19 procent lönelyft i Storbritannien. Låt oss inspireras av deras kamp. Vi behöver inte nöja oss med att vara lågavlönade. Vi måste elda under vår vrede. Applåder betalar inga räkningar! Tillsammans måste vi kräva höjda löner!

Proletären
Det syntes och hördes många paroller i tåget. Bl.a. solidaritet med Irans kvinnor, krav på höjda kvinnolöner och stopp på mäns våld mot kvinnor.

 
För det är tuffa tider nu. Inflationen och priserna ökar i Sverige. Under det senast året har vi alla märkt av det. Elpriserna har rusat i höjden, matkostnaderna skenar, drivmedelspriserna ökar.

I dagens Sverige är det ägarnas vinstjakt och prisökningar som är inflationsdrivande. Det är inte lönekostnader.

Det finns dock ett stort undantag i Sverige, där inflationen inte räknas med i budgeten. Det är i den offentliga sektorn. Skolan, vården och omsorgen får inte ökade anslag efter hur mycket dyrare allt har blivit. Detta innebär att det blir nedskärningar i verksamheten.

Sveriges budget är en nedskärningsbudget för den offentliga sektorn. Vi kan inte låta detta passera obemärkt. Vi kan inte låta skolbarn, patienter i vården, sjuka och äldre betala för den här krisen. Under finanskrisen 2008 gick miljard efter miljard av skattepengar till att rädda bankerna från konkurs. Låt oss tillsammans kräva miljard efter miljard för att ha en fungerande och bra offentlig sektor i Sverige.
 
För drygt en vecka sedan fick vi alla reda på att hovrätten frikänt en 50-årig man från våldtäkt av en 10-årig flicka eftersom domstolen menar att det var oklart vad flickan menat med ordet snippa. Vad skickar detta för signal till alla tusentals flickor och kvinnor i Sverige som utsatts för sexualbrott?

Det är få av de anmälda brotten om sexuellt våld som leder till åtal, och ännu färre som leder till fällande domar. I Sverige och i världen är det rättsosäkert att vara kvinna och utsatt för brott.

Osäkerheten i Sverige idag är inte att oskyldiga män riskerar att dömas för sexualbrott. Osäkerheten och orättvisan är att det är så svårt för kvinnor och flickor att bli trodda på i domstol.

Våldet mot kvinnor, som drabbar kvinnor, just för att vi är kvinnor, är en ständig påminnelse om att vi lever i ett patriarkat.
 
I Sverige har de fem senast åren ca 15 kvinnor om året dödats av en nuvarande eller före detta partner.

Denna patriarkala struktur som gör att kvinnor blir fattigare, riskerar att utsättas för brott, till och med riskerar att dö måste vi tillsammans kämpa emot.
 
Vi kvinnor har rätt att leva som fria och självständiga individer, inte trots att vi är kvinnor, utan för att vi är människor.
 
Tillsammans måste vi bli arga och upprörda över de orättvisor som drabbar oss. Tillsammans måste vi elda under vår vrede så att vi kan skapa en förändring.
 
Enda sättet vi kan förändra dessa orättvisor är att kämpa tillsammans. Jag kan inte förändra dessa strukturer ensam, du kan inte heller ensam avskaffa patriarkatet. Låt oss tillsammans inspireras av våra systrars kamp i Iran, i Kurdistan, i USA och i England.
 
Genom att ta gemensam kamp kan vi tillsammans se till att dessa förminskande strukturer förpassas till historien. Tillsammans kan vi ta kamp för höjda kvinnolöner och mot det våld och förtryck som drabbar oss kvinnor.
 
Låt oss elda under vår vrede och tillsammans kämpa för att framtidens systrar ska räknas som människor!