Hoppa till huvudinnehåll

Amineh Kakabaveh: Vänsterpartiet har anpassat sig till islamister

Vänsterpartiet ville förhala en ny lagtext som ska motarbeta hedersvåld och som träder i kraft redan den 1 juli.

Trots Vänsterpartiets invändningar godkändes den nya lagtexten i tisdags.
Foto: Privat / Riksdagen

RÄTTELSE: I en tidigare version av artikeln framgick inte att Vänsterpartiet i riksdagsdebatten under tisdagen valde att inte stödja sin ledamots reservation mot förslagets formulering – detta för att inte sinka debatten.

Vänsterpartiet reserverade sig först mot och ville fortsätta att utreda den paragraf i en ny lagtext, som genom ett utreseförbud ska stoppa barn från att föras ut ur Sverige  för att könsstympas eller giftas bort.

I riksdagsdebatten på tisdagen förklarade dock Ilona Szatmari Waldau överraskande att partiet ”för att inte sinka debatten” valt att inte stödja sin egen reservation.

Amineh Kakabaveh är sedan länge en stark röst i debatten kring hedersvåldsproblematikenr. Som sådan kom hon på kollisionskurs med (v)-ledningen som vill tona ned arbetet mot hedersrelaterat våld. Kakabaveh lämnade partiet i slutet av augusti förra året.

– Vänsterpartiet har anpassat sig till de islamister som anser att all kritik mot deras sätt att leva och verka är ett uttryck för rasism och kolonialism, säger Amineh Kakabaveh, nu oberoende socialistisk riksdagsledamot.

När Kakabaveh lämnade partiet, konstaterade partiledaren Jonas Sjöstedt att (v) underskattat problemen med hedersrelaterat våld och förtryck. Han lovade att partiet skulle ta frågorna mer på allvar och vara tydligare om hedersvåldet.

Men det blev inte så:

– Partiet argumenterar nu på samma sätt som de gjorde när de reserverade sig mot en särskild brottsrubricering för hedersrelaterade brott, eftersom de var rädda för att ”personer från en viss kultur kommer att misstänkliggöras”, säger Amineh Kakabaveh till Proletären.

V-kritiken nu riktades mot att svenska myndigheter ska kunna besluta om utreseförbud om det efter en utredning finns misstanke om att barn och unga flickor i invandrarfamiljer ska föras ut ur landet för att könsstympas eller giftas bort.

Trots att de sommarledigheter då många barn och flickor förs ut ur landet närmar sig, ville (v) till en början, och som enda parti, skjuta på beslutet. Ledamöterna Lorena Delgado Varas och Karin Rågsjö ville se tydligare riktlinjer för att motverka ”godtycklighet i rättstillämpningen men också i exempelvis skolans, sjukvårdens och socialtjänstens arbete, där det annars finns risk för att individer kartläggs och bevakas på ett diskriminerande sätt”.

– De riktlinjerna är redan tillgodosedda. Vänsterpartiet anpassar sig till islamisterna som viftar bort allt som uttryck för rasism. Partiet vill ha stöd hos de konservativa, patriarkala och religiösa grupper som anser att socialtjänstens arbete för att skydda hedersutsatta barn är ”diskriminerande”, säger Amineh Kakabaveh.

– Ett utreseförbud är ett viktigt steg för att skydda barn från tvångsäktenskap och könsstympning. Samhället får möjligheten att inte bara straffa de som begår hedersrelaterade brott, utan också att stoppa brott i förtid, säger Amineh Kakabaveh. Här har Vänsterpartiet en dubbel dagordning.