Hoppa till huvudinnehåll

Beslut tas på skärtorsdagen – Kristofer Lundberg riskerar uteslutning

Under skärtorsdagen kommer Hyresgästföreningens förbundsstyrelse att fatta beslut om åtgärder mot Kristofer Lundberg, ordförande i Hyresgästföreningen region västra Sverige. ”De vill bryta ryggen på folkrörelsen”, säger Kristofer Lundberg om motiven bakom anklagelserna som riktas mot honom.

Kristofer Lundberg
Artur Szandrowski

Kristofer Lundberg, som 2018 valdes till ordförande i Hyresgästföreningen region västra Sverige, kan komma att uteslutas ur eller suspenderas från Hyresgästföreningen redan på skärtorsdagen. Detta enligt uppgifter inifrån förbundskontoret som Proletären tagit del av.

– Jag hade fram till i tisdags på mig att lämna in synpunkter på en utredning jag inte ens fått se själv, utan konkreta anklagelser. Min inlaga har varit att svara på de utspel som förbundsstyrelsen gjort i media, berättar Kristofer Lundberg när Proletären får tag i honom under onsdagen.

Varken förbundsstyrelsen eller stadgegruppen tycks ha varit intresserade av att ta del av Kristofer Lundbergs eller Angeredföreningens syn på händelserna.

– Jag lämnade in 50 sidor igår om hur vi arbetat, vår egen utredning om vad som hänt och vilka brister som finns i Angeredsföreningen och på regionkontoret, Och idag på morgonen träffades förbundets stadgegrupp.

Kristofer Lundberg anklagas för att vara ansvarig för ett underskott på totalt 760.000 kronor i Angeredsföreningen. Enligt förbundsstyrelsens utredning är han ansvarig för att annonser beställts i strid med stadgar och riktlinjer.

Själv menar han att föreningen fått bluffakturor skickade till sig, vilket meddelades till regionkontoret i höstas. Angeredsföreningen har också polisanmält företaget som skickat fakturorna.

– Men väldigt lite handlar egentligen om det ekonomiska underskottet. Detta är ett politiskt angrepp på Hyresgästföreningen i västra Sverige och på mig som person. Ett slags karaktärsmord, säger Kristofer Lundberg som menar att det konkret handlar om att stoppa honom från att ställa upp till omval till regionordförande.

– Syftet är att bryta ryggen på folkrörelsen och stoppa förändringsarbetet som påbörjats inom Hyresgästföreningen.

Kristofer Lundberg ger exempel efter exempel på hur arbetet också varit framgångsrikt. Förutom allt fler aktiva gräsrötter i Hyresgästföreningen runt om i Göteborg, har de också lyckats stoppa utförsäljningar av allmännyttan, fått igenom en återkommunalisering av bostäder i Hammarkullen och drivit igenom nollalternativ vid renoveringar.

Reaktionerna på uteslutningshotet mot Kristofer Lundberg har varit kraftfulla. Han har fått stöd, inte bara från lokalföreningar och medlemmar i Göteborg utan från hela landet. Just nu cirkulerar protestlistor på sociala medier och uppmaningar till hyresgäster att skriva till förbundsstyrelsen för att protestera.

– De har inte räknat med stödet underifrån, säger Kristofer Lundberg som berättar att det finns två olika namninsamlingar bland företroendevalda och medlemmar, med totalt över 1000 underskrifter. 27 HGF-föreningar i Stockholm och Göteborg har antagit uttalanden och många privatpersoner och organisationer utanför Hyresgästföreningen har också visat stöd.

Enligt uppgifterna till Proletären om mötet på skärstorsdagen kommer förbundsstyrelsen också att ta upp frågan om hur de ska svara på de reaktioner som kommer att komma vid en uteslutning eller suspendering. Kristofer Lundberg vill inte själv spekulera i vad beslutet kommer att bli men varnar för att många kan komma att lämna organisationen om han blir utesluten.

– En stor andel av de förtroendevalda kommer att lämna sina uppdrag och kanske föreningen, säger Kristofer Lundberg som påpekar att detta inte är något han uppmanar till.

– Den bostadspolitiska kampen fortsätter för att den är helt nödvändig, oavsett om man väljer att föra den i eller utanför Hyresgästföreningen.