Hoppa till huvudinnehåll

Coronapandemin: Svenskar får allt svårare att betala sina räkningar

Andelen svenskar som har problem med att betala sina räkningar växer. På bara ett år har siffran ökat med 20 procent. Värst är det i gruppen ensamstående med barn, där närmare hälften har betalningsproblem.

Hushåll med låga inkomster har påverkat negativt under pandemin. Både vad beträffar psykisk hälsa och sin privatekonomi.
Proletären

Coronapandemin och dess restriktioner har lett till att svenskar fått allt större problem med att betala sina räkningar. Detta konstaterar Kronofogden i ett samarbete med Högskolan i Halmstad och Lunds universitet.

I januari 2021 uppgav så många som 29 procent av alla svenskar att de haft svårt att betala sina räkningar, amorteringar eller räntor de senaste tolv månaderna. Jämför man med siffror från maj 2020 är detta en ökning med 20 procent.

Vad som står klart är att hushåll med en lägre inkomst drabbats hårdare än andra. Av de som gemensamt tjänar upp till 300.000 kronor om året är det närmare hälften som uppger att de har betalningsproblem. I maj 2020 var denna siffra cirka 21 procent.

Måns Svensson, professor i rättssociologi på Högskolan i Halmstad, menar att det skett en allmän ekonomisk försämring i Sverige, men att rapporten öppnar upp för en del frågor.

– Varför har pandemin drabbat folk med lägre inkomster hårdare än de med högre inkomster? För så är det. Om man ska spekulera så kan det vara på grund av att personer med låga inkomster är beroende av extrajobb och flera anställningar med osäkra villkor.

– Man måste ha detta i åtanke när man vill hantera situationen vad beträffar stöd och regleringar. För det är specifika grupper som drabbats hårdare än andra, avslutar Måns Svensson.

Rapporten konstaterar till exempel att den ekonomiska situationen blivit värst för hushåll med barn. Här är det en tredjedel som uppger att de har svårt att betala sina räkningar, och i gruppen ensamstående med barn är det nästan vartannat hushåll som har betalningsproblem.

I rapporten citeras en anonym kvinna som säger att hennes ekonomi påverkats negativt av coronapandemin och dess restriktioner.

”Min man är permitterad och jag har svårare att få jobb. Vi har tvingats vabba för att våra 4 barn oftast har NÅGOT förkylningssymptom och då varit tvungna att vara hemma.”