Hoppa till huvudinnehåll

Direktörernas tiggarbrev till finansministern: ”Önskar snarast få mötas”

För en månad sedan skickade fyra direktörer ett brev till Sveriges finansminister Magdalena Andersson där de krävde större satsningar på tillväxtföretag. Nu får de 400 miljoner.

Nasdaq Stockholms avgående vd Lauri Rosendahl är en av undertecknarna av brevet till Magdalena Andersson.
Montage: Proletären

Den 20 mars beslutade regeringen tillsammans med samarbetspartierna att tre miljarder i krispengar ska gå till det statliga bolaget Almi Företagspartners, i syfte att öka utlåningen till små och medelstora företag.

En summa som inte var tillräcklig. I alla fall inte om vi ska tro de direktörer för Sveriges aktiebörser, som fyra dagar efter beslutet skickade ett brev till finansminister Magdalena Andersson. Ett brev som Proletären tagit del av.

I brevet, signerat Peter Gönczi (vd för Spotlight Stock Market), Lauri Rosendahl (vd Nasdaq Stockholm), Magdalena Hartman (vd Nordic Growth Market) och Adam Kostyal (noteringschef, Nasdaq Stockholm), önskar direktörerna att ”snarast få träffa Finansministern för att diskutera hur vi gemensamt kan bidra till att ta Sverige genom den ekonomiska krisen”.

Direktörerna berömmer de redan satsade tre miljarderna, men poängterar samtidigt att det borde vara mer effektivt med ”verkligt ägarkapital” istället för lån. Deras förslag är därför att dubbla stödet för tillväxtmarknaden till sex miljarder, varav hälften ska gå till det statliga riskkapitalbolaget Almi Invest.

”Sveriges framtid är både de stora bolagen och de snabbt växande tillväxtbolagen […] Just nu är dessa marknader – likt resten av samhället – kraftigt påverkade och försvagade […] Väsentliga värden inom bl a life science-, teknik-, cleantech och andra samhällsnyttiga sektorer riskerar att utplånas. Bolag och sektorer som är Sveriges framtid”, skriver direktörerna i brevet till finansministern.

Oavsett om det blev något möte eller inte verkar det dock som att direktörerna fick sin vilja igenom, åtminstone delvis. Den 20 maj beslutade regeringen att öka Almi Invests budget med ytterligare 400 miljoner kronor.

”Tillskottet på 400 miljoner kronor syftar till att möjliggöra för Almi Invest att kortsiktigt kunna ta ansvar för bolag inom bland annat life science där man redan är delägare och där kapitalbehovet nu ökar på grund av virusutbrottet”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Almi Invest grundades 1994 av regeringen Bildt och ägnar sig åt så kallad ”ängelverksamhet”, där de investerar i nystartade företag med stark tillväxtpotential. Almi Invest har i dagsläget en portfölj med över 350 bolag.