Hoppa till huvudinnehåll

Dom om utesluten SD-politiker upp i Svea Hovrätt

Svea hovrätt kommer att pröva den tingsrättsdom som gav en sverigedemokrat rätt mot Transport, som uteslutit honom.

Stockholms tingsrätt ansåg att det var fel av Transport att utesluta Mats Fredlund. Nu ska domen prövas i Svea Hovrätt.
Transport/ArildV/Montage:Proletären

Den var Stockholms tingsrätt som dömde att Transportarbetarförbundet gjorde fel som uteslöt lastbilsföraren Mats Fredlund sedan han valts in som SD-ledamot i fullmäktige i Kiruna.

Nu har Svea hovrätt beslutat att bevilja prövningstillstånd i målet, en fingervisning om att domen kan komma att ändras eller bli prejudicerande.

Det var den fjärde mars som Stockholms tingsrätt fastställde domen mot Transport. Förbundet hävdade att Fredlund, genom att vara kommunpolitiskt aktiv sverigedemokrat, bröt mot förbundets värdegrund om alla människors lika värde.

Transport menade att eftersom förbundets i stadgarna fastställda policy stod i rak motsats till SD:s politik, kunde Fredlund inte vara med i facket. Transport höll fast vid inställningen att förbundets medlemmar är fria att stödja SD, både som medlemmar eller bara som privatpersoner, men att det går emot förbundets policy att arbeta aktivt för partiet.

Därför uteslöts Fredlund ur Transport.

Mats Fredlund stämde Transport och krävde ett skadestånd på 100.000 kronor. I en stökig förhandling i tingsrätten, där bland annat SD:s ”chefsideolog” Mattias Karlsson, som inkallats som expert på SD:s politik, flera gånger uppmanades att hålla sig till saken, lade Transport som bevis i målet fram flera rasistiska och andra uttalanden som gjorts av SD-medlemmar. Dock inget av Mats Fredlund.

Tingsrätten valde också att gå på Fredlunds linje:

”Under alla förhållanden anser tingsrätten att enskilda partimedlemmars olämpliga uttalanden, i den utsträckning de inte visats ha stöd i den officiella och utåt manifesterade partihållningen, inte kan tillräknas Mats Fredlund enbart på grundval av hans uppdrag i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna”, skrev tingsrätten i sin dom.

Efter överklagan kommer nu Svea hovrätt att ta upp domen.