Hoppa till huvudinnehåll

Efter fyra år: Inga kommunala cyklar i Stockholm

Stockholm stad kommer inte att få några hyrcyklar under sommaren 2021. Anledningen är att företaget som förlorar upphandlingen överprövar beslutet, om och om igen. ”En cirkus”, säger ordföranden för trafiknämnden Daniel Helldén (MP).

2017 tog kommunfullmäktige i Stockholm beslutet att upphandla om hyrcyklar i staden. Sedan dess har inga nya cyklar placerats ut.
Candid Shots/Pixabay

Efter närmare fyra år av offentliga upphandlingar, överprövningar och domstolsbeslut står det nu klart att Stockholm stad inte kommer få några hyrcyklar under sommaren 2021 heller.

Voi, företaget som förlorade den senaste upphandlingen, har nämligen skickat in ytterligare en överprövning till Förvaltningsrätten som nu måste ha sin gång genom byråkratin.

– Hela den här situationen är en cirkus på det viset att upphandlingslagarna är hopplösa. Vi kan göra upphandlingar som vi tycker är korrekta och sen fallerar de på petitesser, ibland semantiska tolkningar av enstaka ord. Det är en cirkus och inte seriöst, säger Daniel Helldén (MP), ordförande för trafiknämnden i Stockholm.

Men du är trots allt medlem i ett regeringsbärande parti. Om något är fel kanske det är dags att prata med kamraterna i regeringen?

– Det kan man göra. Men frågan om offentliga upphandlingar har också bäring på EU-nivå, vilket gör det komplicerat att ändra lagen. Men man borde åtminstone försöka skriva om den så man undviker dessa situationer.

Cirkusen kring Stockholms hyrcyklar började 2017 när kommunfullmäktige beslutade att stadens gator skulle förses med elcyklar. Man bröt då kontraktet med den dåvarande cykelleverantören och valde att göra en offentlig upphandling.

Två av företagen som förlorade denna upphandling överprövade beslutet. Förvaltningsrätten konstaterade då att cykelavtalet sträckte sig för långt – under en tioårsperiod – och tvingade Stockholm stad att göra om allt.

2018 blev det istället företaget VOI som skulle förse Stockholm med 8.000 hyrcyklar. Ett uppdrag värt cirka 400 miljoner och som skulle träda i kraft 2020.

Nu uppdagades nästa fel. Voi hade skrivit delar av sitt anbud på engelska och norska. Vilket gjorde att det spanska företaget Marfina överprövade beslutet och tilldelades kontraktet istället. Voi överprövade i sin tur detta beslut i Förvaltningsrätten med motiveringen att Marfinas tidsfrist gått ut. Voi fick rätt i förvaltningsrätten, avslag i kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen valde att inte ta upp fallet.

Men eftersom Voi bara överprövade beslutet baserat på Marfinas tidsfrist kan Voi nu gå upp i förvaltningsrätten igen, med andra invändningar. Något som företaget också gjort.

Stockholms stad har därför inget annat val än att vänta ut rättsprocessen igen, och under tiden kommer stadens invånare inte att få se några hyrcyklar som är offentligt finansierade.