Hoppa till huvudinnehåll

Elbolag vill bryta fasta elavtal

Ekot har rapporterat om att vissa elhandelsbolag vill bryta sina fasta elavtal. ”Hade det varit tvärt om och elpriset hade sjunkit så hade hushållen aldrig fått bryta sina avtal”, säger Torgny Frank i Helsingborg.

Elhandelsbolagen har så kallad leveransplikt vilket betyder att klausulen i avtalet endast kan användas om det råder en elbrist i landet – vilket det inte gör.
Top png Montage: Proletären

I veckan menade Ekot att flera elhandelsbolag planerar att bryta sina bundna elavtal genom att hävda force majeure – en juridisk term för en oväntad händelse. Detta skulle innebära att hushåll med bundna elavtal nu kan vänta sig en betydligt högre kostnad under vintern.

Torgny Frank jobbar som svetsare och bor i villa utanför Helsingborg, i det dyraste elprisområdet i Sverige (SE4).

– Om detta stämmer är det fruktansvärt. Hade det varit tvärt om och elpriset hade sjunkit så hade hushållen aldrig fått bryta sina avtal. Det här är en ren utsugning, säger han till Proletären.

Rent juridiskt kan en oförutsedd händelse, så som en naturkatastrof, leda till att ett bundet elavtal bryts. Enligt Ekot åberopar elhandelsbolagen de strypta gasleveranserna från Ryssland till Europa som en force majeure.

Privat
Torgny Frank

Konsumentverket menar dock att elhandelsbolagen har en så kallad leveransplikt till hushållen vilket gör att klausulen i avtalet bara kan användas om det råder en elbrist i landet. Vilket det inte gör. Enligt nuvarande finansmarknadsministern, Max Elger (S), är det dock bara ett enda elhandelsbolag som planerar att bryta sina bundna elavtal.

Elgers baserar samtidigt sina fakta på en anonym undersökning gjord av branschorganisationen Energiföretagen – som organiserar elbolag i Sverige. Så siffran kan vara högre.

Fakta

Se upp för dessa elbolag!

Konsumentverket har upprättat en lista på elbolag som under rådande situation fått in en väldigt hög andel klagomål utifrån sin kundstorlek:

  • Stockholms Elbolag
  • Nordic Green Energy
  • Svealands Elbolag
  • Telinet Energi
  • Förvaltningsel
  • Elia (Elia Energy Group AB)
  • Axilia Energy (SPSE Group AB)

Det ska dock tilläggas att en del av anmälningarna till Konsumentverket handlar om kunder vars bundna elavtal löpt ut under augusti och där elbolaget valt att binda avtalet igen, på samma tid. Detta har lett till att vissa hushåll sitter fast med skyhöga elpriser i flera år framöver, även om priset sjunker i morgon.

Konsumentverket, vars bedömningen är vägledande i denna situation, menar att en automatisk förläggning av ett avtal inte är tillåtet. Bundna avtal som löper ut ska alltid övergå till rörliga avtal, om kunden inte tagit ett annat aktivt beslut.

Men det finns andra källor utöver Ekot som rapporterar om fusk inom elbranschen. Sanna Westman Carling, analytiker på den statliga myndigheten Energimarknadskommissionen (Ei), uppger för Ekot att flera elhandelsbolag har börjat bryta bundna elavtal, utan att hänvisa till force majeure.

Detta stärks också av att Konsumentverket som kan rapportera om ett ökat antal anmälningar mot elhandelsbolagen. Bara under slutet av augusti inkom 537 anmälningar, nästan lika mycket som under hela 2021. Samma anmälningstrend finns hos Energimarknadskommissionen.

– Vi upplever att vissa elhandelsföretag agerar på ett vis vi inte sett tidigare. Vissa bolag bryter avtal med kunderna helt enkelt eftersom de inte har råd att låta kunden betala ett för lågt fast pris, säger Sanna Westman Carling på Ei till Göteborgs-Posten.

I denna kontext måste man göra skillnad på elproduktionsbolag och elhandelsbolag. De förstnämnda producerar relativt billig el i Sverige och säljer den vidare till ett europeiskt marknadspris. På grund av detta kan vinstmarginalerna just nu vara extrema för dessa elproducenter.

Ett elhandelsbolag är ett slags mellanhand som enbart förmedlar el mellan producenten och svenska hushåll. I dagsläget behöver inte dessa företag nödvändigtvis göra en förlust på sin affär. Deras bokslut påverkas snarare av att de spekulerar med stora summor på en internationell elmarknad.

I vissa fall är elbolaget både en producent av och en förmedlare av el. Klart är i alla fall att många elbolag kunnat göra stora vinster på elkrisen, samtidigt som många konsumenter fått chockräkningar.

Torgny Frank menar att lösningen på elkrisen är en återreglering av elmarknaden.

– Oavsett vad som händer så hade en reglerad elmarknad i Sverige varit bättre. Sen om vi väljer att sälja överflödet utanför Sverige, det stör inte mig.