Hoppa till huvudinnehåll

Experten: Utred Svenonius för mutbrott

Åklagare bör granska munskyddsskandalen i Region Stockholm och utreda om affären faller under lagstiftningen om mutbrott. Det anser Dennis Martinsson, universitetslektor i rättsvetenskap.

Camfil – som tillverkar ventilationssystem – fick testa och underkänna konkurrenternas munskydd, medan de själva förhandlade om upphandling av företagets egna munskydd.
Pressbild/Camfil Montage: Proletären

En expert i rättsvetenskap anser att Region Stockholms och finansregionrådet Iréne Svenonius (M) agerande i samband med inköpen av munskydd till Stockholmsregionen, kan vara mutbrott.

– De uppgifter som framkommit rörande detta, gör att det nog finns all anledning för en åklagare att titta närmare på fallet och inleda en förundersökning om både givande och tagande av muta, säger Dennis Martinsson, universitetslektor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Det var i slutet av november som bland annat Proletären kunde berätta om hur företaget Camfil säkrade en munskyddsorder, värd 270 miljoner kronor, med Region Stockholm. Detta sedan Camfil på regionens uppdrag gratistestat och felaktigt underkänt konkurrenternas munskydd, samtidigt som företaget förhandlade om att själva sälja munskydd till regionen.

Camfil – som tillverkar luftfilter till reningsanläggningar och saknar auktorisation att utföra tester av munskydd – fick uppdraget när behovet av munskydd till de arbetande i vården var som störst.

När socialstyrelsens eget test senare körde över Camfils tester av konkurrenternas munskydd, och skickade ut skydden till vårdpersonalen runt om i regionen, hade tusentals anställda inom vården tvingats arbeta en månad utan grundläggande skyddsutrustning.

Men skandalen slutade inte där. För att vara säker på att få igenom affären i regionfullmäktige, drevs den igenom av moderata regionrådet Iréne Svenonius utan föregående beredning. Underlaget till jätteaffären lades fram inför ledamöterna bara några minuter innan sammanträdet skulle börja. Ett agerande som fick den socialdemokratiska gruppen i fullmäktige att vägra delta i beslutet.

Och nu uppmanar Dennis Martinsson, lektor i rättsvetenskap vid universitetet i Stockholm, åklagare att titta närmare på affären.

– Att företaget, för Region Stockholms räkning, genomförde kontrollen av ett annat företags produkter innan det företaget själv fick ett uppdrag från regionen hindrar inte att det skulle kunna handla om tagande av muta, säger Martinsson till Expressen. De uppgifter som framkommit gör att det nog finns all anledning för en åklagare att titta närmare på fallet och inleda en förundersökning om både givande och tagande av muta.

Också Institutet mot mutor har tittat närmare på affären, och på den förklaring om ”en exceptionell situation” som de ansvariga, däribland Iréne Svenonius, hänvisat till för att motivera agerandet kring mångmiljonordern till Camfil.

– Offentliga upphandlingar ska alltid ske under förtroendefulla former och processen ska alltid kännetecknas av gott omdöme, transparens och integritet, säger institutets generalsekreterare Hayaat Ibrahim till Expressen. Det ska inte finnas några misstankar om att tilldelning av ett kontrakt har skett på andra grunder än just sakliga, objektiva grunder. Det är särskilt viktigt för att allmänheten ska förlita sig på att det offentliga bedriver sin verksamhet med absolut hederlighet och opartiskhet.