Hoppa till huvudinnehåll

Finland: 9.000 pappersarbetare i strejk

Avtalsrörelsen i Finland är igång. I tisdags gick 9.000 pappersarbetare ut i strejk efter att förhandlingarna med skogsindustrin stannat av.

Pappersbruket i Jakobstad, Finland.
Tomisti

Den 28 januari gick 9.000 pappersarbetare ut i strejk i Finland för högre lön och mot den extra arbetstid som ingick i det så kallade konkurrensavtalet. Strejken kommer att pågå till den 17 februari om inte parterna når ett avtal innan dess.

Utöver pappersanställda går 6.000 arbetare från Industrifacket ut i konflikt, vilket berör landets skogsindustri. Skogsindustrin har i sin tur svarat med att varsla om tre dagars lockout från och med den 10 februari.

Thomas Melarti, ordförande för Pappersförbundets lokalavdelning i Jakobstad, säger i en intervju med Svenska Yle att arbetsgivare och arbetstagare står långt ifrån varandra.

 – Att gå med på arbetsgivarorganisationernas krav skulle innebära en betydande försämring av löner och förmåner. Jag har räknat på att lönen skulle gå ner med mellan 20 och 30 procent. Vi kan inte gå med på arbetsgivarens krav, och då är strejk vårt enda vapen.

Konflikten handlar om lönen men också on en annan het tvistefråga, den extra arbetstid som konkurrensavtalet medfört. Avtalet infördes 2016 för att öka landets konkurrenskraft och innebär att arbetare jobbar 24 timmar extra om året utan lön. Thomas Melarti menar dock att konkurrensavtalet inte påverkar produktionen.

– Maskinerna går 24/7 oavsett, så det går inte att plocka in extra arbetstimmar. Produktionen blir lika stor oberoende konkurrensavtal.

Enligt Vuokko Piippolainen, huvudförtroendeman på Alholmens såg i Jakobstad, står medlemmarna enade i strejken. Hon säger till Svenska Yle att de förhandlingar som hittills förts bara varit skrap på ytan.

Hela systemet för lönebildning håller på att ändras i och med att Finland kan komma att införa ett ”märke” enligt svensk modell. Något som ogillas av facken.

Allt tyder på att avtalsrörelsen i Finland kommer att bli konfliktfylld.