Hoppa till huvudinnehåll

Giftfabrik i Eskilstuna

Ett företag i Eskilstuna har fått tillstånd att släppa ut 900 ton farliga kemikalier i luften. Nu sprider sig oron i kommunen.

Maria Cherqui (V) är orolig över utsläppen. Bilden: Öppningsceremoni för Senior Materials i Eskilstuna för tre år sedan.
Vänsterpartiet / Handelskammaren Mälardalen

Det är det kinesiska företaget Shenzhen Senior Material i Eskilstuna som om några år ska starta leveranserna av separatorfilm till batterifabriken Northvolt i Skellefteå och till andra tillverkare av elbilsbatterier i Europa.

Enligt regeringen och Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson (S) är bolagets verksamhet en del av den så kallade gröna omställningen. Jansson och Socialdemokraterna, som styr Eskilstuna tillsammans med Moderaterna, hälsar företaget välkommet till staden; på sikt kommer 600 personer att få jobb.

Men Senior Materials verksamhet har ett pris. Ett högt pris som kommer att gå ut över Eskilstunabornas hälsa: bolaget kommer att släppa ut 900 ton om året av den giftiga substansen metylenklorid.

– 900 ton i lilla Eskilstuna… det är ju rent vansinne. Det här borde prövas av länsstyrelsen och det var alla i fullmäktige överens om fram till december. Men sedan ändrade sig S och M och menade att vårt eget miljökontor skulle ha hand om tillsynen. Alla oppositionspartier var emot, men S och M drev igenom beslutet, säger Maria Chergui, fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet, till Proletären.

Först fick etableringen nej av Miljöprövningsdelegationen (MPD), men sedan Mark- och miljödomstolen sagt ja, har andra instanser ställts inför fullbordat faktum. Länsstyrelsen, som ville stoppa etableringen, och kommunens miljöförvaltning säger att de tvingats acceptera etableringen och giftutsläppen.

Kemikalieinspektionen (KEMI) och MPD har givit Senior Materials tillstånd att släppa ut 900 ton av det giftiga ämnet metylenklorid varje år i två år. Siffran kan sättas i relation till att under de senaste tio åren har 29 företag i Sverige fått dispens för användningen av sammanlagt 311 ton metylenklorid. 2022 användes totalt bara tio ton av ämnet i Sverige.

Nu har Senior fått tillstånd att under två år använda 2.770 ton och att släppa ut 900 ton i omgivningen, varje år.

Också den demokratiska processen före tillstånd och beslut lämnar mycket att önska. Företaget följde visserligen den lag som ska tillämpas inför miljöfarlig verksamhet och kallade till ett ”samrådsmöte” där 56 människor som bor i närheten av anläggningen i Svistaområdet i Eskilstuna bjöds in. Mötet arrangerades i augusti 2021, mitt under coronapandemin. Tolv personer dök upp.

Många människor är rädda, säger Maria Chergui.

– Folk man möter, eller i Facebookgrupper på nätet… folk är jätterädda. Så här mycket gift? Nu börjar folk förstå hur det ser ut; vilka enorma mängder gift det här bolaget får släppa ut.

Också i ansökningshandlingarna för miljötillståndet har Shenzen Senior slirat i informationen. Med hjälp av flera konsulter har bolaget använt sig av ett fikonspråk som döljer vad det egentligen handlar om: att 900 ton gift släpps rakt ut i luften. Koncentrerade utsläpp via skorstenar kallas i bolagets konsultreviderade version för ”diffusa utsläpp avgår från produktionslinjen”. Anläggningens 32 skorstenar kallas inte skorstenar utan ”utloppsportar”. Ett språkbruk givetvis ägnat åt att göra människors bild av fabriksskorstenar som bolmar ut giftig rök mer diffus. Enligt tidningen Dagens Arbete var 20 av de skorstenar som kommer att släppa ut metylenklorid inte ens med i de underlag som lades fram i samråden inför miljöprövningen.

Inte bara människor på gatan är oroliga. Räddningstjänsten i Eskilstuna vill att verksamheten ska klassas som farlig för att i så fall kunna ställa krav på företagets egen beredskap vid olyckor som brand eller oplanerade utsläpp.

– Vi har ingen aning om vad Senior har för folk som klarar att bekämpa konsekvenserna av en olycka; om det går att ställa samma krav på dem som på andra företag här. Volvo och Outokumpu har egen räddningspersonal, som Räddningstjänsten kräver. Det är de som ska börja hantera situationen vid en brand eller ett läckage. Ingen vet vad Senior har, konstaterar Maria Chergui.

– Det här handlar om extrema mängder gift… det är bra med 600 arbetstillfällen i en kommun där arbetslösheten är hög. Men man kan ju inte säga ja till etableringar som är direkt livsfarliga. Vilket är priset vi får betala för det?

Regeringen stöder projektet, och säger att den vill skynda på den gröna omställningen. I en proposition i maj i år vill miljöminister Romina Pourmokthari (L) med en ny lag förenkla och skynda på tillståndsprocessen för bolag inom den gröna omställningen, oavsett hur miljöfarliga de är.

Lagen börjar gälla den 1 januari 2025, och innebär i praktiken att Shenzen Seniors tillstånd att släppa ut giftiga ämnen i Eskilstuna kan förlängas i all oändlighet.

 

FAKTA

Metylenklorid (Diklormetan, DCM) är ett klorerat lösningsmedel, förbjudet i Sverige sedan 1996. Kemikalieinspektionen kan ge företag dispens att använda DCM i produktionen.

Att andas in DCM kan vara direkt dödligt. Ämnet har också förknippats med cancer, nervskador, missfall och fosterskador samt lever- och njurskador. Giftet tas upp via huden. Vid brand bildas giftiga och frätande gaser (fosgen och väteklorid). Vid kraftig exponering finns risk för allvarlig hjärtpåverkan.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.