Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Guide till Kommunisternas partiprogram för Borås politiker och andra intresserade

Kommunpolitikerna som vill hindra Kommunisterna från att hyra lokaler i Borås läser programmet som fan läser Bibeln.

Makthavarna i Borås verkar ha svårt att förstå ett parti som står på samma sida som kämpande arbetare.
Montage av Proletären

Förra veckan tog vänsterpartisten Ida Legnemark i Borås bladet från mun. Hon åtog sig att vara etablissemangets röst i kommunfullmäktige när den politiska makten gav sitt stöd till tjänstemannabeslutet att förbjuda Kommunisterna från att hyra lokaler.

Två dagar senare placerades Legnemark som första namn på Vänsterpartiets riksdagslista i Borås.

I sitt förbudsförsvar hänvisar Legnemark till att Kommunisternas partiprogram förespråkar ”våld”, ”väpnad kamp” och att ”bryta mot lagar och regler”. 

Kommunisternas partiprogram verkar ha blivit något av en kioskvältare inom etablissemanget i Borås den senaste tiden. Det kan därför vara på sin plats med en liten studiehandledning, då Legnemark & Co läser programmet som fan läser Bibeln.

Bakgrunden till det växande intresset för Kommunisterna i Borås är partiets aktivitet. Som enda parti var Kommunisterna aktiva mot Ericssons fabriksnedläggning häromåret. 

Därefter gav vi vårt aktiva stöd till de undersköterskor som kämpade mot de ständiga försämringarna inom äldreomsorgen som Legnemark i egenskap av nämnd-
ordförande bär ett huvudansvar för.

Studiefråga 1: Bör ett arbetarparti stå på samma sida som arbetare som kämpar för till exempel sina arbetstillfällen och värdiga arbetsförhållanden?

Kommunisterna svarar ett självklart ja. Det är hela utgångspunkten för partiprogrammet. På programprosa heter det att stödja ”arbetarklassens självständiga rörelse mot borgarklassen”.

I programmet står också att en sådan rörelse om nödvändigt måste ”föras i öppen strid mot rådande lagar och regler”, en formulering som etablissemanget i Borås hakat upp sig på.

Låt oss ta tre exempel. Den borgerliga lagen ger en bolagsstyrelse – som inte ens behöver vara placerad i Sverige – rätt att besluta om att lägga ner fabriker och hota hela städers försörjning och framtidsutsikter. En hyresvärd kan chockhöja hyrorna och driva människor från hus och hem. Det politiska etablissemanget kan lägga ner vårdinrättningar och utsätta människor för livsfara.

Studiefråga 2: Gäller lagen lika för arbetare och kapitalister, för hyresgäster och hyresvärdar, för medborgarna och etablissemanget?

Kommunisterna svarar nej. Rikedomens och ägandets makt står i vägen för både social och ekonomisk demokrati. 

Men även den politiska demokratin – resultatet av kamp underifrån och inte en skänk från ovan – lider av demokratiskt underskott. 

Eller som det står i programmet: ”Folket reduceras till väljare med rätt att yttra sig en gång vart fjärde år om vilka som ska förvalta kapitalismen. Mellan valen är folket hänvisade till demokratins åskådarläktare”.

Studiefråga 3: Har vi en deltagardemokrati eller en åskådardemokrati i Sverige?

Åskådardemokrati, svarar Kommunisterna. Som enda parti i Sverige kämpar vi för en deltagardemokrati. 

Montage av Proletären

I programmet skriver vi att målet ”är att ersätta myndighetsutövning och förhållandet mellan styrande och styrda med medborgarnas delaktighet i alla beslutsprocesser och i den dagliga skötseln av samhällsfunktionerna.”

För att komma dit krävs att ”folket måste ha direkt kontroll över dem som i olika sammanhang väljs som representanter” och att alla ”ombud måste väljas, alltid svara öppet för och ta ansvar för sina beslut och handlingar och omedelbart kunna avsättas vid minsta tecken på maktmissbruk, korruption eller inkompetens”.

För att bekämpa korruptionen kräver programmet att ”lönerna för förtroendeuppdrag inte får överstiga en genomsnittlig arbetarlön”.

Det senare är en ordning som Kommunisterna redan idag praktiserar inom partiet.

Studiefråga 4: Skulle ett genomförande av programmet vara ett positivt steg för att stärka medborgarnas delaktighet i byggandet av vårt land? Vem skulle i så fall kunna vara mot det?

Kommunisterna svarar att tyvärr finns det ett hot mot en deltagardemokratisk utveckling. Det hotet kommer från den elit som sitter på rikedomens och ägandets makt.

Som de fredsälskande människor Kommunisterna är hoppas vi att den långa demokratiska kampen i vårt land har format Wallenberg & Co till hedervärda demokrater som underordnar sig majoritetsbeslut.

Bör Svenskt Näringsliv portas från Borås kommunala lokaler? Kommunisterna säger nej till sådana åsiktsförbud. Fri debatt och åsiktsfrihet är det som krävs. 

Men partiprogram är inte platsen för fromma förhoppningar. Här gäller en konkret analys av konkreta historiska erfarenheter. 

Därför fastslår vi i programmet att överklassen är demokratiskt ohederlig. I alla länder och tider har de visat sig beredda att använda alla medel – inklusive vapenmakt och fascistisk diktatur – för att skydda sin ställning som härskande klass.

Studiefråga 5: Vänsterpartisten Ida Legnemark och den boråsiske säkerhetschefen, som enligt anonyma källor är socialdemokrat, är förmodligen båda överens om vikten av folkligt deltagande, social rättvisa och det önskvärda i en utveckling där demokratin utvidgas till att omfatta också ekonomin. 

Bör Svenskt Näringsliv portas från Borås kommunala lokaler framöver?

Kommunisterna säger nej till sådana åsiktsförbud. Fri debatt och åsiktsfrihet är det som krävs. 

Men kommunala lokaler bör främst gå till fattiga organisationer, inte minst om dessa strävar efter att aktivera invånarna i staden.

Vi ser fram emot en rapport från etablissemanget i Borås om hur det har gått med studiecirkeln om Kommunisternas program.