Hoppa till huvudinnehåll

Höga halter av farliga ämnen tillåts – forskare vill se sänkta gränsvärden för svetsrök

Svetsare drabbas oftare än andra arbetare av lungcancer, näscancer, hjärtinfarkter, KOL och astma. Nu vill svenska forskare se ett lägre gränsvärde för svetsrök.

Under svetsning frigörs en rad farliga ämnen så som mangan, zink, bly och sexvärt krom.
Occupational safety

Mangan, krom-6, zink, bly och isocyanater frigörs under svetsning, slipning och liknande, heta arbeten från 150 grader och uppåt. Svetsröken är farlig, och nu vill svenska forskare se sänkta gränsvärden.

– Det är en riktigt bra idé, säger Torgny Frank, svetsare på Unisport i Hjärnarp en knapp mil utanför Ängelholm.

– Jag har själv inte känt av något och vi gör regelbundna tester. Men det är helt klart att gränsvärdena bör sänkas för att folk inte ska bli sjuka, säger Torgny Frank till Proletären.

De farliga små partiklarna i röken som frigörs under svetsningsarbetet tar sig in i svetsarens luftvägar och orsakar olika typer av cancer, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), hjärtinfarkter och astma.

Svetsrök räknas idag som oorganiskt damm med ett gränsvärde på 2,5 mg per kubikmeter under en tidsperiod på åtta timmar. Bengt Sjögren, forskare och läkare på Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, anser att det gränsvärdet är för högt. I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, utgiven av Nordiska arbetarskyddsföreningen, skriver Sjögren tillsammans med flera kollegor att Sverige bör sänka gränsvärdet för svetsrök och gå mot de värden som gäller i Danmark och Nederländerna.

Torgny Frank / Proletären

Där är gränsvärdena betydligt lägre: 1 mg/kubikmeter respektive 0,5 till 1,7 mg/kubikmeter beroende på vilken svetsmetod som används och vilket material som svetsas. Och eftersom svetsrök ofta innehåller flera farliga ämnen, menar forskarna att det kan vara svårt att avgöra vilket som är vilket.

– Därför vore det bra att ha ett gränsvärde som riktar in sig på svetsröken som sådan och som täcker de vanligaste materialen som svetsas. Det har dessutom kommit allt fler studier som påvisar samband mellan exponering för svetsrök och KOL, astma samt hjärt-kärlsjukdomar, säger Bengt Sjögren till arbetsmiljömagasinet Du & Jobbet.

Det är känt att svetsning i rostfritt stål frigör stora mängder av cancerframkallande sexvärt krom (krom-6) men enligt Bengt Sjögren, som baserar sig på en rapport från International Agency for Research on Cancer (IARC), är rök från svetsning i låglegerat stål också cancerframkallande.

I Danmark sänktes gränsvärdet för sexvärt krom den 1 juli 2020, från 0,005 mg/kubikmeter till 0,001 mg/kubikmeter. Gränsvärdet kommer att sänkas ytterligare den 1 juli 2024, till 0,00025 mg/kubikmeter. Sverige ligger kvar på det högsta gränsvärdet 0,005 mg per kubikmeter.

Enligt EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för utvärdering av hygieniska gränsvärden (SCOELs) innebär det svenska gränsvärdet en betydligt större risk för svetsare: 20 per 100 000 individer löper risk att få cancer efter 40 års yrkesexponering. Det som brukar räknas som en ”acceptabel risk” är maximalt fyra per 100 000 individer.

Torgny Frank arbetar med ”vanlig” svetsning, ingen svetsning i aluminium eller i rostfritt stål.

– Jag ser ju hur det ser ut runt dem som svetsar i rostfritt stål. Röken blir helt grön, den ser giftig ut när man tittar på den, säger Torgny Frank.

Bengt Sjögren stryker under vikten av rätt skyddsutrustning under svetsarbeten: friskluftsmatad svetshjälm som kontrolleras regelbundet och där filtret hålls rent. Punktutsug som flyttas med om det är frågan om ett större arbete med svetsning på flera ställen. Torgny Frank använder också all den skyddsutrustning som erbjuds:

– Väldigt viktigt. Jag kör med hela den utrustningen, säger Frank.