Hoppa till huvudinnehåll

Debatt: Kina vill bidra till fred i världen

DEBATT. Som ett ansvarsfullt stort land vill Kina konstruktivt, genom initiativ till dialog och förhandlingar, medverka till lösningar på brännande konflikter som i Ukraina och Palestina, skriver Kinas ambassadör i Sverige Cui Aimin.

Om man vill lösa problemen i grunden krävs det en lugn och sansad ställning istället för att lägga bränsle på elden, skriver Kinas ambassadör Cui Aimin.
Kinas ambassad

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Under en period har oroshärdar i världen blivit allt hetare och orsakat allvarliga förluster av människoliv och egendom, vilket är hjärtskärande. I Europa har krisen i Ukraina pågått i nästan två år. Stridsläget är intensivt medan riskerna för konfliktens spridning ökar ständigt. 

I Mellanöstern har konflikten mellan Palestina och Israel åter blossat upp. Situationen fortsätter att försämras och över 20.000 personer från båda sidor har dödats inklusive tusentals barn. Krigstragedier och förfärande nyheter inträffar kontinuerligt. Önskan och strävan efter fred och säkerhet över hela världen är mer brådskande än någonsin tidigare. 

Kina fäster stor uppmärksamhet vid dessa konflikter och har upprepade gånger uppmanat till omedelbar vapenvila och eldupphör. Därutöver har Kina alltid strävat efter medling. 

Här vill jag introducera Kinas policy och ställning till dessa frågor.

Kina är ett fredsälskande land och det kinesiska folket är fredsälskande människor. I modern tid har det kinesiska folket genomgått enorma lidanden, något som har fått oss att ännu mer värdesätta fred. 

Efter bildandet av Folkrepubliken Kina införde vi de fem principerna för fredlig samexistens, som inkluderar ömsesidig respekt för suveränitet och territoriell integritet, ömsesidig icke-aggression, ömsesidig icke-inblandning i varandras interna angelägenheter, jämlikhet och ömsesidig fördel samt fredlig samexistens.

Vi för en oberoende fredlig diplomatisk politik. Vi håller alltid flaggan högt för fred, utveckling, samarbete och ömsesidig nytta. Vi bidrar aktivt till att upprätthålla global fred och säkerhet.

Kina är en stadig byggare av världsfreden, en upprätthållare av stabilitet i världen och en medlare i oroshärdar. Kina är det enda landet i världen som har inskrivet ”att hålla fast vid vägen för fredlig utveckling” i sin konstitution. Dessutom är Kina det enda av de fem kärnvapenländerna som lovat att inte använda kärnvapen först.

Kina var det första av de grundande medlemsländerna att underteckna FN:s stadgar och har alltid biträtt stadgarnas principer och syften. Hittills är Kina det land bland de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd med flest utsända fredsbevarande trupper, och det näst största bidragsgivande landet till FN:s fredsbevarande insatser.

Som ett ansvarsfullt stort land insisterar Kina på att konstruktivt medverka i lösningen av globala och regionala heta ämnen, under förutsättningen att inte ingripa i interna angelägenheter och i enlighet med berörda länders önskemål och behov. 

Det globala säkerhetsinitiativ som föreslogs av president Xi Jinping i april 2022 har välkomnats brett av det internationella samfundet. Hittills har det redan fått stöd och uppskattning av över 100 länder och internationella organisationer. 

När det gäller brännande frågor som krisen i Ukraina och konflikten mellan Palestina och Israel, har Kina en konsekvent och tydlig ställning. Det vill säga att vi alltid har betonat vikten av att lösa konflikter och tvister genom dialog. Därutöver gör vi outtröttliga ansträngningar för att främja återställandet av fred på ett konstruktivt sätt.  

I frågan om Ukraina har Kina hela tiden upprätthållit en objektiv och rättvis inställning. Därtill gör vi oberoende bedömningar och uttrycker ståndpunkter baserade på sakfrågan samt arbetar för fred och engagerar oss för fredssamtal. President Xi Jinping har många gånger hållit möten med ledare för relevanta aktörer och uppmanat till omedelbart fredssamtal för att skapa gynnsamma förutsättningar för en politisk lösning på krisen. 

Vi har publicerat dokumentet ”Kinas ställning gällande att politiskt lösa krisen i Ukraina”, där vi presenterar tolv ståndpunkter, inklusive att respektera alla länders suveränitet, att överge mentaliteten från kalla kriget, att upphöra med fientligheterna och påbörja fredssamtal samt att upphöra med unilaterala sanktioner. 

Kina har även skickat en särskild regeringsrepresentant för eurasiska frågor för att kommunicera med alla aktörer om den politiska lösningen av krisen i Ukraina. Dessa ansträngningar har fått brett stöd och förståelse från länderna, inklusive Ryssland och Ukraina.

I frågan om Palestina har Kina under lång tid haft en rättvis inställning och upprepade gånger framfört initiativ och förslag för att främja en lösning på Palestinafrågan och förstärka internationella ansträngningar för fred. Sedan den senaste konflikten mellan Palestina och Israel har Kina kontinuerligt hållit nära kommunikation med relevanta aktörer för att medverka för fred och rädda liv. 

President Xi Jinping har uttryckt Kinas principiella ståndpunkt angående den aktuella situationen mellan Palestina och Israel. Kina uppmanar till omedelbart eldupphör för att undvika upptrappning av konflikten och för att säkra humanitära hjälpsändningskanaler. 

Kina understryker att den grundläggande lösningen är en "tvåstatslösning", vilket kan främja en omfattande, rättvis och varaktig lösning av Palestinafrågan. 

Som ordförandeland i FN:s säkerhetsråd i november har Kina aktivt stöttat resolution 2712 och därigenom påbörjat de första stegen för att driva på för ett eldupphör. Kina har också lett säkerhetsrådets toppmöte om Palestina-Israel-konflikten och lagt fram ställningstagande dokument som innehåller lösningar på konflikten. 

Detta samordningsarbete för att diskutera, ena åsikter och skapa en samlad kraft har mötts av hög uppskattning från länder runt om i världen. I enlighet med principerna om objektivitet och rättvisa har Kina djupgående deltagit i relevanta möten och förhandlingar. 

Ytterligare har Kinas särskilda sändebud för Mellanöstern-frågor besökt flera länder i regionen för att uppmana det internationella samfundet att skapa förutsättningar för att återuppta fredsprocessen. Dessa ansträngningar som har fått allmänt erkännande från det internationella samfundet återspeglar fullständigt Kinas rättvisa ställning och roll som ett ansvarsfullt stort land.

Rom byggdes inte på en dag. Om man vill lösa problemen i grunden krävs det en lugn och sansad ställning istället för att lägga bränsle på elden, oavsett om det gäller krisen i Ukraina eller konflikten mellan Palestina och Israel. 

Historien har visat att det inte är sanktioner och påtryckningar som löser problemen, utan dialog och förhandlingar som kan bryta dödlägen.

Alla länder i världen bör vårda freden som sina egna ögon i den nuvarande svåra situationen. Alla länder i världen bör bidra till att förmedla i konflikter och minska spänningar, med den största känsla av brådska och den starkaste känsla av ansvar. 

Vi har redan gjort så och vi kommer att fortsätta att göra det. Vi hoppas att alla fredsälskande länder kan arbeta tillsammans med Kina, som håller fast vid andan av globala säkerhetsinitiativ och fortsätter att spela en konstruktiv roll för att främja fred och utveckling i världen.

Cui Aimin

Kinas ambassadör i Sverige