Hoppa till huvudinnehåll

Kommunalrådet kallar folket för mobb

Niklas Nordström (S) i Luleå tycker inte att det är någon idé att prata med människor som protesterar.

Niklas Nordström (S), kommunalråd i Luleå.
Snowgarden AB

Luleås ökända socialdemokratiska kommunalråd, Niklas Nordström, intervjuas den 21 juni i den bostadspolitiska podcasten Bopol 21 juni. En öppenhjärtig intervju där Niklas Nordström ser sig som en ”frontsoldat i medborgarnas tjänst” och de som kritiserar honom är en ”mobb”. Detta gäller exempelvis protesterna mot planerade skolnedläggningar.

– Min ambition var att vara en transparent och tillgänglig politiker, men den har jag fått ge upp. Ingen idé att möta mobben, de vill inte ha svar på frågorna utan vill bara vara arga och hata politiker.

Samma inställning hade Nordström när stora delar av allmännyttan, Lulebo, såldes ut till Rikshem och Heimstaden. Hyresgästerna sågs som ett särintresse och skulle inte ha någonting att säga till om. Utförsäljningen motiverades bland annat med att det behövdes pengar till det eftersatta underhållet.

Det hindrade inte att kommunen 2016 flyttade över 400 miljoner från Lulebo till kommunkassan. Den i särklass största kapitalöverföringen från ett kommunalt bolag 2016. Enligt Niklas Nordström tillhörde pengarna alla lulebor. Samtidigt ställde Lulebo krav på 2,5 procents hyreshöjning. Motivering: pengarna behövdes för underhåll.

I podcasten uttalar Nordström att allmännyttan generellt har på tok för låga hyror. Han tar upp att Lulebo har ett stort underhållsbehov och det är via hyrorna som pengarna skall tas in. 

I NSD den 25 juni får han frågan hur människor med låga inkomster kommer att klara hyreshöjningarna.

Hushåll med ekonomiska problem har stöd från samhället på andra sätt.

– Inga drivs från sina hem på grund av detta. Hushåll med ekonomiska problem har stöd från samhället på andra sätt.

Samtidigt som Nordström målar upp en svart bild av Lulebos underhållskostnader påstår han att Lulebo har en stark kassa. 2017 var Lulebos vinst 45,5 miljoner, 2018 51,7 miljoner och den beräknade vinsten för 2019 är 80 miljoner.

I podcasten försvarar Nordström det nära samarbetet i kommunen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.

– Absolut den bästa partnern för oss.

Han tycker också att han är missförstådd:

– Jättesvårt att leda förändring i ett lokalsamhälle med många intresse- och målkonflikter.

Han ser sig själv som en resultatinriktad politiker som ser till helheten och tar ansvar. Han är stolt över sitt nära samarbete, inte bara med Moderaterna, utan även med näringslivet.

– Jag har gått mellan politik och näringsliv hela mitt liv.