Hoppa till huvudinnehåll

Debatt: Kommunen öppnar för ett sämre Göteborg – bygg inte på Gröna vallen!

DEBATT. Genom att förtäta och genomföra byggprojekt som det på Gröna vallen i Majorna öppnar Göteborgs politiker för ett sämre Göteborg, skriver debattörerna Charlie Hanna och Carl T. Ek.

Idag finns lekplats och idrottsplaner på Gröna vallen i Majorna.
Alexander Alvarado

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Göteborg ska gå från stor småstad till storstad. Detta ska ske genom förtätning av centrum och mellanstaden. Många stadsdelar drabbas hårt, och platser som är viktiga för de boende i området, ses som tomma ytor. I Majorna planeras nu parken och idrottsplanen Gröna vallen att bebyggas.

På kommunens hemsida står att medborgare ska känna sig delaktiga i förtätningsprocessen, och på ett tidigt stadium vara med att påverka hur detta ska ske. Verkligheten är en annan. Vi får sällan frågan om hur vi vill att vårt närområde ska utvecklas, och att opponera sig är ofta lönlöst. 

För några år sedan kämpade Majorna för bevarandet av Gråberget, Godhemsberget och Gathenhielmska reservatet. Protestlistor ignoreras, liksom grönstrategin. Länsstyrelsen har ibland en anmärkningsvärd undfallenhet för de stora entreprenörerna. 

Om träd är rödmärkta eller har biotopskydd, spelade ingen roll för Göteborgs politiker. Den gången var Gathenhielmska trädgården det enda som räddades, men hotas återigen, liksom Söderlingska parken av ny exploatering.

Bygget på Gröna Vallen är inget undantag. Boende i området uppskattar och har behov av de funktioner som finns där idag, och ingen har frågat dem vad de tycker om att bygga bostadsrätter där. 

Bara för några år sedan, lades nytt konstgräs. Där är en lekplats, en vacker allé med biotopskyddade träd och en återvinningsstation som inte går att flytta. Att bygget hamnar mitt i en skyfallsled innebär att gatorna kring kan översvämmas upp till en halvmeter vid kraftiga regn. Förhoppningsvis bor ingen under marknivå i området. Behovet av sporthallar i Majorna är dessutom väl täckt med Masthuggshallen och den kommande kommunala hallen vid Jaegerdorffsplatsen.

Majorna har redan fått sin beskärda del av förtätning. Godhemsberget bebyggdes, av Gråberget finns inte mycket yta kvar för lek och gemenskap. Tusen nya bostäder byggs vid Sannabacken, och barnen i Sannaskolan förlorar sin gröna oas. 

Kommer duvslagen och naturområdet på berget vid Majvallen få vara kvar eller skövlas som berget bredvid? Kommer kolonistugeområdet Sjöbergen och naturen omkring bevaras för framtiden, eller jämnas med marken och säljas till högstbjudande? Familjebostäder planerar att fälla rödmärkta träd, när det byggs ännu tätare på Paternostergatan. Där har de boende också gått samman i protest.

Runt om i världen jobbar man för grönare städer och bättre miljö. Göteborg är skrämmande världsfrånvänt, och följer inte ens de egna direktiven om att bevara och förstärka stadens gröna stråk. 

Majorna är inte den enda stadsdelen som drabbas. Att Guldhedsbergets arkitektur vann pris, är nog en klen tröst för de boende i området som ville bevara det. Vid Merkuriusgatan görs namninsamling för barnens pulkabacke. Får de ha den kvar? 

Är vi nöjda med att bo i en stad som i snabb takt försämrar miljön och livskvalitén? Är det acceptabelt att vi inte har något inflytande över hur våra områden utvecklas i realiteten, och att politikerna inte följer sina egna direktiv? Vi säger nej!

Så vad är ett bättre alternativ? Socialdemokraternas förslag om ett nytt kvartersområde i de östra delarna är i den rätta riktningen. Nya områden är en bättre väg att gå istället för att förstöra befintliga stadsdelar. För det är nog nu med förtätningar i innerstaden och Majorna! Kanske handlar dessutom bygget på Gröna Vallen mest om att ett byggbolag vill tjäna en hacka, och det tycker vi inte är ett tillräckligt gott skäl.

Charlie Hanna
aktivist

Carl T. Ek
fd kommunfullmäktigeledamot i Göteborg