Hoppa till huvudinnehåll
Av
Plåtslagare

Ledarkrönika: Kompetensen i landet offras i Västsvenska paketet

Återväxten inom yrkena ett allt större problem när arbetskraften tas utifrån.


Västsvenska paketet innebär stora infrastruktursatsningar i framförallt Göteborg. Det innehåller en pendeltågstunnel (Västlänken), en vägtunnel under älven och en bro över densamma. Framförallt tågtunneln är starkt ifrågasatt för sin höga kostnad och negativa samhällsnytta.

Men det är inte det som denna krönika skall handla om.

De första avtalen kring paketet skrevs redan 2009 och på våren 2010. Snart tio år sedan. Tid för planering för att tillgodose arbetskraftsbehovet har funnits. Liksom att tänka över hur man förhindrar att en stor del av pengarna för skattefinansierade projekt lämnar landet.

Nu är arbetena igång och resultatet av upphandlingarna visar att den statliga huvudmannen, Trafikverket, inte tänkt i sådana banor. Skanska, NCC och Peab figurerar förvisso i flera av de olika etapperna. Det gör de i varierande konstellationer med olika utländska bolag från Tyskland, Turkiet, Italien, Polen, Norge med mera. Vad bemanningen beträffar kommer variationen nog bli ännu större.

De rena tunnelarbetena i berg kräver specialkompetens. Här förekommer ingen lönedumpning eller villkorsdumpning. I princip har man dammsugit marknaden för att hitta personal. Arbetskraften bosatt i Sverige kommer framförallt norrifrån.

Även om Sverige fortfarande haft arbetsmarknadsprövning och gett företräde åt kompetens och tillgänglig arbetskraft i landet, hade man troligen behövt komplettera med utländsk arbetskraft. Problemet är att det inte upplevs som ett bekymmer. Bolagen kan numera lösa sina arbetskraftsbehov utan att behöva tänka på återväxten inom yrkena.

Tunnelbyggarnas arbete sker under ordnade former. Hur det blir när projektet går över i mer arbetskraftsintensiva moment, med betong- och byggnadsarbeten, återstår att se. När vägtunneln under älven gick in i detta skede fanns vid något tillfälle nästan sextio underentreprenörer och bemanningsföretag av olika nationalitet.

Pendeltågstunneln är uppstyckad i fem avsnitt och olika entreprenader. Vägtunneln motsvarar ungefär ett sådant avsnitt. Risken för kaos är överhängande.

För att försöka förhindra detta har en tvärfacklig grupp bildats. Den samordnas av LO och består av bland annat Seko, Byggnads och Transport. Syftet är att värva medlemmar och hålla koll på arbetsmiljö och villkor.

Vi fick information om deras arbete på ett medlemsmöte i Byggnads nyligen. Hittills verkar de både lyckats sätta sig i respekt och nått resultat.

Men det var tankeväckande när Pablo Vergera, en av Byggnads representanter i gruppen, berättade vad en platschef i ett turkiskt bolag sagt till honom: ”Är ni inte rädda att ni snart saknar den här kompetensen i landet?”