Hoppa till huvudinnehåll

Bostadskrisen i Uppsala: Kräv att allmännyttan tar sitt sociala ansvar!

Bostadskrisen går att lösa. Här är sex krav för en vettig bostadspolitik.

Uppsalahem måste ta ansvar. Inga hyresgäster ska tvingas lämna sina lägenheter för att hyran blir för hög.
Hans Johansson

Som kommunalt företag har Uppsalahem skyldighet att ta socialt ansvar.

”För oss är det viktigt att våra hyresgäster känner sig trygga med den nya hyran efter renoveringen”, säger Elnaz Alizadeh (S), ordförande i Uppsalahem. 

Nu är det upp till bevis! Lyssna på de boende, ingen ska tvingas lämna sin lägenhet. Det måste bli ett stopp för hyreshöjningar! 

Renoveringskostnaderna har hyresgästerna i de 60 år gamla lägenheterna redan betalt för via hyresavin.  

Stefan Sandberg, vd för Uppsalahem, behöver inte bekymra sig för sina boendekostnader. Han tjänar 123.000 kronor i månaden och bor i en bostadsrätt i Gamla Uppsala. 

Uppsalahem gjorde 2016 en vinst på 387 miljoner kronor. Det innebar en vinstmarginal på 24 procent.

För rättvisans och trygghetens skull måste staten på sikt återta ansvaret för bostadsförsörjningen. Det behöver helt enkelt byggas mer, och då framförallt hyresrätter. 

Enligt Länsstyrelsen kommer 42.000 nya lägenheter behövas i Uppsala till 2030.

Pengar finns, det hela handlar om rättvis fördelningspolitik!

• AP-fonderna kan användas till att finansiera byggandet i statlig och kommunal regi. Förbjud spekulationen med pensionspengarna och pensionskapitalet är åter tillgängligt.

• Hyresrätten är idag en bestraffad boendeform. Den beräknas till cirka 2 000 kronor i månaden till hyresgästens nackdel. Subventionera hyresrätten i motsvarande grad som villor och bostadsrätter. Ta pengarna från nuvarande ROT-avdrag som gynnar värdestegringen på privat egendom.

• Inför ett ROT-program för upprustning av eftersatta offentligägda bostäder.

• Riv upp Allbolagen som hävdar att kommunerna ska driva sina bolag efter marknadsmässiga vinstprinciper, vilket infördes under falsk hänvisning till EU. Uppsalahems senaste bokslut visar att vinsten ökat med 14 procent.

• Uppsala kommun måste sätta stopp för utförsäljning av eget fastighetsbestånd och kommunalt ägd mark. Att sälja ut sådana tillgångar för att finansiera underskott i budgeten är förskingring av gemensam egendom.

• Avgiften i kommunens bostadsförmedling borde avskaffas, inte minst med tanke på unga och låginkomsttagare.