Hoppa till huvudinnehåll

Läkare protesterar mot digital satsning

Efter Region Örebros satsning på 1177 Direkt och tillgänglighet till vården ”dygnet runt” så har över 100 läkare protesterat mot att regionen bortprioriterar patientgrupperna som är i störst behov av vård. ”De som inte har någon röst i samhället prioriteras inte”, säger överläkaren Stella Cizinsky till Proletären.

100 läkare protesterar mot vad de anser är en felstyrning inom Region Örebro där utsatta patientgrupper inte prioriteras i vårdkedjan.
Erling Bronsberg

Ett hundratal läkare i Region Örebro har skrivit under ett upprop som lämnats in till Hälso- och sjukvårdsnämnden mot att regionen bortprioriterar de grupper i samhället som är i störst behov av vård.

Under 2023 lanserade Region Örebro sin nya digitala satsning 1177 Direkt där tanken är att patienter ska kunna chatta med vårdpersonal på regionens privata och offentliga vårdcentraler. Region Örebro menade att detta var ett steg där regionens medborgare ska få tillgång till primärvården ”dygnet runt.”

Men reformen riskerar nu att gå emot hälso- och sjukvårdslagen, menar Stella Cizinsky, överläkare på Örebro universitetssjukhus, som är en av de som skrivit under uppropet.

– 1177 Direkt äter upp resurser från sjukvårdens kärnuppdrag, vilket är att ge vård efter behov. Istället för att prioritera grupperna som är i störst vårdbehov riskerar man att skapa undanträngning där tillgänglighet till snabba svar prioriteras. Man har inte heller utvärderat metoden och hur säker den är för att fånga upp svårare sjuka.

Erling Bronsberg
Stella Cizinsky är överläkare på Örebro universitetssjukhus och en av cirka 100 läkare som skrivit under uppropet.

Det som hänt i och med reformen, menar läkarna, är att ”oron för sjukdomar eller ofarliga men besvärande symtom” riskerar att bli dominerande i kontaktvägarna till vården. I denna kontext blir de som är i störst behov av vård – ofta äldre och multisjuka som inte behärskar de nya digitala kontaktvägarna – bortprioriterade.

Eftersom de digitala tjänsterna nu också måste bemannas av vårdpersonal för att den lokala vårdcentralen ska få sin ekonomiska ersättning från regionen så likställer läkarna reformen med de vinstdrivande nätläkarnas vårdappar.

Proletären har flera gånger uppmärksammat nätläkarna som genom att utnyttja regelverket inom regionerna kan tjäna snabba pengar på att behandla patienter med väldigt enkla åkommor.

En utredning från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar att de som använder dessa digitala plattformar med vården är välbärgade och välutbildade kvinnor som bor i en storstad. Och den vanligaste åkomman som de söker vård för är en ospecificerad luftvägsinfektion.

Eftersom vården inte har oändliga resurser är det bland annat denna patientgrupp som prioriteras framför de med störst behov.

”Jag skäms att som läkare behöva berätta för mina patienter att jag inte kan behandla dem på ett medicinskt säkert sätt eftersom resurserna inte finns till detta… När jag och mina kollegor framför vår oro möts vi av passivitet och ökade krav på att behandla sådant som inte alls är medicinskt nödvändigt. Tjänster som påminner om de hos vinstdrivande privata vårdaktörer, exempelvis KRY”, skriver läkarna i brevet.

Stella Cizinsky menar att regionens reformen är ett symptom på en övergripande felstyrning inom vården.

– Hela reformen äter upp resurser från grupper som inte har någon röst och som ingen tycks lyssna på. Att tio regioner nu lanserar 1177 Direkt utan någon som helst konsekvensanalys gör mig väldigt irriterad. Det här visar på ett generellt problem som finns inom vården: det genomförs stora förändringar utan någon analys.