Hoppa till huvudinnehåll

Proletären granskar: Ledande HVB-hemskapitalistens tillstånd indraget

Proletären har granskat de HVB-hem som fått sina tillstånd indragna av Ivo sedan årsskiftet. Ett privat HVB-hem, ägt av den tidigare ordföranden för branschorganisationen Svensk vård, har brutit mot sitt tillstånd och tagit emot yrkeskriminella, som samtidigt begått våldsbrott.

Genrebild/Rudy and Peter Skitterians/Pixabay

Problemen på svenska HVB-hem växer. Sedan årsskiftet har flera nyhetsmedier rapporterat om hur rehabiliteringsmiljöer för unga blivit en grund för rekrytering till de kriminella gängen och hur HVB-hem placerar unga med en tungt kriminellt förflutet på boendet – trots att de inte har tillstånd för det.

Proletären har granskat Sida vid sida AB, ett av de privata HVB-företag som tvingats stänga sedan årsskiftet efter omfattande kritik från Ivo.

Sida vid sidas tillstånd drogs tillbaka av Ivo i januari 2023. Den statliga myndigheten menade då att Sida vid sida skrivit in ungdomar med kopplingar till organiserad kriminalitet på sina boenden – trots att de inte haft tillstånd från Ivo att vare sig behandla eller rehabilitera ungdomar med dessa problem.

Ett sådant exempel är bolagets stödboende i Solna som varit i drift sedan 2017. Detta boende skulle, enligt Ivo, ta emot ensamkommande flyktingar eller ungdomar som lever i konfliktfyllda hemsituationer. Men företaget bröt mot avtalet.

”Trots att Ivo tidigare påtalat denna brist har ungdomar med känd kriminell problematik och missbruksproblematik skrivits in i Solna Stödboende”, skriver Ivo i ett tjänsteutlåtande.

Därmed bryter Sida vid Sida mot regelverket, eftersom barn och unga som ligger i kriminalitet inte ska placeras på stödboenden, utan bara på speciella och godkända HVB- eller Sis-hem (Statens institutionsstyrelses hem). Förutom att det krävs särskild kompetens för att ta hand om ungdomar i kriminalitet, riskerar kriminellt beteende att ”smitta av sig” till ungdomar som inte har den problematiken.

 

  Ivo
  I början av januari stängdes samtliga boenden som drevs av Sida vid sida AB.

  På Sida vid sidas HVB-hem i Överum, som skulle vara till för ungdomar med ”missbruks- och beroendeproblematik”, har företaget också placerat kriminella ungdomar och brutit mot tillståndet.

  Ett tredje exempel är bolagets HVB-hem Strandvillan i södra Stockholm, som varit i drift sedan 2020. Även detta boende har tagit emot ungdomar som ligger bortom HVB-hemmets rapporterade målgrupp, som enligt tillståndet var missbrukare. Trots detta har boendet tagit emot ungdomar med kopplingar till organiserad kriminalitet.

  Under Proletärens granskning hittar vi tre fall där flera ungdomar på Strandvillan avvikit från hemmet för att begå våldsbrott i södra Stockholm. En av dessa händelser inträffade när två ungdomar (16 och 17 år) genomförde ett rån på en buss vid Gullmarsplan. En av de dömda pojkarna bodde på Strandvillan när rånet skedde. De dömdes för rån och olaga hot i Nacka tingsrätt den 17 januari 2023.

  Den andra händelsen inträffade när tre ungdomar rånade en man på en buss vid Gullmarsplan och togs upp i Nacka tingsrätt 14 juli 2023. Då åtalades tre ungdomar, alla boende på Strandvillan. Två av pojkarna frikändes från brott (en av dessa är samma 16-åring som dömdes för rån i januari). En ungdom dömdes.

  Printscreen/Sida vid sida
  Företaget Sida vid sida har drivit HVB-hem sedan början av 2000-talet. Under våren 2022 började Ivo uppmärksamma händelserna på företagets boende

  Ytterligare ett fall handlar om en våldtäkt som skedde inne på Strandvillan. En ung kvinna från ett annat HVB-hem besökte Strandvillan för att delta i en fest där det förekom narkotika och alkohol. Under kvällen våldtogs hon av av ungdomarna som placerats på boendet. En ung man dömdes för våldtäkten, för narkotikabrott, samt för att ha misshandlat sin flickvän vid ett tidigare tillfälle. Domen kom den 9 maj 2023 i Nacka tingsrätt.

  Enligt uppgifter till Ivo så är Stockholmspolisen medvetna om att det bor ungdomar på Strandvillan med kopplingar till organiserad kriminalitet och i sitt tjänsteutlåtande skriver Ivo att flera ungdomar på hemmet ägnat sig åt ”omfattande och allvarlig kriminalitet.”

  Ivo rapporterar till exempel om en placerad ung missbrukare på Strandvillan som tvingats bo tillsammans med ”åtta vuxna kriminella missbrukare.” Den unge missbrukaren blev under sin tid på Strandvillan grovt slagen, dödshotad, inlåst, rånad och utsatt för psykisk misshandel.

  Det finns också flera rapporter om avvikelser från Strandvillan, trots att reglerna är att de placerade ungdomarna ska vara på sina rum 22.00. En ungdom, konstaterar Ivo, var inskriven på Strandvillan i åtta månader utan att ungdomen ens satte sin fot på hemmet. Och vissa av ungdomarna ”är borta flera dygn i sträck”, skriver Ivo.

  En möjlig förklaring till att reglerna inte kan upprätthållas är att personalen ”är rädda för en del av ungdomarna på Strandvillan då de besitter ett stort våldskapital”, enligt Ivo.

   

  Sida vid sidas ägare

  Sida Vid Sidas grundare, styrelseledamot och delägare är Lennart ”Lelle” Hagström som gjorde sitt intåg i HVB-branschen under början av 2000-talet och utökade sin verksamhet under flyktingvågen 2015.

  Under åren 2009 till 2015 var Hagström också styrelseordförande för branschorganisationen Svensk Vård, som samlar privata företag inom vård, omsorg och behandling. Under åren för Hagströms ordförandeskap hade Svensk Vård samarbete med både Socialstyrelsen och SKR, Sveriges kommuner och regioner.

  Vid nedläggningen av Sida vid sidas HVB-hem i Överum sa ”Lelle” Hagström till lokaltidningen Dagens Västervik att Ivos kritik saknade grund och att beslutet var ett ”övergrepp” mot ungdomarna.

  Proletären kan också avslöja att samtidigt som missförhållandena på Sida vid sidas HVB-hem uppdagades satt företagets kvalitetsansvarig i styrelsen för Vårdföretagarna inom branschen Individ och familj. Andra i Sida vid Sidas styrelse driver LSS-boenden i Stockholmsområdet.

  Printscreen LinkedIn
  Kvalitetsansvarig på Sida vid sida satt också i Vårdföretagarnas styrelse för Individ och familj

   

  Fram till 2020 hade Sida Vid Sida AB en samlad vinst i sin verksamhet på över 11 miljoner kronor, men har sedan dess gjort en förlust i sin balansräkning. Fram till 2020 gjorde företaget en vinst på cirka 2,5 miljoner per år och år 2019 hade företaget en vinstmarginal på 8,7 procent.

  Dess dotterbolag, Sida vid Sida Stockholm (som drev HVB-hemmet Strandvillan), hade i årsredovisningen från 2022 en samlad vinst på 7,7 miljoner kronor. Under samma år gick företaget med förlust, varpå majoriteten av den samlade vinsten försvann. 2021 gjorde företaget en vinst på 2,4 miljoner kronor med en vinstmarginal på 16,6 procent.

  Utöver boendena som Proletären tagit upp så stängdes också Sida vid sidas HVB-hem i Sigtuna (som varit i drift sedan 2020), ytterligare ett stödboende i Stockholm samt flera stödlägenheter i Stockholmsområdet.

  Fakta: Ivo:s kritik mot Sida vid sida AB:

  • Brister på kontroll vid registerutdrag avsedd personal.
  • Bolaget följer inte sitt tillstånd för avsedd målgrupp.
  • Bolaget har inte uppföljt skyldigheten att ha en föreståndare på plats.
  • Ekonomisk misskötsamhet hos företrädare för bolaget.
  • Vilseledande agerande mot Ivo, samt misskötsamhet i annan verksamhet.

  I kommande nummer av Proletären granskar vi privata HVB-hem med kopplingar till organiserad kriminalitet – och ett riksdagsparti – samt ett HVB-hem med så dåliga förhållanden att det fanns en fara för ungdomarnas liv och hälsa.

  Platea
  Prästgården, en av Plateas enheter.

  Gängkriminalitet, droger och våldtäkter på HVB-hem utan tillstånd

  Av Sveriges runt 700 HVB-hem (Hem för vård och boende) har 62 verksamhet som riktar sig mot unga med en kriminell bakgrund – vilket kräver ett särskilt tillstånd från Ivo. Men många HVB-hem har tagit emot ungdomar med kopplingar till kriminalitet utan att ha haft något tillstånd för det. Bara i år har Ivo därför dragit in tillståndet för tre företag med totalt nio boenden.

  Även bland HVB-hem som fortfarande är i drift har flera blivit kritiserade av Ivo. SVT Nyheter har i flera granskningar visat att ungdomar som nu sitter häktade för antingen mord, försök till mord eller grovt vapenbrott rymt från HVB-hem för att rekryteras in i den nya våldsvågen i Sverige. I september 2023 gick socialchefen på SKR, Åsa Furén-Thulin, så lågt att hon menade att det fanns en ”smittorisk” på Sveriges HVB-hem när det kom till organiserad kriminalitet.

  Proletären har tittat närmare på de HVB-hem som fått sina tillstånd indragna:

  I fyra fall har boenden tagit emot ungdomar från gängkriminella miljöer, trots att dessa hem inte haft befogenhet att utföra denna typ av behandling.

  Hundratals fall av återkommande missbruk på HVB-hemmen.

  Tre fall där placerade ungdomar från HVB-hemmen begått våldsbrott.

  Två fall av våldtäkter som skett på HVB-hemmen.

  Ett boende som stängts har kopplingar till branschorganisationen Svensk vård och lobbyorganisationen Vårdföretagarna.

  Ett boende som stängs har kopplingar till organiserad kriminalitet. Samma boende har också två styrelseledamöter som suttit som ledamöter i riksdagen.

  Fakta: Höga vinster på HVB-hem

  HVB-hem

  Hem för vård eller boende (HVB) är verksamheter som genomför olika behandling för barn, ungdomar, vuxna eller familjer med antingen missbruksproblematik eller barn och unga med normbrytande beteende.

  Den som bor på ett HVB-hem har rätt till personliga saker och personalen har inte rätt att gå in på boendens rum, även om det finns misstankar om till exempel vapen eller narkotika. Det finns inte heller laglig rätt att beslagta mobiltelefoner, datorer eller andra personliga ägodelar.

  Vården kan ske frivilligt eller via tvångsvård från en domstol, enligt LVU (Lagen om vård av unga) och tiden på boenden ska vara ”begränsad”.

  Totalt finns cirka 700 HVB-hem i Sverige varav cirka 80 procent är privata. 62 av dessa 700 får enligt dokumentation ta emot personer med ett kriminalitet beteende. Flera privata boenden har dock stängts av Ivo eftersom de tagit emot kriminella ungdomar, trots att de inte haft tillstånd för det.

  SIS-hem

  Drivs av statens Institutionsstyrelse och har större befogenheter när det kommer att inskränka den personliga friheten för placerade ungdomar. Totalt finns det 21 SIS-hem i Sverige.

  Vad kostar det för kommunerna?

  Kommunens kostnad för en HVB-plats varierar mellan 2.000 och 22.000 kronor, beroende på behandling och akutplacering.

  Kostnaden för ett SIS-hem varierar mellan 7.000 och 10.000 kronor för kommunerna, beroende på säkerhetsklass och behandling. Utöver dessa kommunala kostnader finansierar staten en fjärdedel av missbruksvården och en tredjedel av ungdomsvården.

  Som exempel betalade Linköpings kommun 137 miljoner kronor för 82 unga personer som placerades på antingen SIS- eller HVB-hem under 2021. I snitt blir detta 1,6 miljoner per placerad ungdom. Cirka 10 procent av Linköpings summa kommer från SIS-hemsplatser, enligt SVT.

  Låg bemanning ger högre vinster

  Det finns indikationer på att vissa HVB-hem skär ned på kostnader, personal och behandlingar för att tjäna mer pengar. På sin hemsida konstaterar till exempel det SKR-ägda upphandlingsbolaget ADDA att det “tyvärr finns oseriösa aktörer som med undermålig verksamhet försöker göra stora vinster på sina HVB-hem.”

  Ett exempel på privata boenden som skär ned på bemanningen för att tjäna pengar är HVB-hemmet Platea i Hagfors, som tog 22.000 kronor för en plats på boendet. Under 2020 inträffade en händelse där ett ungt barn dog på Plateas HVB-hem. Mycket pekar på att just underbemanning ledde till dödsfallet och Platea fick kritik från Ivo för att de inte bemannade boendet utifrån vad kommunerna betalade.

  Plateas boende ägdes vid tillfället av Humanakoncernen som plockade ut 60 miljoner kronor från boendet under fyra års tid. Under ett år var vinstmarginalen strax under 40 procent – en mycket hög vinstmarginal jämfört med andra branscher. En annan granskning av HVB-hem från tidningen Vision visar väldigt höga vinstmarginaler inom branschen generellt.

  Vision kunde också konstaterar att 8 av 10 arbetare på HVB-hem och LSS-boenden menar att det förekom ensamarbete på sin arbetsplats och 6 av 10 privatanställda HVB-arbetare menar att bemanningen är för låg.

  Vision kunde också avslöja att hälften av alla privata HVB-hem och LSS-boenden plockade ut en aktieutdelning mellan åren 2016 och 2018. Totalt hade en miljard plockats ut från bolagen.