Hoppa till huvudinnehåll

Löner sänks när nytt bolag tar över T-banestädning

MTR sköter T-bane- och pendeltågstrafiken i Stockholm. När ett underbolag tar över städningen försämras de anställdas villkor och löner.

MTR FM lägger scheman med arbetspass på fem timmar i sträck utan varken lunchpaus eller raster.
Janne Bengtsson

När MTR, som ansvarar för tunnelbane- och pendeltågstrafiken i Stockholm, nyligen valde att bilda ett nytt bolag som tar över klottersanering och städning, fick arbetarna en ny arbetsgivare.

Det nya bolaget, MTR Facility Management (MTR FM) ska ta över städningen i T-banan. MTR har också lagt över klottersaneringen i pendeltågstrafiken på det nybildade bolaget. Till en början lovade MTR att inte föra över någon personal till det nya bolaget, men det löftet svek man.

– MTR FM är ett nybildat företag och då blir det ett nytt avtal, säger Sekoklubbens Haidar Tamimi till Proletären. De som till exempel kommer från T-banan, de får ett lite bättre avtal. Men de som kommer från pendeltrafiken får ett sämre avtal.

I en artikel i Seko Stockholms medlemstidning Första Linjen konstaterar Stefan Pagliarini i pendelklubbens styrelse att MTR inte vill föra några förhandlingar, och att ”personalen på pendeln behåller sina villkor i ett år i enlighet med de regler som gäller vid övergång. Därefter väntar kraftiga försämringar vad gäller både lön och arbetstider”.

Stefan Pagliarini skriver att det nya avtalet innebär en mängd försämringar på många områden: personalen från pendeln kommer in på ett avtal med lägre löner, längre arbetstider samt ”lediga helger”, där personalen kan tvingas börja jobba redan klockan 21.00 på söndagen.

Det nya avtalet innebär att vissa av de ”förmåner” som arbetarna tidigare haft tas bort. I pendelavtalet finns en så kallad FV-dag: de som jobbar natt och på ett rullande schema får ”röda dagar” mitt i veckan.

– Totalt handlar det i snitt om tio dagar om året. De dagarna försvinner, säger Haidar Tamimi.

Några av de arbetare som påverkas hörde tidigare till den stora och stridbara tunnelbaneklubben 111. Den nya Sekoklubben är helt nybildad.

Fiori Haile är medlem i styrelsen för klubben och ansvarig för det fackliga arbetet för dem som arbetar med städning i tunnelbanetågens depåer. Hon menar att gruppcheferna ute på depåerna stressar personalen och att kommunikationen mellan arbetare och arbetsledning inte fungerar.

Seko Stockholm har också gott om synpunkter på MTR FM:s agerande. Just nu strider facket mot bolaget om tio olika saker, till exempel att bolaget bryter mot arbetstidsbestämmelserna och ändrar i schemat för personalen med kort varsel. Enligt reglerna ska alla anställda ha ett schema 14 dagar i förväg.

– Schemat ändrades helt plötsligt, säger Fiori Haile. För oss som inte riktigt jobbar heltid har det blivit arbetspass på fem timmar i sträck utan varken lunchpaus eller raster. Även de som jobbar heltid har fått kortare tid för att äta lunch.

Carolin Evander, ombudsman för Seko Stockholm, menar att MTR arbetar aktivt för att slå sönder den fackliga kampen.

– Bolagiseringen inom MTR har försvagat den fackliga strukturen. Tidigare fanns alla yrkesgrupper samlade i en klubb. Nu har lokalvårdarna brutits ur den gemenskapen. Det är ganska uppenbart att ett syfte med MTR:s bolagisering har varit att försvaga den fackliga styrkan, säger Evander till Första Linjen. Det märker vi eftersom MTR FM genast började försämra villkoren för det lokala fackliga arbetet.

MTR vill att arbetarna ska gå över till det nya bolaget direkt, helst redan i sommar. Seko kräver nu förhandlingar kring övergången och om avtalsvillkoren.