Hoppa till huvudinnehåll

MTR presenterar nya försämringar: ”Kan sluta med massflykt av personal”

Trafikbolaget MTR, som bland annat sköter pendeltågstrafiken i Stockholm, vill försämra lokförarnas ersättning för helgarbete under sommaren då personalläget är som allra mest ansträngt.

MTR sköter bland annat pendeltrågstrafiken i Stockholm.
Artur Szandrowski

MTR vill kraftigt försämra ersättningen för lokförarna i pendeltågstrafiken i Stockholm genom att förändra villkoren i avtalet om det så kallade x-tillägget (krysstillägget).

– Det är personalbrist i pendeltågstrafiken, men det är i princip lika illa överallt: på SJ, Mälartåg, Green Cargo… I det läget väljer arbetsgivaren att utmana praxis när det gäller x-tilläggen, och att göra en ny tolkning av avtalet. Istället för att höja ersättningen och få en nöjdare personal väljer man att försämra villkoren, konstaterar Monika Roll, vice ordförande i fackförbundet Sekos lokförarklubb inom pendeltågstrafiken.

– Det här kan i värsta fall sluta med massflykt av personal, befarar Monika Roll.

X-tillägget är unikt i branschen, nedtecknat i pendeltrafikens lokala semesteravtal. En x-helg är en lördag och söndag mellan två semesterperioder; den som går in och jobbar extra en sådan helg har tidigare kunnat kvittera ut kvalificerad övertidsersättning plus 2.000 kronor på grund av den ökade personalfrånvaron under sommaren, i synnerhet under helgerna.

Tidigare har en lokförare kunnat bestämma sig sent för att ta ett x-pass, kanske dagen innan, och gått på passet mot den avtalsenliga ersättningen. Nu vill MTR att ersättningen betalas ut enbart om man anmäler sig långt i förväg.

Janne Bengtsson
Monika Roll

Nu i april skickar MTR ut en blankett där förarna ska teckna sig och ange vilka x-helger de kan tänka sig att jobba under sommaren. Seko Lok uppmanar samtliga medlemmar att kasta blanketten i papperskorgen.

– Arbetsgivaren går aktivt in för att försämra våra villkor. Det kan vi inte acceptera. Det är ju helt frivilligt att gå in och ta extra pass, och genom att inte göra det i förtid visar vi som kollektiv att vi inte köper arbetsgivarens försämringar, säger Monika Roll till Proletären.

X-tillägget har funnits sedan 2008, då lönerna var lägre. Lokförarna har i ett bud till MTR föreslagit en höjning av tillägget till 2 600 kronor, vilket är i linje med hur mycket grundlönerna har höjts under samma period. Seko Lok Pendeln tycker också att en ersättning på 4.000 kronor extra per pass är en rimlig ersättning för den som tidigt anmäler att hon eller han är beredd att arbeta en helg längre fram.

– Arbetsgivaren har hittills inte köpt våra förslag på lösningar. Enligt MTR finns inte ekonomin för att ha kvar samma regler för utbetalning av x-tillägget som tidigare år. Företaget beordrar ut folk att arbeta på sina lediga dagar redan nu i april. Om det är en sådan personalbrist på våren, hur ska det då se ut i sommar när alla semestrar ska ut, undrar Monika Roll.

Protesterna mot SL och MTR fortsätter

Seko Lok Pendeln har meddelat MTR att de vill se en hållbar lösning som fungerar över tid och som det heter, uppnå ”ett mer robust personalläge”.

På kravlistan finns den differentierade och höjda ersättningen plus att x-tillägg ska kunna betalas ut även för helgerna i maj om personalläget bedöms vara i behov av det.

Lokförarna kommer att begära av arbetsgivaren att de redovisar vilka ”särskilda skäl” som ligger till grund för varje tillfälle där övertid beordras ut under sommaren.

– Mycket har sin förklaring i systemet med upphandlingarna där de entreprenörer som driver trafiken åt SL lägger så låga anbud att de sedan måste ta igen pengarna. Bland annat genom att försämra villkoren för personalen. Allt pekar på att personalbristen på pendeln kommer bestå året ut, menar Monika Roll.

Hongkong-ägda MTR sköter den spårbundna trafiken i Stockholm efter flera upphandlingar med Stockholms Lokaltrafik (SL). Uppbackad av en borgerlig majoritet och Miljöpartiets Tomas Eriksson styrs SL av moderaten Kristoffer Tamsons. Lokala fackliga organisationer har flera gånger, vilket Proletären rapporterat om, också protesterat och demonstrerat mot att SL och MTR vill avskaffa tågvärdarna och ersätta dem med kameror.

– Allt detta har skapat ett enormt missnöje bland personalen som arbetar inom spårtrafiken, konstaterar Monika Roll.