Hoppa till huvudinnehåll

Nu ska det bli enklare med lönedumpning

– Det hade varit enklare att göra en lista på vilka yrken de inte anser är ett bristyrke i Sverige, säger Marit Murphy Handelsberg, utredare vid gränspolisen, till Proletären.

Legitimationen ID06 infördes 2006 för att försvåra svartarbete, skatteflykt och ekonomisk brottslighet. För att kunna komma in genom spärren till sin arbetsplats måste varje byggnadsarbetare ha ett ID06-kort. Systemet ska identifiera personerna på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. På den här arbetsplatsen öppnade byggherren helt enkelt grinden och alla kunde komma och gå som de ville.

I februari 2019 gav Utrikesdepartemetet Migrationsverket i uppdrag att fastställa i vilka yrkeskategorier det råder brist på svensk arbetskraft, allt för att i enlighet med den fria rörlighet som EU föreskriver, göra det enklare för företagen att ta in utländsk arbetskraft. Dokumentet (MIGRFS 2019:02) innehåller inte fyra-fem yrkeskategorier. Inte ens 20-25 bristkategorier. Det innehåller 168 arbetsområden där Migrationsverket, efter samråd med Arbetsförmedlingen, polisen och UD, slår fast att ”det finns en stor efterfrågan på arbetskraft”.

Det är yrken från pizzabagare och hovmästare, via systemutvecklare, nätverkstekniker, kuratorer och psykologer till brunnsborrare och truckförare. Alla yrken som samlas inom byggnadsfacket finns med på listan liksom alla inom Hotell & Restaurangfackets område.

Arbetslösheten i Sverige är nu uppe på 7,4 procent.

– Det här är skrämmande, säger Marit Murphy Handelberg, civil utredare på gränspolisen. Arbetslösheten i Sverige ökar, och 2020 ska den öka ännu mer. Samtidigt går stora svenska bolag i konkurs liksom de små svenska bolag som håller sig till kollektivatal, försäkringar och skatteinbetalningar. Alla de här yrkena anser man att det råder brist på; det hade varit enklare att göra en lista på vilka yrken de inte anser är ett bristyrke i Sverige. Den listan hade blivit kortare.

Marit Murphy Handelsberg är en av dem som verkar inom den samordningsgrupp med folk från Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, gränspolisen, ekobrotts- och trafikpolisen, men också Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelsen och Transportstyrelsen som nu samarbetar mot skuggsamhället på arbetsmarknaden.

– Till det här styrdokumentet bifogas råd om hur man ska göra för att få stanna i Sverige medan man söker arbete. Migrationsverket öppnar upp totalt för arbetskraftsinvandringen.

Den nya listan togs fram snabbt efter att Sverige fått kritik från EU-kommissionen att det varit för svårt för EU-medborgare att arbeta och etablera sig i Sverige 

– Våra myndigheter och politiker ser inte längre verkligheten. EU lever sitt liv, men Migrationsverket och svenska staten äger ju själva frågan hur de vill göra med arbetskraftsimporten, säger Marit Murphy Handelsberg. Vi öppnar en dörr, men hjälper inte de som finns i landet. De som finns här vill ha kollektivavtal, en bra pension – och då är de inte längre intressanta för de korrupta bolagen som tjänar pengar på arbetskraften. Då kan bolagen bara hämta in nya arbetare.

Under EU-fanorna fylls landet med lönedumpande arbetskraft, från EU-länder som Polen och de baltiska staterna, men också från länder från utanför EU. Ukrainare, uzbeker och kazaker, afghaner och latinamerikaner jobbar också i Sverige, ibland med förfalskade ID-kort från ett EU-land, med otillräcklig utbildning och kunskap om arbetarskydd, för usla löner och under vidriga villkor.

– Många har inte ens ett samordningsnummer. Mörkertalet i byggbranschen är stort, den är en stor ”money maker”, och jag misstänker att den är så stor att den inte ens går att räkna på, säger Marit Murphy Handelsberg.

Samordningsnumret ska styrka att en utländsk person i Sverige verkligen är den han eller hon säger sig vara. Det är en biljett in i Sverige, till jobb och till det svenska välfärdssystemet. Den som får ett samordningsnummer förutsätts få avtalsenlig lön och betala skatt - men ingen kontrollerar att så verkligen sker. Myndigheterna som ställer ut numren, bland andra Skatteverket, polisen, Försäkringskassan och Transportstyrelsen, har tappat kontrollen över verksamheten. Mer än 870 000 personer har fått ett samordningsnummer för att kunna verka i Sverige. 45 procent av dem har inte kunnat styrka sin identitet.

Fakta

Bristyrken enligt Migrationsverket

Här är listan (MIGRFS 2019:2) över de yrken som Migrationsverket m fl anser vara bristyrken i Sverige, och som underlättar att få uppehållstillstånd för att resa in i Sverige.

Arbetslösheten (inskrivna på Arbetsförmedlingen) var i december 2019 7,4 procent.

A

Anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, apotekare, arbetsterapeuter, arkitekter och lantmätare.

B

Bagare och konditorer, barnmorskor, barnskötare, bartendrar, behandlingsassistenter och socialpedagoger, betongarbetare, biomedicinska analytiker, biståndsbedömare, buss- och spårvagnsförare samt byggnads- och ventilationsplåtslagare.

C

Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning, civilingenjörsyrken inom elektroteknik, civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik, civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering, civilingenjörsyrken inom maskinteknik, controllers.

D

Distributionselektriker, drifttekniker vid värme- och vattenverk, drifttekniker IT.

E

Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker.

F

Fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, fin-, inrednings- och möbelsnickare, finmekaniker, fordonsmontörer, fritidsledare, fritidspedagoger, fysioterapeuter (sjukgymnaster), förare av jordbruks- och skogsmaskiner, företagssäljare och förskollärare.

G

Golvläggare, grundskollärare, grundutbildade sjuksköterskor, gymnasielärare.

H

Hovmästare och servitörer.

I

Industrielektriker, ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning, ingenjörer och tekniker inom elektroteknik, ngenjörer och tekniker inom industri, logistik och

produktionsplanering, ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik, ingenjörer och tekniker inom maskinteknik, inköpare och upphandlare, installations- och serviceelektriker.

J

Jurister.

K

Kemister, kockar och kallskänkor, kriminalvårdare, kundtjänstpersonal, kuratorer, kyl- och värmepumpstekniker.

L

Laboratorieingenjörer, lackerare och industrimålare, lastbilsförare, lokförare, läkare, lärare i yrkesämnen.

M

Malmförädlingsyrken och brunnsborrare, maskinoperatörer inom gummi-, plast- och pappersvaruindustri, maskinoperatörer inom påfyllning, packning och märkning, maskinoperatörer med inriktning på kemiska och farmaceutiska produkter, maskinoperatörer inom livsmedelsindustrin, maskinoperatörer inom textil-, tvätt- och läderindustrin, maskinsnickare och maskinoperatörer inom träindustrin, maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete, medicinska sekreterare och vårdadministratörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, mjukvaru- och systemutvecklare, montörer av elektrisk och elektronisk utrustning, montörer av metall-, gummi- och plastprodukter, montörer av träprodukter, motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, murare och målare.

N

Nätverks- och systemtekniker.

O

Odlare av jordbruksväxter, frukt och bär.

P

Personliga assistenter, pizzabagare, process- och maskinoperatörer inom stål- och metallverk, processoperatörer inom trä- och pappersindustri, processövervakare inom kemisk industri, processövervakare inom metallproduktion, psykologer.

R

Receptarier, redovisningsekonomer, revisorer, röntgensjuksköterskor.

S

Saneringsarbetare, skadereglerare och värderare, skogsarbetare, skötare, slaktare och styckare, smeder, socialförsäkringshandläggare, socialsekreterare, specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård, specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård, speciallärare och specialpedagoger, speditörer och transportmäklare, studie- och yrkesvägledare, städare, ställningsbyggare, supporttekniker inom IT, svetsare och gasskärare, systemadministratörer, systemanalytiker och IT-arkitekter, systemförvaltare, systemtestare och testledare, säkerhetsinspektörer.

T

Takmontörer, tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor, tandtekniker och ortopedingenjörer, taxiförare, telefonförsäljare, tolkar, transportledare och transportsamordnare, truckförare, träarbetare och snickare, trädgårdsanläggare, tunnplåtslagare, tågvärdar och ombordsansvariga.

U

Underhållsmekaniker och maskinreparatörer, undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende, undersköterskor för vårdavdelning och mottagning, universitets- och högskollärare, uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur.

V

Veterinärer, VVS-montörer, vårdare och boendestödjare, vårdbiträden.

Nyligen avslöjades att hundratals personer, många av dem med samordningsnummer, varit registrerade som boende i samma lägenhet i ett flerfamiljhus i stockholmsförorten Hässelby. Det finns flera sådana adresser i Stockholm och i övriga Sverige. Myndigheterna kommer inte åt personerna bakom numren, eftersom de inte bor på adressen, utan bara är registrerade där. 

– Vi ser ju att det här är en del av bredare bedrägerier och brottslighet och det är stora belopp det handlar om, säger Tobias Wijk som är verksamhetsutvecklare på Skatteverket till SVT.

När Skatteverket för två år sedan granskade 4 000 samordningsnummer, fann man enligt Dagens Nyheter att 45 procent av de som fått numren inte kunnat styrka sin identitet och att tio procent inte hade för avsikt att betala skatt vilket tydde på att de utnyttjades som svart arbetskraft. 75 procent av de icke EU-medborgare som fått ett samordningsnummer saknade både uppehålls- och arbetstillstånd.

Det har skapat ett parallellsamhälle utanför myndigheternas kontroll. Numren säljs numera öppet, bland annat i Ryssland. 

– Vi vet inte vilka som finns i landet, säger Marit Murphy Handelsberg. Har du fått ett nummer kan du stanna i Sverige. Det här är människor som kan bli helt rättslösa här i händerna på oseriösa arbetsgivare.