Hoppa till huvudinnehåll
Av
Lärare

Ledarkrönika: Nytt sjukhus eller sjukt hus?

Politikerna i Växjö har meddelade att det inte blir ett nytt sjukhus i Räppe utanför staden. Efter fyra års förberedelser, och 370 miljoner kronor i sjön, börjar nu arbetet om.


Centrallasarettet i Växjö är slitet och i stort behov av renovering och uppgradering. För fyra år sedan tog därför Region Kronoberg beslutet att utreda om det befintliga sjukhuset skulle renoveras eller om ett nytt sjukhus skulle byggas på annan plats. I vågskålen låg en utdragen renovering under 30 år eller att bygga nytt på 10 år.

Mycket snabbt låste politikerna sig vid att ett nytt sjukhus var det enda alternativet. Om detta var samtliga partier i regionen överens. Men protesterna från allmänheten var omfattande.

Orealistiska kalkyler, sämre tillgänglighet, ett avfolkat centrum och färre vårdplatser totalt sett var de främsta invändningarna. Som vanligt bet inte dessa kritiska röster utan anförda av Moderaterna och Socialdemokraterna körde politikerna på utan att bry sig om den folkliga opinionen. För att inte äventyra sina planer drevs beslutsgången på. Allt för att frågan inte skulle komma upp under förra årets valrörelse.

Det formella beslutet om det nya sjukhuset togs i mars förra året. Det verkliga beslutet lär vara taget långt innan dess. Vad gjorde det att kalkylen ökat från fem miljarder kronor till åtta miljarder kronor? Nytt sjukhus skulle det bli!

Att beslutet redan var tagit förstår alla eftersom regionen och Växjö kommun friköpt tomten, anlitat en arkitektbyrå samt flyttat en fotbollsförening som fick en ny arena på andra sidan vägen. Affärerna gick så fort att regionen inte fattade att de inte köpt strandremsan vid de närliggande vattendragen. De ägdes av greven, tillika förra borgmästaren i Växjö, moderaten Nils Posse. Han vägrade sälja men efter en överenskommelse med okänt innehåll blev han nöjd och byggplanerna kunde gå vidare.

I planerna för framtidens sjukhus är det visserligen fler vårdplatser i absoluta tal, men sett till den beräknade folkökning blir det färre platser. Konsulterna ville dessutom minska dagens antal vårdplatser med hundra till följd av ”nya arbetssätt med bland annat mer digital vård och utbyggd nära vård”. 

Här kan man tala om att spela hasard med medborgarnas hälsa. Är det verkligen rimligt att spekulera i vilka medicinska framsteg som kommer att göras i framtiden och redan nu skära ned för att spara pengar?

I början av juni tvingades politikerna krypa till korset. De meddelade att det inte blir ett nytt sjukhus i Räppe utanför Växjö. Kostnaderna har ökat till 16 miljarder totalt sett.

Skulle projektet fortsätta hade Region Kronoberg blivit Sveriges högst belånade region samtidigt som politikerna i år skär ned på vården med 67 miljoner. 

Nu får arbetet börja om från början. Politikerna har återigen visat att de inte har koll på sitt uppdrag och de har visat ett stort förakt för väljarna. Dessutom har man kastat 370 miljoner kronor i sjön, för det är var som hittills plöjts ned i detta projekt som nu inte blir av.

Tyvärr är det väl inte sista gången som politiker tagit sjuka beslut, satsar på sjuka hus och slår undan benen för sjukvården.

Jan-Åke Karlsson

Lärare, Växjö