Hoppa till huvudinnehåll

Omfattande kritik mot nytt V-program: ”Wokespråk från innerstaden”

Kritiken mot Vänsterpartiets nya förslag till partiprogram växer bland medlemmarna. Många är oroliga för att socialismen och kritiken av kapitalismen ska tvättas bort. – Det är ett wokespråk från innerstaden i Stockholm, säger V-medlemmen Stefan Sjölander till Proletären.

Stefan Sjölander och Jonas Wanér är två av många V-medlemmar som är kritiska till det nya partiprogrammet och den färdriktning som Nooshi Dadgostar och de andra i ledningen har satt partiet på.
Proletären (Infällda bilder: Privat)

Den 8 maj samlas Vänsterpartiet för kongress i Jönköping där ska man ta ställning till ett nytt förslag på partiprogram, som är framtaget av V:s programkommission.

Programförslaget har dock väckt en stark debatt inom partiet. Detta märks inte minst på antalet motioner som inkommit till kongressen där cirka tusen motionärer antingen vill göra ändringar i förslaget eller förkasta det i sin helhet.

Flera V-medlemmar har kritiserat programmet för dess frånvaro av socialism och för att kritiken mot det kapitalistiska systemet försvunnit.

– Om vi nu ska kalla oss socialister så måste vi attackera det faktiska kapitalet. Det står till exempel inte en rad i programmet om finanshandeln eller bankerna. Om vi inte kan beskriva vad kapitalet gör och vem som ska ha makten över det, då blir det svårt att hävda socialism, säger Stefan Sjölander, medlem i Vänsterpartiet, till Proletären.

Stefan Sjölander tillhör Vänsterpartiets avdelning Skarpnäck-Hammarby, som tillsammans med avdelningen i Tensta-Spånga-Rinkeby yrkar avslag på det nya programförslaget. Han menar att om programkommissionen är ute efter att uppdatera språket i partiprogrammet så får man samtidigt inte överge grundläggande beskrivningar av kapitalismen och dess konsekvenser. Det går att vara både radikal och marxistisk utan att använda allt för svåra ord.

– Det här är ett enormt misstag som vänstern gjort de senaste åren. Vi tror att vi ska tappa väljare och medlemmar genom radikala förslag. Människor i samhället är väl medvetna om klassförtrycket och till exempel näringslivets fantasilöner. De förstår orättvisan, även om det inte använder ord som mervärde eller ackumulationsprocess för att förklara den.

Erling Bronsberg
Stefan Sjölander är medlem i Vänsterpartiet Skarpnäck-Hammarby och är kritisk mot V:s nya förslag på partiprogram.

Programkommissionens svar till sina kritiker är Vänsterpartiet måste ”sikta på en ny och större roll i svensk politik”. Ett konstaterande som klubbades på partiets förra kongress tillsammans med ett strategidokument som menar att V måste skaka av sig ”en del gamla stereotyper”.

Strategidokumentet konkretiserar dock inte vilka termer eller förklaringar som kan uppfattas som stereotypa eller som måste bytas ut. Många uppfattar det dock som att programkommissionen valt att prioritera bort grundläggande marxistiska samhällsförklaringar till förmån för mer vaga beskrivningar av kapitalismen, som “maktstrukturerna som står i vägen för det arbete vi behöver göra för att kunna leva friare liv.”

Särskilt stor kritik väcktes mot att V inte ens beskrevs som ett socialistiskt parti i inledningen på programkommissionens ursprungliga förslag.

”Vänsterpartiet är ett politiskt parti som samlar människor för att bygga ett bättre samhälle, där alla kan leva i trygghet, frihet och jämlikhet… Genom att skapa välfungerande arbetsplatser, fasa ut fossilberoendet och ta bättre hand om varandra skulle det gå att ta historiska kliv framåt”, stod det till exempel på första sidan i det ursprungliga programförslaget.

Efter kritik från flera medlemmarna öppnade programkommissionen upp för att återinföra att Vänsterpartiet är ”ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund” och att samhället ska ”frigöra sig från kapitalismen”. Men dessa formuleringar återspeglas inte i resten av det nya förslaget, menar Stefan Sjölander.

– De återinförda nyckelorden och meningarna är dessvärre ingenting mer än ord med avsikt att blidka en stor opinion mot ursprungsförslaget inom partiet. Det som är avgörande är snarare vad som ligger bakom dessa ord. Den föreslagna politiken i programmet är baserat på en acceptans av det kapitalistiska systemet och därmed dess enda syfte – profit.

Programkommissionen tycks vara ute efter att förenkla språket så att vem som helst, utan förkunskaper, kan ta till sig politiken. Men detta riskerar samtidigt att leda till att Vänsterpartiets politik blir än mer svårförståelig och abstrakt, menar Stefan Sjölander.

– Nu är språket i programförslaget istället väldigt försiktigt och har en slags woke-prägel från innerstaden i Stockholm. Det är till exempel aldrig tal om någon konkret kamp för att göra samhället bättre.

Privat
Jonas Wanér är volvoarbetare, bor i Växjö och är medlem i Vänsterpartiet.

En annan som är kritisk till programförslaget är Jonas Wanér, Volvoarbetare och medlem i V:s avdelning i Kronoberg, Braås-Rottne. Hans partiavdelning har yrkat på att socialismen måste tillbaka in i programmets första stycke. Men trots programkommissionens reviderade förslag är han fortfarande skeptisk till vissa formuleringar i programmet.

– Enligt mig måste vi utgå från marxismen, och med detta kommer bland annat diskussioner om klasskamp, hur vi får kontroll över bankerna och hur vi kommer bort från nyliberalismen som genomsyrar hela samhället.

Jonas Wanér påpekar att han inte ser någon motsättning mellan ett ideologiskt partiprogram och att samtidigt kunna förmedla socialistisk politik utan att för den skull ”leka bingo med marxistiska termer”.

– Det går att prata med vanligt folk utan att vara högtravande. Men detta måste också gå att kombinera med ett partiprogram som vågar ta ställning och inte lindar in allt i något lull-lull.

– Som vänstersocialister måste vi ju förklara hur samhället fungerar under kapitalismen. Och det inkluderar att prata om klasskampen, och hur arbetarklassen har det under nyliberalismen.