Hoppa till huvudinnehåll

Öppet brev: Dålig idé att minska turtätheten i spårvagnstrafiken – bygg ut istället!

DEBATT. Västtrafik och kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen vill minska turtätheten i Göteborgs spårvagnstrafik på grund av lägre biljettintäkter. Istället borde trafiken byggas ut – och vara helt skattefinansierad, skriver Kommunistiska Partiets arbetsplatsförening på Spårvägen.

Istället för att dra ner på turtätheten i spårvagnstrafiken i Göteborg borde kollektivtrafiken byggas ut – och vara skattefinansierad, skriver Kommunistiska Partiet Spårvägen.
Proletären

Öppet brev till Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionens ordförande Ulrika Frick (Mp):

26 mars kunde vi läsa i GP om hur Västtrafik planerar att antalet resor ska minska med sex miljoner fram till 2025. Anledningen uppges vara det enorma inkomstbortfall som pandemin orsakat – uteblivna resor och därmed lägre biljettintäkter har kostat Västtrafik hundratals miljoner, enligt GP. För att hämta igen de förlorade intäkterna drar man ner på resandemålen de kommande åren och turtätheten i spårvagnstrafiken kan minska från och med 2022.

Miljöpartisten Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden, säger att “det kommer inte att bli mindre [kollektivtrafik], men det blir inga ökningar heller”. Hur detta går ihop med det faktiska beskedet om minskad turtäthet och förkortning av vissa linjer ställer vi oss frågande till.

På grund av pandemin har resenärerna uppmanats att välja andra resesätt för att avlasta kollektivtrafiken. Många har hörsammat detta, med minskat resande som följd. Tacken för det blir alltså nu i efterhand en försämrad kollektivtrafik, i en tid när det enda som borde göras är att förbättra den och bygga ut.

Det är ett antal månader kvar till 2022 och förhoppningsvis är coronapandemin under kontroll när vi går in i det nya året. Därav får vi verkligen hoppas att neddragningarna i trafiken inte förvärrar ett eventuellt smittoläge, med den ökade trängsel som en sådan åtgärd hade medfört. Men Västtrafiks utspel visar på nödvändigheten av att kollektivtrafiken finansieras på ett mer pålitligt vis än delvis genom biljettintäkter, som nu.

Kollektivtrafiken ska vara säker och tillgänglig för alla, även efter pandemin, och att Västtrafik mitt under coronapandemins tredje våg går ut med beskedet om neddragningar visar att så inte är fallet. Vi menar att en helt skattefinansierad kollektivtrafik är det enda hållbara alternativet.

Något så viktigt som det kollektiva, som tar stadens invånare till och från jobbet och som sysselsätter tusentals förare, tekniker och övrig personal varje dag, ska inte vara så sårbart att det står och faller med minskade intäkter under en förhållandevis kort period. Skär inte ner, bygg ut kollektivtrafiken!

Kommunistiska Partiet Spårvägen