Hoppa till huvudinnehåll

Kommunal Väst-skandalen: Petade förtroendevald hotas med uteslutning

Först avsattes elva förtroendevalda på Göteborgs Spårvägar från sina uppdrag. Nu hotas tio med uteslutning ur Kommunal.

Daniel Tano är en av de som hotas med uteslutning.
Montage: Proletären

Skandalen med de fackligt förtroendevalda i Kommunal Väst som petats från sina uppdrag växer. I slutet av juni fick tio personer brev från förbundsledningen där de fick veta att även deras medlemskap i Kommunal utreddes.

– Vi har fått två omgångar med brev, berättar Daniel Tano, spårvagnsreparatör och en av de elva förtroendevalda som avsattes från sitt uppdrag av förbundet.

– Någon vecka efter det första, fick vi ännu ett brev om att vi skulle ha gjort oss skyldiga till stadgebrott som kan resultera i att vi blir uteslutna ur Kommunalarbetarförbundet. Men vilket det stadgebrottet är står inte i brevet. Bifogat var enbart vilken av stadgarna vi brutit mot, men själva anledningen till att de anser att vi brutit mot den saknades.

Eftersom de inte vet vad de anklagas för kan de inte heller försvara sig. Troligen är det inte heller samma för alla.

– Det ska bli intressant att se. Är det tidningsartiklar i Proletären eller är det saker vi har sagt på möten?

Eftersom de inte vet vad de anklagas för kan de inte heller försvara sig. 

Samtliga av de tio överklagade beslutet. Med överklagandena bifogades den lista med över 300 namn som samlats in på Göteborgs Spårvägar till stöd för de förtroendevalda. Alltsammans skickades dessutom med rekommenderat brev till hela förbundsstyrelsen.

– De ska inte kunna säga att de inte har fått ta del av det, säger Daniel Tano.

Ett par veckor efter brevet om eventuell uteslutning kom ännu ett brev där förbundet centralt ber Kommunal Väst om mer underlag. Det som avdelningen hittills skickat räcker inte för uteslutning, enligt förbundskontoret.

– Nu avvaktar vi att avdelningen ska komplettera, så vi får ta del av underlaget. Innan dess är det svårt att uttala sig om någonting.

Bakgrund

Kommunal Väst-skandalen

På Kommunals kongress 2016 beslutades att förbundet ska ägna sig åt ”arbetsplatsnära arbete”, och medlemmarna uppmanades att bilda klubbar på sina arbetsplatser.

På Göteborgs Spårvägar bildades klubbar för spårvagnsförarna och bussförarna. Verkstadspersonalen har också legat i startgroparna för att få till en klubb.

Men samarbetet med Kommunals avdelning Väst har enligt de fackligt aktiva på spårvägen fungerat dåligt. Bland annat har de uppifrån tilldelats mandat att förhandla för sina medlemmar från gång till gång. ”Som att vara timanställd” beskriver en av de förtroendevalda situationen.

Till sut fick de lokalt förtroendevalda nog och utyste en ”facklig strejk”, där de vägrade utföra sina fackliga uppdrag om de inte fick fulla möjligheter att göra det.

Beskedet om ”strejken” nådde Kommunals förbundsstyrelse på Kommunals kongress i Stockholm. På ett extrainsatt förbundsstyrelsemöte beslutade man att frånta elva fackligt förtroendevalda deras uppdrag. En av dessa var ombud på kongressen men skickades hem utan möjlighet att varken förklara sig eller försvara sig.

De elva avsatta förtroendevalda har fått stöd av arbetskamraterna på spårvägen. 300 anställda har skrivit på en namnlista som kräver att de får tillbaka sina uppdrag. 

– Men jag tror att avdelningen har förhastat sig, och inte räknat med att förbundet inte skulle göra som avdelningen ville. Sen kanske vårt arbete för att bestrida det här har gjort att de känt sig lite rädda för att ta till allt för drastiska åtgärder.

Att man från Kommunals sida handlat förhastat styrks av att en av de som nu hotas med uteslutning inte tillhör den skara som fråntagits sina uppdrag. Ska denne fortsätta som förtroendevald men uteslutas ur förbundet?

Daniel Tano beskriver den nuvarande situationen på spårvägen som turbulent.

– Det saknas folk. Flera skyddsområden saknar skyddsombud, samverkansavtalet som är Spårvägens lokala variant av MBL är satt ur funktion då flera nyckelpersoner i den fackliga organisationen saknas, och det drabbar ju den fackliga verksamheten.

– Ingen från Kommunal har försökt lösa det. Vi har varit öppna för möten och förslag på hur vi kan återställa allt till hur det var. Men avdelningen vill inte ens träffa och prata med oss.