Hoppa till huvudinnehåll

Skattemiljoner till Natolobbyister

Sedan 2013 ger svenska utrikesdepartementet ekonomiskt stöd till den USA- och Natoledda tankesmedjan Atlantic Council. Syftet: att förbereda Natointrädet och stödja svensk vapenindustri.

Amineh Kakabaveh har ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Ann Linde om Sveriges finansiering av tankesmedjan Atlantic Council.
AC Facebook/Proletären Montage: Proletären

Riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (oberoende socialist) har i en fråga till utrikesminister Ann Linde (S) uppmärksammat det svenska ekonomiska stödet till lobbyorganisationen Atlantic Council. Genom bidrag från utrikesdepartementet (UD) finansierar Sverige löner och sociala avgifter för tre tjänster i organisationens ledning. Två av tjänsterna besätts av personer med anknytning till vapenexportören Saab.

Atlantic Council är intimt knutet till Nato och fungerar i praktiken som en propagandakanal för den USA-ledda krigsalliansen och för USA. På sin hemsida presenterar sig organisationen som ”driven av vårt uppdrag att forma den globala framtiden tillsammans, är Atlantic Council en tvärpolitisk organisation som stimulerar USA:s ledarskap och engagemang i världen, i partnerskap med allierade och partners, för att forma lösningar på globala utmaningar”.

Amineh Kakabaveh kräver nu att Ann Linde visar hur de svenska skattepengarna använts och hur inblandat Atlantic Council varit i propagandan för ett svenskt medlemskap i Nato.

”Avser ministern att tillsätta en grundlig revision av hur Utrikesdepartementet har använt skattemiljonerna till Atlantic Council och om dessa pengar har gått till att påverka svenskarnas syn på säkerhetspolitik och Natomedlemskap?”, frågar Kakabaveh.

Det svenska ekonomiska stödet till Atlantic Council inleddes 2013 då Carl Bildt (M) var utrikesminister. Det har fortsatt under de båda socialdemokraterna Margot Wallström och Ann Linde.

Enligt Atlantic Councils hemsida betalar UD mellan 2,5 och fem miljoner kronor till organisationen. Svenska vapenexportören Saab North America bidrar med mellan fem och tio miljoner kronor, lika mycket som Förenade Arabemiratens ambassad i Washington.

Förutom med pengar från svenska skattebetalare via UD, finansieras Atlantic Council också av flera Natoländer, oljediktaturer i Mellanöstern och av vapenindustrin, med Saab som en av de större bidragsgivarna. Organisationens högkvarter ligger i Washington DC.

I sin fråga till Ann Linde undrar Amineh Kakabaveh varför Sverige är med och finansierar en propagandaorganisation för Nato och USA och den svenska vapenindustrin:

”Det kan tyckas märkligt att ingen tidigare har ifrågasatt lämpligheten i att Utrikesdepartementet subventionerar en amerikansk Natonära tankesmedja med skattemedel, och med det även subventionerar vapenindustrin”, skriver Amineh Kakabaveh.

Hon fortsätter:

”En lika angelägen fråga vore att ifrågasätta lämpligheten i att Utrikesdepartementet under flera år har finansierat Atlantic Councils Stockholmskontor. Detta är särskilt angeläget efter regeringens lika plötsliga som dramatiska helomvändning kring Sveriges säkerhetspolitiska doktrin.”

Sveriges utrikesdepartement avlönar tre av de experter som ingår i Atlantic Councils panel. Det är Saabs Nordamerikachef Michael Andersson, som listas som Director och har en plats i i Atlantic Councils Executive Board.

Atlantic Councils Nordeuropachef är Anna Wieslander, som också hon har en bakgrund som direktör inom vapenexportören Saab – som får bättre tillgång till en lukrativ världsmarknad med Natointrädet. Wieslander har idag titeln Deputy Director i Atlantic Council.

Den tredje är ekonomen Anders Åslund, för 30 år sedan ansvarig för den så kallade chockterapi som efter Sovjetunionens fall kastade miljoner människor ut i bottenlös fattigdom medan andra kunde bygga på sig enorma förmögenheter på att ta över de statliga bolagen. I Atlantic Council hade Åslund fram tills nyligen titeln Senior Fellow.

Proletären har utan framgång sökt Amineh Kakabaveh. Ann Linde ska inkomma med ett svar på frågorna i nästa vecka.