Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombud larmar: Usla förhållanden och hotad patientsäkerhet

44 gånger på åtta månader har skyddsombud inom vården larmat Arbetsmiljöverket om stress och usla förhållanden på jobben. Både patienternas och personalens hälsa är hotad.

Genrebild: Hjärnfonden

Allt fler skyddsombud på vårdinrättningar runt om i landet slår larm om ohållbara arbetsvillkor: 44 larm under årets första åtta månader med begäran om att Arbetsmiljöverket ska ingripa.

13 av de 44 larmen kommer från Skåne, skriver Arbetet. Vårdpersonalen där pekar på underbemanning, överbeläggningar, stressymptom, oro för patientsäkerheten, ångest och sömnproblem. Ett larm berättar om 1 389 timmars övertid på ett år.

Åtta av anmälningarna från Skåne är sådana som på arbetsmiljöspråk går under beteckningen 6:6a.

– Då har det gått långt, förklarar en arbetsmiljöinspektör som Proletären har talat med. Det är ett bevis på att skyddsombudet inte har blivit lyssnad på när han eller hon krävt förbättringar av arbetsmiljön direkt av företaget, som oftast bara har struntat i problemen. Det är då det hela går vidare till myndigheten Arbetsmiljöverket som ska avgöra frågan och som kan utfärda vitesbelopp.

De 44 larmen har kommit in från hälften av landets regioner, men Region Skåne toppar ”larmtabellen”. Regionen har styrts med SD-stöd av den borgerliga alliansen med M, L, C och KD. De fyra partierna förlorade tillsammans mer än tre procent av rösterna i regionen medan S och V gick fram lika mycket i valet i helgen.

Från Region Skåne har skyddsombud från Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet larmat om att på akutmottagningen i Ystad är ”patientsäkerheten hotad och det skapar enorm oro och en stress bland medarbetarna”. Och på akuten i Ystad plågas den kirurgiska avdelningen av överbeläggningar, svårt sjuka patienter och obalans mellan krav och resurser.

I fem av de 13 fallen kräver Arbetsmiljöverket att Region Skåne gör något åt arbetsmiljön inom vården. Annars hotar böter, i ett första läge, på 380 000 kronor.

Också barnakuten på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås hotas av böter på grund av arbetsmiljön där personalen går på knäna: här hotar viten på 100 000 kronor om inget görs före den 15 oktober.

Arbetet har gått igenom anmälningarna och korrespondensen mellan Arbetsmiljöverket och de olika vårdinrättningarna. Verket tillbakavisar bestämt sjukhusens och regionens invändningar. Till exempel godkänner verket inte förklaringar som att budgeten på vuxenpsykiatrin i Trelleborg inte medger fler i personalen. Verket konstaterar att ”arbetsmiljöreglerna säger att det ska vara balans mellan krav och resurser” och att arbetsgivaren behöver ta reda på vad som är en rimlig bemanning utifrån kraven i arbetet, inte utifrån budgeten.

Regionens svar om att underbemanningen beror på att det råder brist på sjuksköterskor, sågar Arbetsmiljöverket jäms med fotknölarna och konstaterar att bristen beror på att arbetsmiljön är sådan att människor inte vill arbeta i den. Verket skriver att ”detta har ni både möjligheter och skyldigheter att ändra på”.

Fakta

Larm från vården

Larmrapporter om usel arbetsmiljö och fara för patienter och vårdbehövande har inkommit från elva av landets 20 regioner. Här är listan på larmen.

Skåne (13 larm): Regionens larmcentral (personalbrist), Vuxenpsykiatrin i Trelleborg (uppsägningar till följd av stress), Kirurgavdelningen i Ystad (sköterskorna oroade över att ”inte kunna fullfölja sitt uppdrag utan att äventyra sin egen hälsa och patientsäkerheten”). Förlossningsavdelningen i Malmö (stress, osäkra förlossningar), Laboratoriemedicin (stress). Vårdcentral i Lund (”nio av tolv sjuksköterskor har sagt upp sig. 30 procent av allmänläkarna också”). Skånes universitetssjukhus (”arbetsgivaren varken följer eller tar rådande skyddslagstiftning på allvar”) samt fem anmälningar om brott mot arbetslagstiftningen.

Västra Götaland (7 larm): Barnakuten på Södra Älvsborgs sjukhus (utmattad personal). Sahlgrenska (brott mot arbetstidslagstiftning, brist på möjlighet till återhämtning). Vuxenpsykiatrin i Skövde (utredning pågår).

Uppsala (6): Akademiska sjukhuset (psykosociala situationen).

Västerbotten (3): Medicinkliniken i Skellefteå (stress).

Kalmar (3): Akuten (sjuksköterskor slutar pga arbetsbelastningen). Barnpsykiatrin (stress, brist på återhämtning).

Jönköping (3): Länssjukhuset Ryhov (stress, undersköterskor hinner inte ta raster).

Östergötland (2): Universitetssjukhuset i Linköping och medicinkliniken i Norrköping: (kraftig underbemanning).

Norrbotten (2): Förlossningen på Sunderby sjukhus (svår stress). BUP i Luleå (underbemanning, kaos).

Stockholm (2): Vuxenpsyk (stress). Ambulansförarna (samtal pågår).

Dalarna (2): Rättspsyk i Säter (stress). Vuxenpsyk i Falun (konstant etisk stress).

Värmland (1): Hematologin på Karlstads centralsjukhus (underbemanning, personalen gråter).

Källa: Tidningen Arbetet