Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsstopp på pendeln – ensamarbete ska inte förekomma

Skyddsombuden stoppar ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. Stoppet gäller från och med måndag morgon.

Skyddsombud tillhörande ST Pendeln stoppar från och med måndag morgon allt ensamarbete på pendeltågen.
Alex van Herwijnen Montage: Proletären

Nu agerar facket mot ensamarbetet på pendeltågen i Stockholm. Skyddsombud tillhörande ST Pendeln stoppar från och med måndag klockan 9.00 allt ensamarbete på pendeltågen.

Skyddsombuden hänvisar till sjätte kapitlet (paragraf sju, andra stycket) i arbetsmiljölagen, där det stadgas att ett skyddsombud får avbryta pågående arbete om arbetet hotar någons liv eller hälsa. Den fara som hotar ska vara både allvarlig och omedelbar. Det spelar ingen roll om den som är utsatt för fara är anställd eller inhyrd arbetskraft – skyddsombudet får stoppa arbetet oavsett.

Beslutet innebär att trafikoperatören MTR från måndag morgon inte kan köra pendeltrafiken med tåg enbart bemannade av en lokförare. Det innebär också att MTR kan inte ensamt kan besluta om att återuppta arbetet; det krävs ett beslut av Arbetsmiljöverket för att skyddsstoppet ska upphävas. 

Seko Pendelklubbens ordförande Susann Högye-Bäckman väntar med jubelropen tills Arbetsmiljöverket sagt sitt:

– Inget är klart med detta. Skyddstopp har man försökt sig på tidigare och de har hävts fortare än fortast. Dock är det en uppförsbacke för arbetsgivaren om inte annat, kommenterar Högye-Bäckman. Jag håller tummarna för att det går igenom nu.

Privat
Susann Högye-Bäckman

Beslutet är ett slag i ansiktet på den politiska majoriteten i Stockholm med Jens Sjöström (S) och Anton Fendert (MP) i spetsen, trafikansvariga politiker som hävdar att ensamarbete är säkert. Samt på MTR som inte ens bevärdigat sig att ge ett svar på frågorna om varför skyddsombuden inte tillfrågats i den omorganisation som MTR, med den politiska majoritetens godkännande, genomför med att ersätta trafikvärdar med kameror.

Skyddsombuden konstaterar att flera incidentrapporter visar att ensamarbetet utan tågvärdar är farligt både för lokförarna och resenärerna. Rapporterna visar på en arbetsmiljö där en ensam lokförare löper påtaglig risk att utsättas för allvarlig psykisk press, eller hamna i en situation där våld eller hot om våld förekommer.

– Vi har haft en påkörning i Knivsta där det tog 28 minuter innan annan personal än lokföraren var på plats, säger Tomas Fröstberg, regionalt skyddsombud på ST Pendeln till tidningen Mitti. Vi har haft situationer där ensamma lokförare fått avvisa berusade personer.

Trots att facket och lokförarna flera gånger påtalat detta för MTR och för den politiska ledningen av kollektivtrafiken i Stockholm, har MTR och i första hand Anton Fendert valt att strunta i de anställdas åsikter.

”Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ensamarbete är arbetsgivaren skyldig att samråda med skyddsombuden innan ensamarbete införs. Så har inte skett”, skriver ST-facket i ett uttalande.

Och fortsätter:

”Skyddsombuden har erbjudit arbetsgivaren tid och möjlighet att ta beslut om åtgärder för att undanröja risken för att fler allvarliga incidenter uppstår. Den tidsfrist som skyddsombuden gav arbetsgivaren löpte ut fredag 21/4 kl 14.00. Dessvärre har inte arbetsgivaren MTR fattat några sådana beslut.”

Under veckan som gick strejkade runt 80 procent av de knappt 300 pendeltågsförarna i Stockholm mot ensamarbetet. Strejken nära nog lamslog pendeltågstrafiken i Stockholm.