Hoppa till huvudinnehåll

Spårvägare tar kravet på sex timmars arbetsdag vidare

Frågan om kortare arbetsdag är viktig ur flera aspekter och kraven måste komma från gräsrotsnivå, menar Daniel Tano som arbetar på Göteborgs Spårvägar.

Frågan om kortare arbetsdag lever, menar Daniel Tano.
Marcus Jönsson

För drygt ett år sedan tog Kommunistiska Partiets arbetsplatsförening på Göteborgs Spårvägar initiativet till en kampanj för sex timmars arbetsdag på arbetsplatsen. Nu är frågan uppe i bolagsstyrelsen.

Daniel Tano var med i arbetet från början.

– Vi var inspirerade av arbetet för sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen i Göteborg. Detta plus att det tidigare hade varit diskussion på Spårvägens verkstäder om att införa sex timmars arbetsdag enligt den så kallade Toyotamodellen (sex timmars arbetsdag i två skift 6-12 och 12-18). Sen är arbetstider en fråga som ständigt är levande på arbetsplatsen och det känns som en fråga som alltid är aktuell att driva.

Initiativtagarna samlade till möten för att diskutera. De skrev också ett Medborgarförslag för att driva frågan ur ett arbetsmiljöperspektiv och i rekryteringssyfte då spårvagnsförare tacklas med hög personalomsättning.

Men skall inte sex timmars arbetsdag gälla alla och inte bara spårvägare?

– Så är det ju. Förutom det konkreta kravet mot det kommunala Spårvägsbolaget såg vi frågan som ett opinionsarbete för kortare arbetsdag för alla. 

– Sex timmars arbetsdag skall vara generell. Det handlar ju trots allt inte bara om att arbeta mindre tid utan är rent konkret en fråga om resursfördelning, och när löneökningarna i princip ligger på inflationsnivå inom LO-kollektivet är detta ett slagkraftig sätt att höja våra löner och kräva vår del av samhällets ökade rikedomar.

För att medborgarförslaget skulle tas upp till behandling av kommunen krävdes det 200 namnunderskrifter på tre månader. Vem som helst inom kommunen kan stödja kravet, men initiativtagarna vände sig till arbetskamraterna på Spårvägen och de fick in tillräckligt med namnunderskrifter. Uppskattningsvis var 80 procent av namnunderskrifterna från Spårvägen.

Vad hände då?

– Frågan togs upp i Spårvägsstyrelsen och bordlades för utredning. När den nu var uppe igen bordlades den åter för att tas upp av den nya bolagsledningen som tillträder nu efter nyår.

Hur tror du att det går?

– Bolagsstyrelsen kommer med största säkerhet att rösta mot, men frågan lever och det förlänger ju vår kampanj.

Är du nöjd med kampanjen?

– Det var inte helt lätt att rent tekniskt, med en insamling på nätet med inloggning och så, att få in namnen. Frånsett detta är vi ju nöjda med själva resultatet. Vi lyckades ju. Men viktigare var att vi blev ett kollektiv på arbetsplatsen som arbetade för frågan. Vi tror att det är väldigt viktigt att just frågan om kortare arbetsdag kommer från arbetsplatserna på gräsrotsnivå. 

– Frågan är oerhört viktig för arbetarklassen. Det krävs en kortare arbetsdag ur flera aspekter. Detta fick vi till delar fram till diskussion på Spårvägen med vårt agerande. Ur detta perspektiv är jag nöjd, men frågan om sex timmars arbetsdag för alla kvarstår.

Förutom att frågan ska upp i den nya bolagsstyrelsen planerar arbetarna att agera i frågan mot kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

– Frågan om en kortare arbetsdag lever vidare, menar Daniel Tano.