Hoppa till huvudinnehåll
Av
Kvinnopolitisk sekreterare

Ledarkrönika: Statistiken uppmanar till kamp

FN:s statistik över våldet mot kvinnor påminner oss om varför Internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november, är viktig att uppmärksamma.


Idag manifesteras över hela världen. Då tar kvinnorna gator och torg i besittning för sina frågor i allmänhet och mot våldet mot kvinnor i synnerhet. Internationella dagen mot våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

Att datumet sattes till den 25 november har en egen historia. Den 25 november 1960 mördades systrarna Mirabal; Minerva, Patria och Maria Teresa på en enslig bergsväg efter att de hade besökt sina fängslade män.

De redan döda kvinnorna och deras chaufför placerades i bilen som skickades ut för bergskanten. Allt för att det skulle se ut som en olycka.

Nyheten om deras död spreds och den allmänna uppfattningen i Dominikanska republiken är att mordet beordrats av general Rafael Trujillo. Minerva Mirabal hade avvisat generalens inviter och hon och hela hennes familj straffades. Systrarna Mirabal var aktiva i motståndskampen mot militärdiktaturen Trujillo.

FN:s tema 2019 är ”Generation Equality Stands Against Rape”, och generalsekreterare António Guterres säger i ett uttalande: ”Sexuellt våld mot kvinnor är förankrat i århundraden med manlig dominans. Låt oss komma ihåg att den ojämställdhet mellan könen som ligger bakom våldtäktskultur är en fråga om makt”.

Statistiken från FN manar till kamp; en av tre kvinnor och flickor upplever fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid, oftast av en nära partner. Endast 52 procent av gifta kvinnor tar egna beslut om sexuella relationer, preventivmedel och hälsovård.

Nästan 750 miljoner kvinnor och flickor gifte sig före 18 års ålder. 200 miljoner kvinnor och flickor har genomgått kvinnlig könsstympning, och 71 procent av alla offer för människohandel världen över är kvinnor och flickor, tre av fyra av dem utnyttjas sexuellt.

I världsmåttstock ligger jämställdheten i Sverige i framkant. Men trots det dödas varje månad minst en kvinna i brott som ofta beskrivs som en konsekvens av ett konfliktfyllt förhållande, ett lägenhetsbråk, eller ”vad som händer bakom stängda dörrar är vars och ens ensak”. Då har ofta år av fysisk och psykisk misshandel passerat, år av förminskning och social isolering.

I delar av världen är våldtäkt inte en brottslig handling i lagens mening, i Sverige finns samtyckeslagen. Det ligger år av kamp innan den kom på plats.

Det ligger också en förpliktelse och ett ansvar i att vara en internationell förebild. Ett ansvar som betyder att slå vakt om vunna framgångar.

I alla kulturer finns talesätt om det patriarkala. Jag nöjer mig med att citera den danska kvinnorörelsens klassiska valspråk: ”En kvinna utan man är som en fisk utan cykel.”