Hoppa till huvudinnehåll

Stopp för gräddfiler i vården?

Regeringen tillsätter en ny utredning för att kunna stoppa privata vårdgivare från att ge förtur i den skattefinansierade vården till patienter som har en privat sjukförsäkring.

Proletären

Regeringen skrotar den gamla utredningen om privata sjukförsäkringar. En utredning som efter ett år och i strid med direktiven helt saknade förslag om hur de privata sjukförsäkringarnas påverkan på den offentliga vården ska stoppas.

Ett beslut i rättan tid tycker John Lapidus, forskare i ekonomisk historia och debattör i välfärdsfrågor.

– Jag har ofta skrivit att Hälso- och sjukvårdslagen bör följas, och utredningen som kom i höstas struntade helt i att ta tag i problemen, med ohederliga argument också. Den satte sig i knäet på den privata välfärdsindustrin på många olika sätt. Jag har krävt att den ska göras om och att det ska tillsättas en utredning som faktiskt lägger skarpa förslag, säger John Lapidus till Proletären.

Nu sparkas den tidigare utredaren Karin Lewin, chefsjurist på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Till ny utredare har utsetts juristen Sofi Nyström, chef på sektionen för rättslig utredning vid Skatteverket och tidigare på Finansdepartementet. Frågan ska snabbutredas. Slutdatum är senast den 30 juni i år.

Socialminister Lena Hallengren (S) har lämnat två direktiv till den nya utredaren:

Att en privat vårdgivare som ingår avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region, och därmed bedriver offentligfinansierad vård, inte får ta emot patienter, vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring, för sådan vård som avtalet med regionen avser.

Att offentligfinansierade vårdgivare får ta emot remitterade patienter från privata vårdgivare endast om den privata vårdgivaren har avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region och därmed bedriver offentligfinansierad vård.

Hallengren har sett ”en oroande utveckling där patienter med en privat sjukvårdsförsäkring kunnat få förtur inom hälso- och sjukvården” och att man nu ”behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden”. Hon menar att hälso- och sjukvårdens portalparagraf om att den med störst behov ska få vård först, måste gälla i Sverige.

– I nuläget är det här bra. Ser man enskilt till frågan om privata sjukvårdsförsäkringar, så är det skarpa förslag, menar John Lapidus. Skulle de två förslagen, som den här utredningen är tänkt att presentera, också göra det, så är det en väldig broms för systemet som växt fram; då tar man i med hårdhandskarna för att stoppa hopblandningen av offentligt och privat.

Att socialdemokraterna lägger fram förslagen just nu, sju månader före valet, är naturligtvis ett valtaktiskt drag. Förslagen kommer inte att hinna dras i riksdagen före valet, och därmed blir det ingen skarp fråga där. Men de kommer ändå att finnas med som ett svar på trycket underifrån, inte minst från den socialdemokratiska väljarbasen som länge krävt att partiet ska ta itu med välfärdsfrågorna. Rent valtaktiskt tjänar ju S också på att valdebatten inte enbart handlar om brott och straff och invandring – nu kan en del av debatten istället handla om välfärdsfrågor och fördelningspolitik.

– Man kan inte alltid bara kritisera… händer det något positivt som en följd av ett tryck underifrån, då tycker jag att man får vara nöjd. För tillfället i alla fall, säger John Lapidus. I förlängningen handlar ju detta om vinster i välfärden. Förslagen täcker inte den frågan, det här är en reglering.

Men John Lapidus konstaterar också att förslaget kommer att möta motstånd från den privata välfärdsindustrin och deras uppbackare i de politiska partierna.

– Det är oväntat tufft av S att tillsätta utredningen. Det är inte konstigt att hela välfärdsindustrin går i taket och skriver spaltkilometer om hur förfärligt det är. Det är ett skarpt förslag och det skulle sätta käppar i hjulet för försäkringarna som snyltar på det offentliga.

– Problemet kommer att finnas kvar med många aktörer som vill kringgå regleringen, eller riva upp den. Så länge man har vinster i välfärden och privat driven vård, så kommer det att fortsätta att finnas ett tryck att hitta kryphål för att komma undan en eventuell lag.

John Lapidus påpekar också att frågan är så mycket större än bara privata sjukvårdsförsäkringar i den skattefinansierade vården.

– Den privata välfärdsindustrin är mycket större än bara detta: lyfter man blicken till nästa steg, så handlar det om vinster i välfärden, om driften av välfärden. Så länge man har kvar systemet med fria vinster i välfärden kommer man aldrig att komma tillrätta med problemet och inte komma tillbaka till den svenska välfärdsmodellen, där man drar undan stora sektorer från marknaden, som socialistiska öar i marknadsekonomin. Dit kommer man inte med det här förslaget.