Hoppa till huvudinnehåll

Storbankerna har utdelningsfest – och du är inte bjuden

Nordens storbanker gör jättevinster på hushållens bekostnad. Totalt delar Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken på nära 150 miljarder kronor i vinst och 75 miljarder i utdelningar till aktieägarna.

2022 bjöd på enorma vinster för storbankerna.
Montage: Proletären

Samtidigt som villa- och bostadsrättsägare kämpar med ökade räntekostnader för sina bolån, gör bankerna rekordvinster. I samband med bokslutet för 2022 väljer flera banker att höja sina utdelningar till aktieägarna.

I april förra året höjde Riksbanken styrräntan. Efter en lång period av noll- och till och med minusränta steg den snabbt till 2,5 procent i november. Det gladde bankerna, som såg sin chans att tjäna ännu mer pengar.

Styrräntan bestämmer Riksbankens utlånings- och inlåningsränta till de privata bankerna – de privata bankerna anpassar då sin ränta utefter styrräntan.

Samtidigt som bankerna varit snabba med att höja sin utlåningsränta har de dröjt med att höja räntan på sparkonton. Mellanskillnaden, det så kallade räntenettot, är den stora posten i bankernas rekordvinster för 2022 – och en majoritet av storbankernas lån består av lån till hushåll.

Samtidigt som Konjunkturinstitutet i sina ekonomiska lägesrapporter under året oroat sig för konsumenternas minskade köpkraft, och hur det kan förvärra den stundande ekonomiska krisen, tillåts bankerna råna vanligt folk på sina sparpengar.

Sammanlagt för de fyra storbankerna Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken handlar det om 170 miljarder kronor i räntenetto och en total vinst på ungefär 147 miljarder kronor – 37 miljarder mer än den svenska statsbudgetens post för hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Av de nordiska bankerna var det Nordea som kammade hem störst vinst, 61,2 miljarder kronor. Över hälften går direkt till aktieägarna efter att banken i sitt bokslut valde att höja utdelningen med 16 procent. Totalt blir det 33 miljarder kronor.

Swedbank, där socialdemokraten Göran Persson är styrelseordförande, kammade hem 21,9 miljarder kronor under året. Räntenettot – alltså vinsten de gjort på att låta bli att höja sparräntan – under årets tre sista månader ökade med hela 62 procent jämfört med samma period året innan. Aktieägarna får sin del av bytet och banken har valt att dela ut 11 miljarder kronor för året.

Wallenbergarnas SEB gjorde 33,8 miljarder kronor i vinst. Det var bättre än förväntat och därför valde styrelsen att höja aktieutdelningen med tolv procent till totalt 14,7 miljarder kronor.

Även Danske Bank gjorde en jättevinst i år – men de ställer in utdelningen efter att de åkt på gigantiska bötesbelopp efter ha fällts för att ha tvättat pengar genom sin filial i Estland. 

Handelsbanken lämnar sin rapport efter att Proletären gått i tryck – men enligt Svenska Dagbladet räknar analytiker med en utdelning på 16,6 miljarder kronor. En ansenlig mängd av det kommer att hitta till Villa Ekudden i Djursholm, där storägaren Fredrik Lundberg gnuggar händerna.

För de tre storbankerna med huvudkontor i Stockholm blir det en utdelning på totalt 42 miljarder kronor.