Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmakten slirar om Auroraövningen

Försvarsmakten upprepar gång på gång att Nato inte deltar i Aurora. Men man behöver inte skrapa särskilt hårt på ytan för att se hur tydliga kopplingarna till krigsalliansen är.

Övningsledare generalmajor Bengt Andersson informerar om utländskt deltagande i krigsövningen Aurora.
Artur Szandrowski

”Aurora 17 är inte en Natoövning.” Det mantrat hörs varje gång någon av Försvarsmaktens företrädare intervjuas i media och upprepas av allsköns chauvinister och försvarsvänner i debatten. Och den som säger annorlunda anklagas för att sprida desinformation. Men vem är det egentligen som ljuger?

Sant är att Nato som organisation inte kommer att delta i övningen. Det är ”bara” omkring 1700 soldater från sju olika Nato-länder som kommer för att öva krig i Sverige, varav de allra flesta, fler än 1400, från krigsalliansen Natos obestridda ledare USA.

Det är knappast en slump att övningen följer på Sveriges värdlandsavtal med Nato som röstades igenom i riksdagen förra våren. Regeringen har också i ett av besluten som ligger till grund för övningen bemyndigat Försvarsmakten att förutom de deltagande länderna bjuda in Nato. Det står att läsa i Försvarsmaktens egen övningsinstruktion till Aurora 17.

Själv säger övningsledaren för Aurora, generalmajor Bengt Andersson, i en intervju i Svenska Dagbladet apropå värdlandsavtalet att ”Nato är inte med i övningen, men vi använder det avtalet och gör det som står där för att på Försvarsmaktsnivå se hur vi kan ta emot främmande makters styrkor”.

De politiska och militära antaganden som är underlag till övningen har också allt med Nato och värdlandsavtalet att göra. I Försvarsmaktens bakgrundsscenario nämns Nato inte mindre än 23 gånger.

Fiendesidan i övningen är ett illa kamouflerat Ryssland som kallas för A-land i scenariot, där det bland annat står att ”A-land uppfattar Sverige som ett av de mest A-landkritiska länderna och att Sverige i händelse av en allvarlig kris i området kommer att upplåta sitt territorium till Nato. En del i denna uppfattning baseras på beslutet av HNS [värdlands-] avtalet mellan Sverige och Nato i juni 2016”.

Försvarsmaktens bakgrundsscenario är tragikomisk meta-läsning, där verkliga skeenden blandas med fantasier om ryska påverkansoperationer i Sverige. Men Natos roll i sammanhanget är glasklar.

Bland de händelser som agerar kuliss åt övningen står till exempel att ”Nato genomförde samtidigt en stor marinövning i södra Östersjön (NOCO)”.

Den övningen är högst verklig och äger verkligen rum samtidigt som Aurora – med Sverige som värd. Vidare står under rubriken ”Sammanfattning av läget när Aurora startar” att, ”gemensam övning med Nato avseende VLS [värdlandsstöd] genomförs i Göteborgsområdet”.

I övningsinstruktionens 76-sidiga bilaga F, Instruktion för övningsmomentet Värdlandsstöd, står tydligt att övningsmomentet VLS ska genomföras ”i syfte att öva förmågan att ge och ta emot militärt stöd” men att ”under övningsmomentet kommer fokus ligga på att ta emot stöd”.

Den som vill tro att Aurora 17 inte handlar om att smidigt kunna upplåta svenskt territorium till Nato den dag krigsalliansen kräver det, är naturligtvis fri att fortsätta sleva i sig och rapa upp Försvarsmaktens och Peter Hultqvists tjat om att Aurora inte är en Natoövning.

Vi andra går ut på gatan den 16 september för att demonstrera vår avsky mot Nato och krigshetsarna i såväl regeringen som Försvarsmakten och kräver Nato ut ur Sverige!

» Se Proletärens grafik i full upplösning