Hoppa till huvudinnehåll

Systematisk nedmontering av äldrevården

I två decennier har den svenska äldreomsorgen systematiskt och medvetet monterats ner. Sverige 2020 har 40.000 färre platser inom äldreomsorgen än för 20 år sedan.

Nedmontering och privatisering av äldrevården har fått förödande effekter för såväl anställda som boende och omsorgstagare.
Laurent Gillieron/Pool via Reuters

Kommunerna satsar mindre och mindre på äldreomsorgen. Mycket av det som tidigare var kommunal äldreomsorg har lagts över på privata entreprenörer. Där styr pengarna. Inte omsorgen om de gamla.

I Skellefteå har en person anställd i hemtjänsten avlidit efter att ha smittats av covid-19. På flera håll i landet vittnar personal inom hemtjänsten och äldrevården om hur de ansvariga i kommunerna beordrat personalen att arbeta utan skyddsutrustning.

Men värst är läget i Stockholm, där de flesta av de äldre som avlidit under coronapandemin varit bosatta. Och kommunalt boende är idag ingen garanti för varken personalens eller de boendes säkerhet.

På Serafens äldreboende på Kungsholmen i Stockholm satte Kommunalarbetarförbundets skyddsombud nyligen stopp för arbetet så länge personalen inte fick rekommenderad skyddsutrustning.

Serafens ägare, Stockholms kommun med kristdemokratiska äldreborgarådet Erik Slottner i spetsen, överklagade. Arbetsmiljöverket gav dock skyddsombuden rätt och la ett vite på 100.000 kronor om förbudet att arbeta utan skyddsutrustning överträddes.

Skyddsombud har stoppat jobb som ansetts vara alltför farliga för personalen inom äldreomsorgen och hemtjänsten också i Uddevalla, Göteborg, Eskilstuna och Kiruna.

– Enligt våra egna undersökningar har bara strax över hälften av dem som jobbar inom äldreomsorgen, och särskilt inom hemtjänsten, tillgång till skyddsutrustning, konstaterar Kommunals ordförande Tobias Baudin i SVT:s Agenda.

Många arbetsgivare villkorar dessutom användandet av skyddsutrustning, menar Kommunal.

– Vi kommer att fortsätta att sätta medlemmarnas hälsa och liv främst, säger Tobias Baudin till SVT. Det kommer inte att bli färre skyddsstopp från vår sida, snarare fler om inte arbetsgivarna skärper till sig.

I början av året presenterade Arbetsmiljöverket en undersökning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Granskningen byggde på runt 1.000 inspektioner under tre års tid. I nära 900 fall hade verket synpunkter på hur arbetet inom äldrevården sköttes och påtalade mycket stora brister.

Äldreomsorgen och hemtjänsten har systematiskt monterats ner i Sverige när allt fler privata företag fått ta över skötseln av verksamheten, samtidigt som de kommunala sparkraven gått hårt åt äldreomsorgen.

Förra året gjorde tidningen Kommunalarbetaren en kartläggning av hur äldreomsorgen finansierades 2019. Den visade att 62 procent av landets kommuner sparade på äldreomsorgen och att ytterligare 25 procent hade budgetar som var så luddiga att de kan ha innehållit besparingar på äldreområdet.

Rapporten ”Budget ur balans” från tankesmedjan Arena Idé, konstaterar att ”exempel på besparingar är: Minskad bemanning. Stopp för vikarier vid från­varo. Kortare tid för dusch, städ och inköp i hemtjänsten. Återinförda delade turer, jobb varannan helg i stället för var tredje. Nedläggning av äldreboenden”.

Rapporten konstaterar att kommunernas ekonomiska satsning på äldreomsorgen har minskat med 1,3 miljarder kronor årligen sedan år 2002, allt räknat i 2018 års penningvärde. Samtidigt har andelen äldre av befolkningen fortsatt att öka.

I hela landet har allt mer av ansvaret för äldreomsorgen lagts över på privata entreprenörer. I det moderata skyltfönstret Nacka kommun, kunde Proletären nyligen berätta, har 71 olika hemtjänstföretag de tio senaste åren utfört ett så uselt arbete att de stoppats av kommunen.

I Stockholm finns sammanlagt 137 äldreboenden för människor med vård- och omsorgsbehov. 35 är kommunala, 87 är privata och 15 på entreprenad.

En av de privata storägarna är Vårdbolaget Vardaga, ägt av börsintroducerade Ambea AB. Vardaga hette tidigare Carema Care och befann sig för snart tio år sedan mitt i en storm av kritik för usla vårdboenden och minimalt intresse för annat än företagets vinster. Bland annat fick personalen order om att väga de äldres blöjor och inte byta dem innan de var fulla. 

2013 bytte Carema namn till Vardaga för att fly undan sitt skamfilade rykte. Idag äger Vardaga ett tiotal äldreboenden i Stockholm.

En annan stor aktör är börsnoterade Attendo som har drygt 20 boenden.

Hemtjänsten i Stockholm sköts av 84 olika utförare. Allt från Attendo, med 20 egna utförare, via företag som Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, med tre hemtjänstutförare, till småskuttar som Bibbis Assistans och Birgittas Hemtjänst.