Hoppa till huvudinnehåll

Trots coronakris – kristdemokrater vill privatisera äldrevården i Huddinge

Den marknadsstyrda äldreomsorgen förmår inte att skydda de äldre mot covid-19. Trots detta vill Kristdemokraterna i Huddinge kommun införa Lagen om valfrihet i äldrevården.

Huddinge kommunfullmäktige kommer ta beslut om införande av LOV i äldrevården.
Montage: Proletären

I Huddinge kommun lägger den borgerliga majoriteten förslag på ökade privatiseringar inom äldreomsorgen. Får de sin vilja igenom kommer Lagen om valfrihet, LOV, att gälla från den 1 april 2021. Ordförandeposten i Vård och omsorgsnämnden innehas av Kristdemokraterna.

Idag finns det elva kommunala och fyra privata äldreboenden inom kommunen. Med LOV blir det i princip fri etableringsrätt för alla företag som vill konkurrera om skattebetalarnas pengar. Reformen lanseras som valfrihet för de äldre. Men all erfarenhet talar för att det leder till sämre kvalitet.

Samin Mahfuz bor i Huddinge kommun och har jobbat på olika arbetsplatser inom äldreomsorgen i Stockholmsområdet de senaste 10-15 åren. Nu har han en tillsvidareanställning inom den kommunala hemtjänsten i Solna. Han är mycket kritisk till kommunens planer.

Johan Wiman
Samin Mahfuz

– Det är fullkomligt vansinne att öka privatiseringarna inom äldreomsorgen, säger han. Kommunen har bättre kunskaper och mera resurser. Visst kan vi också känna av besparingar, men det är i alla fall inte någon som ska tjäna pengar på verksamheten.

LOV innebär att andelen privata vårdgivare ökar. Men lagen tvingar även den kommunala äldreomsorgen att konkurrera på marknadsmässiga villkor. Systemet inbjuder till slimmade organisationer, tillfällig och outbildad personal, slarv med säkerhetsrutiner.

– Många av de privata företagen är inte seriösa, fortsätter Samin Mahfuz. Det går inte att tänka på pengar och marknadseffektivitet hela tiden. Särskilt inte i dessa tider med covid-19. Vad vi behöver är stabila villkor, fungerande skyddsutrustning och fasta anställningar.

LOV har tillämpats i flera av Stockholmsområdets kommuner sedan lagens tillkomst 2009. Under coronapandemin ställs systemets brister och svagheter på sin spets. Den marknadsstyrda äldreomsorgen förmår inte att skydda de äldre mot smitta, sjukdom och död.

Smittskydd Stockholms kartläggning av covid-19 inom länets äldreomsorg ger svart på vitt. Undersökningen presenterades i början av maj. Av länets ca 400 äldreboenden deltog 227 i undersökningen. Smitta har konstaterats på 123 av dessa.

Kartläggningen pekar ut flera tydliga faktorer som går att koppla till ökad konkurrensutsättning inom äldreomsorgen. Smittade boenden präglas av många timanställda, bemanningsföretag, smittad personal och bristande kunskap om basala hygienrutiner.  

Till detta kan läggas IVO-anmälningar om undermålig skyddsutrustning samt andra larmrapporter om missförhållande inom äldreomsorgen, i synnerhet den privata. Trots dessa varningssignaler insisterar ännu en kommun på att införa LOV. Återigen med Kristdemokraterna i främsta ledet.

Beslut tas av Huddinge kommunfullmäktige i augusti.