Hoppa till huvudinnehåll

Trots coronakrisen – Swedbank delar ut 4,8 miljarder till ägarna

Swedbanks styrelse har meddelat att aktieutdelningen för 2019 inte längre behöver skjutas upp. På den extrainsatta bolagsstämman den 15 februari planeras 4,35 kronor per aktie att delas ut, till ett sammanlagt värde av 4,8 miljarder.

Göran persson, styrelseordförande i Swedbank, är till synes nöjd med det gångna årets resultat.
Claudio Bresciani/TT

I veckan publicerade Swedbank dagordningen inför sin extrainsatta bolagstämma som sköts upp på grund av coronapandemin. Här framgår det att styrelsen föreslår en utdelning på 4,35 kr per aktie för 2019. Sammanlagt blir aktieutdelningen 4,8 miljarder kronor.

– Det är glädjande att nu kunna föreslå stämman att ge utdelning för 2019. Vår utdelning är viktig för bland andra fond-, och pensionssparare, samt enskilda aktieägare och stiftelser, säger Swedbanks styrelseordförande Göran Persson i ett pressmeddelande.

Utdelningen väntas ligga på 25 procent av den totala vinsten under 2019, vilket betyder att Swedbank gjorde en vinst på dryga 19 miljarder under året. Styrelsen menar också att när coronapandemins konsekvenser kan överblickas ytterligare så kan en större utdelning komma att bli aktuell. Swedbanks ursprungliga aktieutdelning för 2019 planerades ligga på 8,80 kr per aktie.

Enligt bolaget själva har beslutet fattats i samråd med Finansinspektionen, som dock avböjer att svara på Proletärens frågor vid kontakt.

Att Swedbank nu bedömer det ekonomiska läget så pass stabilt att en aktieutdelning på 4,8 miljarder är genomförbar står i kontrast till den bild andra näringslivstoppar målat upp av ekonomin den senaste tiden.

I november sa Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringslivs, att ekonomin befinner sig i en ”aktut kris”. En månad senare sa Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv Västerås, att läget inom hotell- och restaurangbranschen var ”nattsvart”. Samma månad skrev också Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland, en debattartikel som hävdade att hälften av alla företag i regionen riskerade att gå i konkurs senast i februari.

Alla tre påpekade att hur pass viktigt det är att regeringen nu skjuter till mer skattepengar för att rädda företagen. Det är dock oklart hur Svensk Näringsliv ser på bankernas ansvar inför andra företag under denna ”nattsvarta akuta kris”.

Samtidigt som Swedbank delar ut 4,8 miljarder till sina ägare har Riksidrottsförbundet i dagarna påpekat att dess cirka 20.000 idrottsföreningar behöver två till fyra miljarder kronor för att överleva coronapandemin. Riksidrottsförbundet har ett tätt samarbete – med just Swedbank.