Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Uppstyckningen av Göteborgs spårvägar ett svek mot anställda och resenärer

Beslutet i kommunfullmäktige fattades efter en uppgörelse mellan socialdemokrater och moderater och är en förlust för både arbetare och resenärer.

Politikerna med Ann-Sofie Hermansson (S) i spetsen gick emot spårvägsarbetarnas protester.
Elaine Axelsson

I går beslutade Göteborgs kommunfullmäktige, med siffrorna 60 mot 17 att stycka upp och föra över delar av Göteborgs Spårvägars verksamhet till Västra Götalandsregionen.

Detta beslut är en öppning för utförsäljning och därmed ett svek mot de anställda på Spårvägen och Göteborgs kollektivtrafikresenärer.

För två år sedan beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att Spårvägen och dess verksamhet i sin helhet skulle vara kvar i Göteborgs stad. Detta beslut var inte värt pappret det var skrivet på när Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande, och Johnny Magnusson, regionstyrelsens moderata ordförande, i slutet av förra året kom överens om vad man kallar en avsiktsförklaring för Spårvägens framtid.

Avsiktsförklaringen innebär att regionen, genom upphandlingsorganisationen Västtrafik, går in som delägare i Göteborgs Spårvägar med 15 procent och att driften skall skötas av regionen och Västtrafik.

Den år 2012 antagna kollektivtrafiklagen säger att en kollektivtrafiknämnd i regionen skall ha hand om kollektivtrafiken. Detta har Spårvägen och spårvagnstrafiken i Göteborg haft ett undantag från genom direkt tilldelning till Göteborgs stad. En sådan tilldelning är fullt genomförbar och skulle kunna vara så fortsättningsvis.

Nu blir det inte så.

Överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna verkar ha skett i det fördolda. Många socialdemokrater i Göteborg och även styrelsen för Göteborgs Spårvägar kände sig helt överkörda, när avsiktsförklaringen tillkännagavs. Detta är anmärkningsvärt och har skapat reaktioner. Än mer anmärkningsvärt är dock att de anställda och fackföreningar på Göteborgs Spårvägar ställdes inför fullbordat faktum.

Detta har lett till protester från fackförening och anställda på Spårvägen. Attackerna från borgerligt håll mot Spårvägen, med privatiseringar som mål, har även tidigare lett till protester från spårvägarna. De borgerliga privatiseringsivrarnas attacker har slagits tillbaka. Denna gång slöt Socialdemokraterna och Miljöpartiet upp bakom borgarna och drev igenom uppstyckningen. Vänsterpartiet, Vägvalet och FI var emot uppstyckningen.

Beslutet är en förlust för spårvägarna, men ger erfarenheter. Erfarenheten ligger i sossarna svek och uppslutning kring borgarnas privatiseringspolitik. Men erfarenheten ligger även i vikten av kamp för jobben. Denna kamp som nu måste intensifieras.

Beslutet kommer även att bli negativ för stadens resenärer. Erfarenheterna från privatiserad spårbunden trafik ger inga goda vibrationer.

Innan fullmäktigemötet agerade ett stort antal spårvägare genom att protestera mot avsiktsförslaget. Protesterna observerades av politikerna och blev till en del av debatten inne i fullmäktige. När ett arbetarkollektiv agerar för sina intressen skapas reaktioner och oro bland beslutsfattarna.

Just ett sådant kollektivt agerande är vägen till framgång för spårvägarna och alla andra arbetargrupper.