Hoppa till huvudinnehåll

Vårdslakt i Västernorrland – då utbildas chefer i ”tillitsbaserad styrning”

Region Västernorrlands chefer har fått lära sig att ”leva tillit” i en chefsutbildning som kostat minst 196.000 kronor. Samtidigt står regionen inför massiva nedskärningar. Proletären har tagit del av ett internt videolklipp om utbildningen.

I videon berättar hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson och regiondirektör Åsa Bellander berättar om chefsutbildningen och tillitsbaserat ledarskap.
Skärmdump/Region Västernorrland

Vården i Region Västernorrland står inför nedskärningar på nästan en halv miljard, vilket Proletären rapporterade om i höstas. Nedskärningar som kommer att innebära färre vårdplatser och en ännu tuffare situation för regionens vårdanställda.

Samtidigt skickas regionens chefer på utbildningsdag för att lära sig tillitsbaserad styrning och nya värdegrundspolicys – en digital utbildning som kostat minst 196.000 kronor.

Chefsutbildningen hade temat Tillit, kunskap och ledarskap, och det är precis så floskeltätt som du anar. Proletären har fått tillgång till en intern film från Region Västernorrland, där hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson och regiondirektör Åsa Bellander berättar om chefsdagen och tillitsbaserad styrning.

Förutom tillit, kunskap och ledarskap ville Kurt Pettersson på chefsdagen förmedla att man måste ”ta helheten på största möjliga allvar”. Åsa Bellander lägger till att kunskap och tillit också handlar om ”öppenhet och allas lika värde”.

Redan förra året visade Kurt Pettersson hur allvarligt han tar helheten, då han drev igenom en reform som ska spara in 474 miljoner kronor i sjukvården i Västernorrland. När Proletären intervjuade honom ville han dock inte kalla det för en besparing, utan för en ”resursoptimering”.

I videoklippet förklarar Kurt Pettersson och Åsa Bellander vad styrmodellen tillitsbaserad styrning går ut på. Nämligen att ”lita på våra medarbetare och lita på våra chefer”, ge alla ett ”tydligt uppdrag” och ”leverera det du förväntar dig att jag ska leverera”.

– Det handlar faktiskt om att leva tillit, inte prata tillit, poängterar Kurt Pettersson.

I september förra året skrev Proletären om tillitsbaserad styrning. Styrmodellen lanserades av Tillitsdelegationen, tillsatt 2016 av dåvarande civilminister Ardalan Shekarabi. Men många är kritiska mot ännu en ”styrmodell”.

– Att lansera detta blir nästan schizofrent. Det känns bara som att man tar samma gamla styrsätt och klistrar på en ny etikett. Och sedan rekryterar man ytterligare chefer, vilket det redan råder inflation på, sa undersköterskan Isabelle Tejbo till Proletären i september.

Enligt den tillitsbaserade styrningen ska de anställda lita på sina chefer – samtidigt som man själv ”får vara med och bli inkluderad”, enligt Kurt och Åsa i videoklippet. På frågan hur regionen ska ta till vara medarbetares ”klokskap, engagemang och idéer”, levererar Kurt Pettersson detta glasklara svar:

– Vi måste hitta arbetssätt och strukturer givetvis. Och vi måste även hitta… inte bara strukturen utan givetvis arbetssätten förstås, och vi måste ju stimulera det här arbetssättet. Och hur man gör det exakt varje stund i varje situation, det är ju omöjligt att säga här och nu.

Totalt 167 chefer i Region Västernorrland gick utbildningen, fördelad på två dagar i maj förra våren, får vi veta när vi kontaktar regionens kommunikatör. Inhyrd föreläsare på chefsdagen i Västernorrland var Louise Bringselius – forskningsledare i just TIllitsdelegationen. Hon tog 60.000 kronor för sin föreläsning. Därutöver betalade regionen 136.000 kronor till företaget Indea, specialiserade på chefsutbildningar.

I en mejlkommentar till Proletären skriver Region Västernorrlands HR-direktör Ewa Strömsten att det pågår ”ett stort förändringsarbete för att möta utmaningarna som Region Västernorrland har framför sig” och att chefsdagen ”utgjorde ett avstamp inför kommande arbete och kommer att följas av fler sammankomster på olika nivåer”.

Se videoklippet här nedan (nedkortad från originalet):