Hoppa till huvudinnehåll

Varnar i debattartikel: Folkbokföringen har kollapsat

Sverige har inte längre kontroll över vilka som bor och uppehåller sig i landet. Det anser tre tidigare direktörer för Försäkringskassan.

Inre gränskontroll av avstigande passagerare från Öresundståg som ankommit till Hyllie från Danmark.
News Øresund - Johan Wessman

EU-inträdet, Schengenfördraget om den fria rörligheten inom EU och den okontrollerade invandringen, gör att Sverige inte längre har kontroll över vilka som finns i landet.

Det skriver före detta försäkringskassedirektörerna Stig Orustfjord, Gunnar Johansson och Erik Kärnekull på DN Debatt. 

”Vi har en stor mängd samordningsnummer, som ger rätt till socialförsäkringens bosättningsbaserade bidrag, till personer vars identitet inte är styrkt. Svenskt medborgarskap har tilldelats personer vars identitet vi inte kunnat fastställa och som i flera fall har tilldelats parallella svenska identiteter”, skriver de tre.

45 procent av de 870.000 som fått ett svenskt samordningsnummer har inte godtagbart kunnat styrka sin identitet (se intervjun med Marit Murphy Handelsberg på sidan 8). Många av dem arbetar under vidriga villkor och för usla löner. Andra lever på bidrag – skandalen med den irakiske ministern och att 100-tals människor skaffat sig bidragsberättigande samordningsnummer genom att skriva sig på samma adress i en liten lägenhet i Hässelby är två exempel.

”Dessutom har det visat sig att Sverige saknar kontroll över vilka individer som lämnar landet, men ändå behåller bosättningsbaserade ersättningar och vars utbetalningar utan annan prövning kan föras vidare med autogiro till utländska banker. Detta gör problemen ännu större”, konstaterar de tre före detta försäkringskassebasarna.

De menar att det är öppet mål för de som vill missbruka systemet.

”Missbruk av socialförsäkringssystemet leder i slutändan till att mindre resurser finns för dem som mest behöver samhällets stöd”, skriver de.

Orustfjord, Johansson och Kärnekull citerar förre statsministern Göran Persson (S) som i november 2003 var för arbetskraftsinvandring men samtidigt varnade för utnyttjande och missbruk av det svenska välfärdssystemet, som han ansåg kunde bli en följd av EU:s utvidgning till östra Europa.

– Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva, sade Göran Persson till Ekot.

De före detta försäkringsdirektörerna menar att missbruket nu är satt i system: Svenska myndigheter har inte längre kontroll över vilka som finns i landet, vilka som arbetar och under vilka villkor, och vilka som bara utnyttjar systemet.

”De cirka 50 försäkringar och bidrag som utgör den svenska socialförsäkringen är kärnan i den svenska välfärdsmodellen som bygger på principen att alla bidrar och därmed delar på såväl kostnader som risker. Socialförsäkringssystemet vilar alltså på förutsättningen att medborgarna arbetar och genom arbetsgivaravgifter och skatt finansierar socialförsäkringarna.”

Uppluckringen av svenska lagar och möjligheten att utnyttja utländsk billig arbetskraft samtidigt som arbetslösheten stiger i landet inleddes med EU-inträdet 1995. Alla EU-invånare fick rätt att bosätta sig i Sverige och att ta del av välfärdssystemet. Redan då höjdes varnande röster.

Nästa smäll kom 2001 då Schengenfördraget öppnade gränserna helt. Nya varnande röster hördes, men fick inte heller nu något genomslag.

De tre hävdar att folkbokföringen knäcktes 2015, när institutionens integritet inte längre kunde garanteras. Ett system med anor från 1600-talet och skött av kyrkan fram till 1991 då det togs över av statliga Skatteverket.

”I dag har folkbokföringen och kontrollen av vilka som invandrar närmast kollapsat. Vi har inte längre kontroll över vilka som bor och uppehåller sig i landet”, skriver trion.

För att återta kontrollen föreslår Orustfjord, Johansson och Kärnekull bland annat att myndigheterna återupprättar sin närvaro runt om i landet för att bättre kunna kontrollera de arbetsköpare som utnyttjar arbetskraft, men också dem som får olika typer av ersättning.