Hoppa till huvudinnehåll

Inför Elektrikernas förbundsmöte: ”Vi måste agera i frågan om strejkrätten”

– Det är oroväckande att vi inom Elektrikerförbundet inte har diskuterat och agerat i frågan om strejkrätten, tycker elektrikern Jens Hardewall.

Jens Hardewall, elektriker.
Jonas Carlsson

Jens Hardewall arbetar som elektriker på installationsföretaget Assemblin i Malmö. Tidigare arbetade han på Skanska Installation som vid en sammanslagning med NVS och NEA blev Assemblin 2016.

– När det blir sammanslagningar finns det alltid en risk för att det bli rörigt på den fackliga fronten. Men sammanslagningen av fackklubbarna gick bra, klubbstyrelsen består av elektriker från båda tidigare firmor, säger Jens Hardewall.

Han berättar att om det pratas politik på jobbet så är det inte främst de fackliga frågorna som dominerar, utan frågor om migration och integration. Men indirekt kommer de stora klassfrågorna fram i diskussionerna.

– I boden snackas det ofta om strama byggtider och arbetsmiljön. Det är det som toppar. Många upplever att det har blivit sämre sammanhållning de senaste åren. Dels fattas många beslut av arbetsledare istället för arbetarna, vilket gör arbetet tungrott. Men det finns även problem med språket mellan arbetsgrupperna.

Han fortsätter samtalet med att berätta hur den svenska byggbranschen har fått in mer östeuropeisk arbetskraft.

– Många arbetskamrater känner att det är ett problem med den importerade arbetskraften. På de flesta byggena är det östeuropéer som sköter byggnationen och specialmomenten utförs av svenskar. Jag ser med oro på hur den utvecklingen tilltar. Våra villkor pressas av importen men det leder även till att många östeuropeiska arbetare utnyttjas.

Som medlem i Kommunistiska partiet har Jens Hardewall under året arbetat för att lyfta diskussionen kring regeringens strejkrättsutredning. Han är kritisk till hur frågan hanterats inom förbundet.

– Jag tycker att det är oroväckande att vi inom förbundet inte har diskuterat och agerat i frågan om strejkrätten. När man läser förbundsstyrelsens uttalanden verkar de acceptera rådande läge och vill göra det bästa av situationen. Det är en farlig väg. Man skulle ha diskuterat frågan mer aktivt med medlemmarna. Men om inte förbundsledningen initierar en diskussion måste vi göra det. Där har vi brustit.

Trots att Jens Hardewall är kritisk vill han påpeka att man inte bara kan gnälla och skylla på någon annan.

– Problemen i den svenska fackföreningsrörelsen har två sidor. Dels finns en svag medlemsaktivitet som gör att ledningen inte får tillräcklig respons och å andra sidan finns en toppstyrning. Vi kommunister och medlemmar får vara lite självkritiska över att vi inte är tillräckligt aktiva på basplanet. Som bekant bygger den fackliga styrkan på stridbara medlemmar. Där är vi inte riktigt i dagsläget.